loader image

UCZYMY MYŚLEĆ ZA KIEROWNICĄ

o nas

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AKME

Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME kształci kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B. Od samego początku nasz klient otrzymuje wsparcie i jest prowadzony przez całą procedurę związaną z uzyskiwaniem uprawnień. Doświadczeni instruktorzy z wysokimi kwalifikacjami zwracają uwagę na, każdy szczegół podczas szkolenia. Uczymy przewidywać sytuacje na drodze, odpowiednio reagować i samodzielnie myśleć. Opracowany przez nas system szkolenia wspierany przy użyciu najlepszych materiałów dydaktycznych gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Zainwestuj w siebie, wybierz mądrze. Dołącz do Społeczności AKME już dziś.

O NAS

MASZ PYTANIE?

KLIENCI O NAS

google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy! Zdecydowałam się na jazdy doszkalające. Chciałam odświeżyć prawko i odważyć się jeździć po Krakowie. Udało się! Atmosfera na zajęciach super. Instruktorzy z powołania! Polecam i jeszcze raz polecam! 😉

Ewelina Maciaszek

13 August 2022
google
5.0

Co tu dużo mówić, zdałem prawko dzięki im polecam AKME każdemu. (Translated by Google) What can I say, I passed my license, thanks to them I recommend AKME to everyone.

Damian Kkk

5 August 2022
google
5.0

Gdyby można było dodać miliard gwiazdek i iść dla nich po gwiazdkę z nieba, poszłabym. Cudotwórcy. Polecam każdemu kto się boi, waha, chce byc dobrym, bezpiecznym kierowcą. Dzięki jazdą doszlakajacym zdobyłam wymarzone prawo jazdy. W pewnym momencie w życiu nie wiedziałam co kogo mam się zwrócic o pomoc, żeby nauczyc się jeździc. Nie zaluje ani jednej wydanej złotówki na jazdy doszkalajace. Pomógł mi Michał, z którym każda spędzona godzina była niezwykła frajda, ale ogromną dawką wiedzy. Co ważne, skorygował moje złe nawyki i pokazał takie triki, że jak wychodziłam po dwóch godzinach z samochodu nie wiedziałam jak się nazywam 😀 Walcie o swoje marzenia zawsze, nigdy się nie poddawajcie. Oni mi pomogli i sprawili, że euforia z tego, że pokonałam coś co wydawało mi się niemożliwe nie opuści mnie do końca życia. Dziękuję ❤️ (Translated by Google) If you could add a billion stars and go get a star from the sky for them, I would go. Miracle Worker. I recommend it to anyone who is afraid, hesitating, and wants to be a good, safe driver. Thanks to trailing driving, I got my dream driving license. At one point in my life, I didn't know what to ask for help to learn how to ride. I do not regret a single zloty spent on training. Michał helped me, with whom every hour spent was extraordinary fun, but with a huge dose of knowledge. Importantly, he corrected my bad habits and showed such tricks that when I left the car after two hours, I did not know my name: D Fight for your dreams always, never give up. They helped me and made the euphoria that I had overcome something that seemed impossible for me will not leave me for the rest of my life. Thank you ❤️

google
5.0

Bez wątpliwości AKME jest najlepszą szkoła jazdy w Krakowie! Teorie i praktykę udało się zdać za pierwszym podejściem, jest to nasz wspólny sukces z każdym z tych cudownych instruktorów AKME! Zajęcia z teorii i praktyki prowadzone na najwyższym poziomie! Zajęcia teoretyczne prowadzone przez Maksa były bardzo ciekawe, przekazywał nam ogrom swojej wiedzy i profesjonalizmu. Jeździłam głównie z Arkiem i Michałem i to im zawdzięczam to, że zdałam egzamin. Dziękuję za wyjaśnienia najmniejszych szczegółów, za cierpliwość. Uczyli mnie nie tylko do egzaminu, ale do samodzielnej jazdy w życiu. Są najlepsi i z całego serca polecam tych instruktorów! Z Michałem natomiast miałam jazdy głównie na początku i to z nim tak pokochałam jazdę samochodem, będę bardzo tęsknić za naszymi zajęciami, dziękuję za cenne rady, za wiarę we mnie i wsparcie, i za tą fajną atmosferę podczas jazd! To nie pięć gwiazdek musi być dla tej szkoły jazdy, tylko milion, bo to naprawdę był najlepszy wybór w moim życiu! Dziękuję każdemu z was! Polecam z całego serca!! (Translated by Google) Without a doubt, AKME is the best driving school in Krakow! We managed to pass the theories and practice on the first try, it is our joint success with each of these wonderful AKME instructors! Classes in theory and practice conducted at the highest level! The theoretical classes conducted by Maks were very interesting, he passed on to us a lot of his knowledge and professionalism. I traveled mainly with Arek and Michał and I owe them the fact that I passed the exam. Thank you for explaining the smallest details, for your patience. They taught me not only for the exam, but for independent driving in life. They are the best and I wholeheartedly recommend these instructors! With Michał, however, I had driving mainly at the beginning and it is with him that I love driving a car so much, I will miss our classes a lot, thank you for valuable advice, for faith in me and support, and for this nice atmosphere while driving! It doesn't have to be five stars for this driving school, but a million because it really was the best choice of my life! Thank you to all of you! I recommend it with all my heart !!

Lena Mukomel

30 July 2022
google
5.0

Od całego serca polecam tą szkołę! Po kursie prawa jazdy w innej szkole, 2 nieudanych podejściach do egzaminu państwowego oraz straconej wiary, w końcu trafiłam w dobrą szkołę oraz dobre ręce! W ciągu tylko 4 dodatkowych jazd udało się dowiedzieć dużo nowych rzeczy, nabrać się pewności siebie a przede wszystkim prowadzenia pojazdu. Serdecznie polecam tą szkołę, bardzo nowoczesne podejście oraz mega cierpliwi instruktorzy którym zależy na tym by każdy kursant się nauczył na swoich błędach oraz poczuł się pewnie za kierownicą w każdej sytuacji. Dodatkowo dodam o elastyczności terminów, wygodnej lokalizacji oraz super cenie za taki ogrom wiedzy 🙂 (Translated by Google) I recommend this school with all my heart! After a driving license course at another school, 2 unsuccessful attempts at the state exam and lost faith, I finally found a good school and good hands! During only 4 additional rides, I managed to learn a lot of new things, gain self-confidence and, above all, driving a vehicle. I heartily recommend this school, a very modern approach and mega patient instructors who want each student to learn from their mistakes and feel confident behind the wheel in every situation. In addition, I will add about the flexibility of terms, convenient location and a great price for such a lot of knowledge 🙂

google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy na świecie. Szkoła została mi polecona przez kilka osób na jednej z prywatnych grup na Facebooku. Absolutnie nie zawiodłam się! Jako jedni z niewielu prowadzą jazdy doszkalające, niewielu instruktorów się tego podejmuje, ponieważ bardzo trudno jest zmienić błędy i nawyki osób, które albo nie jeździły przez bardzo długi czas albo źle były nauczone w przyszłości. Maks to niesamowity człowiek. Ma niesamowite doświadczenie; jest czynnym strażakiem, więc widział to i owo na drogach, widział do jakich tragicznych wypadków może doprowadzić niewiedza kierowcy i błędy popełniane na drogach. Uczy jazdy z głową, uczy logicznego myślenia! Jeżeli myślicie, że nie można nauczyć kogoś logicznego myślenia to jesteście w błędzie! Niezwykła cierpliwość instruktora, konkretne przykłady, dokładne omawianie każdej lekcji, poczucie humoru potrafi wyprowadzić na prostą każdego niedzielnego kierowcę. (Translated by Google) The best driving school in the world. The school was recommended to me by several people on one of the private Facebook groups. I was absolutely not disappointed! As one of the few driving training courses, not many instructors do it, because it is very difficult to change the mistakes and habits of people who have either not been driving for a very long time or have been poorly learned in the future. Maks is an amazing man. She has an amazing experience; he is an active firefighter, so he has seen this and that on the roads, he has seen what tragic accidents can be caused by driver ignorance and mistakes made on the roads. It teaches you to drive smart, teaches you to think logically! If you think that it is impossible to teach someone to think logically, you are wrong! The instructor's remarkable patience, specific examples, thorough discussion of each lesson, and a sense of humor can bring every Sunday driver to a straight line.

google
5.0

Wybrałam AKME i był to strzał w dziesiątkę 🙂 Miałam okazję jeździć z różnymi instruktorami i od każdego z nich uzyskałam cenne wskazówki, które doprowadziły mnie do zdania egzaminu na prawo jazdy. Mogę szczerze powiedzieć, że byłam pod bardzo dobrą opieką podczas nauki jazdy, a wszystko przebiegało w bardzo pozytywnej, przyjaznej atmosferze. Zdecydowanie polecam! (Translated by Google) I chose AKME and it was a bull's eye 🙂 I had the opportunity to ride with various instructors and from each of them I got valuable tips that led me to pass the driving test. I can honestly say that I was looked after very well while I was learning how to drive, and it was all in a very positive, friendly atmosphere. I definitely recommend it!

Martyna Hatys

5 July 2022
google
5.0

Serdecznie polecam!!! Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i profesjonalni, dzięki czemu zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w przyjemnej atmosferze i dają dużo frajdy. Jazdy z nimi były prawdziwą przyjemnością. Pan Maksymilian stworzył świetnie zorganizowany i przeprowadzony z dużym zaangażowaniem kurs. Zawsze można było liczyć na jego pomoc z każdym problemem w czasie trwania kursu. Bezdyskusyjnie najlepsza szkoła jazdy, jaką można wybrać. 😊 Tak jak wielu moich znajomych jestem bardzo zadowolony, że wybrałem OSK AKME. (Translated by Google) I heartily recommend !!! The instructors are very nice, patient and professional, thanks to which the practical and theoretical classes take place in a pleasant atmosphere and give a lot of fun. Riding with them was a real pleasure. Mr. Maksymilian created a well-organized and committed course. You could always count on his help with any problem during the course. Undoubtedly the best driving school you can choose. 😊 Like many of my friends, I am very pleased that I chose OSK AKME.

google
5.0

Polecam zdane za 1 (Translated by Google) I recommend passing for 1

Dawid DAXO

27 June 2022
google
5.0

Polecam zdane za 1 (Translated by Google) I recommend passing for 1

Dawid DAXO

27 June 2022
google
5.0

Szczerze polecam. Dzięki podejściu, radom i cierpliwości Dominiki udało się zdać za pierwszym razem! 🙂

Zosia

14 June 2022
google
5.0

Szczerze polecam. Dzięki podejściu, radom i cierpliwości Dominiki udało się zdać za pierwszym razem! 🙂

Zosia

14 June 2022
google
5.0

Z calego serca polecam szkole jazdy AKME. Moja najlepsza z najlepszych instruktorek była p. Dominika Która z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Jazdy zawsze przebiegały w miłej atmosferze i wszystko było jasno wytłumaczone. W końcu po wielu próbach i stresie udało się zdać egzamin na prawo jazdy ; ))) (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driving school. My best of the best instructors was Ms. Dominika who I can recommend to everyone with a clear conscience. The driving experience was always nice and everything was clearly explained. Finally, after many trials and stress, I managed to pass the driving test; )))

Kinga Janiszyn

13 June 2022
google
5.0

Z calego serca polecam szkole jazdy AKME. Moja najlepsza z najlepszych instruktorek była p. Dominika Która z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Jazdy zawsze przebiegały w miłej atmosferze i wszystko było jasno wytłumaczone. W końcu po wielu próbach i stresie udało się zdać egzamin na prawo jazdy ; ))) (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driving school. My best of the best instructors was Ms. Dominika who I can recommend to everyone with a clear conscience. The driving experience was always nice and everything was clearly explained. Finally, after many trials and stress, I managed to pass the driving test; )))

Kinga Janiszyn

13 June 2022
google
5.0

Polecam ten ośrodek! Pełen profesjonalizm i super podejście instruktorów. Ciepliwość i pomoc w doszkoleniu w bardzo bezstresowej, przyjemnej atmosferze 🙂 bardzo dobry, szybki kontakt. Polecam!

karolina myćka

12 June 2022
google
5.0

Polecam ten ośrodek! Pełen profesjonalizm i super podejście instruktorów. Ciepliwość i pomoc w doszkoleniu w bardzo bezstresowej, przyjemnej atmosferze 🙂 bardzo dobry, szybki kontakt. Polecam!

karolina myćka

12 June 2022
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę. Gdybym musiała wybierać drugi raz, to znowu wybrałabym AKME. Nauczyłam się nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak jeździć. Niesamowite podejście do kursanta na każdym etapie szkolenia, a nawet już po zdaniu. Wykłady prowadzone w bardzo ciekawy sposób, tak że człowiek nie zasypiał jak to zwykle bywa. Podczas nauki praktycznej, instruktorzy bardzo spokojni i opanowani. Miałam przyjemność jeździć głównie z Dominiką, która wszystko dokładnie wyjaśniała. Po skończonej jeździe również cała lekcja była dokładnie omawiana, to bardzo pomagało. Nauka u takich ludzi to czysta przyjemność. Myślałam, że moja przygoda z nauką jazdy tutaj potrwa dłużej, ale cóż udało się zdać za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo polecam!

google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę. Gdybym musiała wybierać drugi raz, to znowu wybrałabym AKME. Nauczyłam się nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak jeździć. Niesamowite podejście do kursanta na każdym etapie szkolenia, a nawet już po zdaniu. Wykłady prowadzone w bardzo ciekawy sposób, tak że człowiek nie zasypiał jak to zwykle bywa. Podczas nauki praktycznej, instruktorzy bardzo spokojni i opanowani. Miałam przyjemność jeździć głównie z Dominiką, która wszystko dokładnie wyjaśniała. Po skończonej jeździe również cała lekcja była dokładnie omawiana, to bardzo pomagało. Nauka u takich ludzi to czysta przyjemność. Myślałam, że moja przygoda z nauką jazdy tutaj potrwa dłużej, ale cóż udało się zdać za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo polecam!

google
5.0

Najlepsza szkoła nauki jazdy w Krakowie! Świetni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pełna profeska. Perfekcyjne przygotowanie do egzaminu. Serdecznie polecam! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! Great instructors, great atmosphere, full professed. Perfect preparation for the exam. I heartily recommend!

google
5.0

Najlepsza szkoła nauki jazdy w Krakowie! Świetni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pełna profeska. Perfekcyjne przygotowanie do egzaminu. Serdecznie polecam! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! Great instructors, great atmosphere, full professed. Perfect preparation for the exam. I heartily recommend!

google
5.0

Polecam gorąco bezkonkurencyjny Ośrodek Szkolenia Kierowców!! Do AKME trafiłam po skończonym kursie w innej szkole jazdy, ale tak naprawdę tutaj nauczyłam się jeździć. Dzięki profesjonalnemu podejściu, ogromnej wiedzy i CIERPLIWOŚCI 🙂 oraz pełnemu zaangażowaniu instruktorów, którzy nie zwątpili we mnie ani na chwilę i motywowali do samego końca, pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku i zdobyłam upragnione prawo jazdy. Maks, Arek, Dominika jesteście najlepsi! 🙂 (Translated by Google) I highly recommend the unrivaled Driver Training Center !! I came to AKME after completing a course in another driving school, but in fact I learned to ride here. Thanks to the professional approach, enormous knowledge and PATIENCE 🙂 and the full commitment of the instructors who did not doubt me even for a moment and motivated me to the very end, I got rid of the bad habits learned in the previous center and obtained the desired driving license. Maks, Arek, Dominika you are the best! 🙂

google
5.0

Polecam gorąco bezkonkurencyjny Ośrodek Szkolenia Kierowców!! Do AKME trafiłam po skończonym kursie w innej szkole jazdy, ale tak naprawdę tutaj nauczyłam się jeździć. Dzięki profesjonalnemu podejściu, ogromnej wiedzy i CIERPLIWOŚCI 🙂 oraz pełnemu zaangażowaniu instruktorów, którzy nie zwątpili we mnie ani na chwilę i motywowali do samego końca, pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku i zdobyłam upragnione prawo jazdy. Maks, Arek, Dominika jesteście najlepsi! 🙂 (Translated by Google) I highly recommend the unrivaled Driver Training Center !! I came to AKME after completing a course in another driving school, but in fact I learned to ride here. Thanks to the professional approach, enormous knowledge and PATIENCE 🙂 and the full commitment of the instructors who did not doubt me even for a moment and motivated me to the very end, I got rid of the bad habits learned in the previous center and obtained the desired driving license. Maks, Arek, Dominika you are the best! 🙂

google
5.0

Polecam z całego serca! Pełen profesjonalizm, świetna organizacja a instruktorzy na medal. Chyba nie można trafić na lepszych instruktorów niż Arek i Michał, z którymi jeździłam. Cierpliwi, dokładni, konkretni, otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości, uczą jeździć z głową, dają cenne wskazówki, a przy tym stwarzają rewelacyjną atmosferę, przez co jazda staje się przyjemnością, a z nimi ciężko się później rozstać 🙂 Dzięki jeszcze raz Panowie! (Translated by Google) I recommend it with all my heart! Full professionalism, great organization and the instructors won the medal. I guess you can't find better instructors than Arek and Michał, with whom I traveled. Patient, precise, specific, open to any questions and doubts, they teach you to drive with your head, give valuable tips, and at the same time create a great atmosphere, which makes driving a pleasure, and it's hard to part with them later 🙂 Thanks again, gentlemen!

google
5.0

Polecam z całego serca! Pełen profesjonalizm, świetna organizacja a instruktorzy na medal. Chyba nie można trafić na lepszych instruktorów niż Arek i Michał, z którymi jeździłam. Cierpliwi, dokładni, konkretni, otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości, uczą jeździć z głową, dają cenne wskazówki, a przy tym stwarzają rewelacyjną atmosferę, przez co jazda staje się przyjemnością, a z nimi ciężko się później rozstać 🙂 Dzięki jeszcze raz Panowie! (Translated by Google) I recommend it with all my heart! Full professionalism, great organization and the instructors won the medal. I guess you can't find better instructors than Arek and Michał, with whom I traveled. Patient, precise, specific, open to any questions and doubts, they teach you to drive with your head, give valuable tips, and at the same time create a great atmosphere, which makes driving a pleasure, and it's hard to part with them later 🙂 Thanks again, gentlemen!

google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME, instruktorzy są pomocni i wyrozumiali ale też wymagający. Bardzo indywidualne podejście do kursanta, instruktorzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły i pomagają w ich dopracowaniu 🙂 (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME, the instructors are helpful and understanding, but also demanding. A very individual approach to the student, the instructors pay attention to even the smallest details and help to refine them 🙂

Julia J

4 June 2022
google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME, instruktorzy są pomocni i wyrozumiali ale też wymagający. Bardzo indywidualne podejście do kursanta, instruktorzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły i pomagają w ich dopracowaniu 🙂 (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME, the instructors are helpful and understanding, but also demanding. A very individual approach to the student, the instructors pay attention to even the smallest details and help to refine them 🙂

Julia J

4 June 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 dziękuję z całego serca zespołowi AKME, zrobiliśmy na prawdę dobrą robotę, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno nie tylko pod egzamin, jak się robi w większości szkół. Jestem bardzo zadowolona że skorzystałam z usług tej szkoły, zdobyłam dużo doświadczenia bez stresu, każde zajęcie odbywało się mega pozytywnie i profesjonalnie. Bardzo Polecam, przyjdzcie do AKME i zdajcie egzamin państwowy łatwo i bezboleśnie:)

Yana Halevko

30 May 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 dziękuję z całego serca zespołowi AKME, zrobiliśmy na prawdę dobrą robotę, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno nie tylko pod egzamin, jak się robi w większości szkół. Jestem bardzo zadowolona że skorzystałam z usług tej szkoły, zdobyłam dużo doświadczenia bez stresu, każde zajęcie odbywało się mega pozytywnie i profesjonalnie. Bardzo Polecam, przyjdzcie do AKME i zdajcie egzamin państwowy łatwo i bezboleśnie:)

Yana Halevko

30 May 2022
google
5.0

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Instruktorzy każdy manewr dokładnie tłumaczą oraz korygują błędy. Dodatkowo zawsze można liczyć na przyjemną atmosferę na zajęciach :). Ta szkoła jazdy uczy myślenia na drodze, a także świetnie przygotowuje do egzaminu, czego potwierdzeniem jest zdany przeze mnie egzamin za pierwszym razem. Polecam tą szkołę jazdy z całego serca!

google
5.0

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Instruktorzy każdy manewr dokładnie tłumaczą oraz korygują błędy. Dodatkowo zawsze można liczyć na przyjemną atmosferę na zajęciach :). Ta szkoła jazdy uczy myślenia na drodze, a także świetnie przygotowuje do egzaminu, czego potwierdzeniem jest zdany przeze mnie egzamin za pierwszym razem. Polecam tą szkołę jazdy z całego serca!

google
5.0

Pełen profesjonalizm, polecam (Translated by Google) Full professionalism, I recommend it

google
5.0

Pełen profesjonalizm, polecam (Translated by Google) Full professionalism, I recommend it

google
5.0

Brałem u nich jazdy doszkalające po niezdanym egzaminie, ogólnie atmosfera super, dobrze uczą i tłumaczą, Oczywiście po jazdach egzamin już zdany 😉 (Translated by Google) I took refresher driving after passing the exam, the atmosphere is great, they teach and translate well, Of course, after the driving, the exam has already passed;)

google
5.0

Brałem u nich jazdy doszkalające po niezdanym egzaminie, ogólnie atmosfera super, dobrze uczą i tłumaczą, Oczywiście po jazdach egzamin już zdany 😉 (Translated by Google) I took refresher driving after passing the exam, the atmosphere is great, they teach and translate well, Of course, after the driving, the exam has already passed;)

google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME! Zarówno wykłady jak i jazdy są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i wyrozumiali ale też wymagający, ponieważ chcą nauczyć nas jak myśleć na drodze, abyśmy później jeździli przede wszystkim bezpiecznie. Po każdych zajęciach zajęciach praktycznych instruktor omawia co poszło nam dobrze, oraz to nad czy musimy jeszcze popracować. Wszystkie formalne sprawy jakie musimy podjąć aby uzyskać prawo jazdy są dokładnie omawiane dzięki czemu ja o niczym nie zapomniałam. Jeszcze raz gorąco polecam tą szkołę jazdy. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME! Both lectures and driving are conducted in a friendly and stress-free atmosphere. The instructors are very nice, patient and understanding, but also demanding, because they want to teach us how to think on the road so that we can drive safely afterwards. After each practical class, the instructor discusses what went well for us, and whether we still need to work. All formal matters that we have to take to obtain a driving license are thoroughly discussed so that I have not forgotten anything. Once again, I highly recommend this driving school.

Natalia Kocel

11 May 2022
google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME! Zarówno wykłady jak i jazdy są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i wyrozumiali ale też wymagający, ponieważ chcą nauczyć nas jak myśleć na drodze, abyśmy później jeździli przede wszystkim bezpiecznie. Po każdych zajęciach zajęciach praktycznych instruktor omawia co poszło nam dobrze, oraz to nad czy musimy jeszcze popracować. Wszystkie formalne sprawy jakie musimy podjąć aby uzyskać prawo jazdy są dokładnie omawiane dzięki czemu ja o niczym nie zapomniałam. Jeszcze raz gorąco polecam tą szkołę jazdy. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME! Both lectures and driving are conducted in a friendly and stress-free atmosphere. The instructors are very nice, patient and understanding, but also demanding, because they want to teach us how to think on the road so that we can drive safely afterwards. After each practical class, the instructor discusses what went well for us, and whether we still need to work. All formal matters that we have to take to obtain a driving license are thoroughly discussed so that I have not forgotten anything. Once again, I highly recommend this driving school.

Natalia Kocel

11 May 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie! Zajęcia z teorii były ciekawe i przekazały mi odpowiednią wiedzę. Instruktorzy bardzo dobrze i indywidualnie podchodzą do kursanta oraz nie wywierają presji. Wszystko zostało mi dobrze wytłumaczone. Zdecydowanie polecam!!! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! The theory classes were interesting and provided me with relevant knowledge. The instructors approach the student very well and individually and do not exert any pressure. Everything was well explained to me. I definitely recommend !!!

Paulina Antos

11 May 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie! Zajęcia z teorii były ciekawe i przekazały mi odpowiednią wiedzę. Instruktorzy bardzo dobrze i indywidualnie podchodzą do kursanta oraz nie wywierają presji. Wszystko zostało mi dobrze wytłumaczone. Zdecydowanie polecam!!! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! The theory classes were interesting and provided me with relevant knowledge. The instructors approach the student very well and individually and do not exert any pressure. Everything was well explained to me. I definitely recommend !!!

Paulina Antos

11 May 2022
google
5.0

Super instruktorzy, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Polecam pana Arka 😉 (Translated by Google) Great instructors, they prepare for exams very well. I recommend Mr. Arek;)

google
5.0

Super instruktorzy, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Polecam pana Arka 😉 (Translated by Google) Great instructors, they prepare for exams very well. I recommend Mr. Arek;)

google
5.0

Zdecydowanie polecam ten ośrodek! Wszyscy instruktorzy mają rewelacyjne podejście do kursanta, cierpliwie wszystko tłumaczą, widzą w czym kursant ma problemy i pomagają w ich rozwiązaniu. Zależy im zarówno, żeby kursant zdał egzamin, jak i na tym, żeby po prostu umiał jeździć zgodnie z zasadami ruchu, zdecydowanie, płynnie, itd. Samochody są w idealnym stanie, więc tutaj też zdecydowanie duży plus. Mam porównanie, bo wcześniej robiłam kurs w innym ośrodku, gdzie niewiele się nauczyłam. (Translated by Google) I definitely recommend this resort! All instructors have a great approach to the student, explain everything patiently, see where the student has problems and help in solving them. They want the trainee to pass the exam as well as to be able to drive in accordance with the rules of traffic, decisively, smoothly, etc. The cars are in perfect condition, so here is also a big plus. I have a comparison because earlier I did a course in another center, where I learned little.

google
5.0

Zdecydowanie polecam ten ośrodek! Wszyscy instruktorzy mają rewelacyjne podejście do kursanta, cierpliwie wszystko tłumaczą, widzą w czym kursant ma problemy i pomagają w ich rozwiązaniu. Zależy im zarówno, żeby kursant zdał egzamin, jak i na tym, żeby po prostu umiał jeździć zgodnie z zasadami ruchu, zdecydowanie, płynnie, itd. Samochody są w idealnym stanie, więc tutaj też zdecydowanie duży plus. Mam porównanie, bo wcześniej robiłam kurs w innym ośrodku, gdzie niewiele się nauczyłam. (Translated by Google) I definitely recommend this resort! All instructors have a great approach to the student, explain everything patiently, see where the student has problems and help in solving them. They want the trainee to pass the exam as well as to be able to drive in accordance with the rules of traffic, decisively, smoothly, etc. The cars are in perfect condition, so here is also a big plus. I have a comparison because earlier I did a course in another center, where I learned little.

google
5.0

Opinia jak najbardziej 5-cio gwiazdkowa, ze względu na jakość świadczonych usług. Zajęcia teoretyczne odbywają się z zaznaczeniem bardzo istotnych szczegółów, które ułatwiają zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. Ze strony instruktorów pełen profesjonalizm, merytoryczność, cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursanta. Wszystko jest w każdym calu dokładnie tłumaczone. Oprócz samego przygotowania do egzaminu państwowego praktycznego, duży nacisk stawiany jest na technikę i umiejętność jazdy oraz myślenie na drodze. Jeżeli chodzi o kontakt i ustalanie wszelkich terminów, wszystko odbywa się z pełnym profesjonalizmem. Poza tymi czynnikami warto zaznaczyć, że atmosfera w drużynie AKME jest niesamowita, przez co można poczuć się komfortowo podczas zajęć, bez zbędnego stresu, który na samej drodze jest już wystarczający. Co tu dużo mówić.... Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym podejściem... Nic dodać nic ująć. Polecam! 🙂 (Translated by Google) The most 5-star opinion due to the quality of services provided. Theoretical classes are held with the emphasis on very important details that make it easier to pass the theoretical state examination. On the part of the instructors, full professionalism, content, patience and understanding towards the student. Everything is accurately translated in every way. In addition to the preparation for the practical state exam, great emphasis is placed on technique, driving skills and thinking on the road. When it comes to contact and arranging all dates, everything is done with full professionalism. In addition to these factors, it is worth noting that the atmosphere in the AKME team is amazing, so you can feel comfortable during the classes, without unnecessary stress, which is enough on the way. What can I say .... Theoretical and practical exam passed at the first attempt ... Nothing more to add. I recommend! 🙂

Patrycja De

27 April 2022
google
5.0

Opinia jak najbardziej 5-cio gwiazdkowa, ze względu na jakość świadczonych usług. Zajęcia teoretyczne odbywają się z zaznaczeniem bardzo istotnych szczegółów, które ułatwiają zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. Ze strony instruktorów pełen profesjonalizm, merytoryczność, cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursanta. Wszystko jest w każdym calu dokładnie tłumaczone. Oprócz samego przygotowania do egzaminu państwowego praktycznego, duży nacisk stawiany jest na technikę i umiejętność jazdy oraz myślenie na drodze. Jeżeli chodzi o kontakt i ustalanie wszelkich terminów, wszystko odbywa się z pełnym profesjonalizmem. Poza tymi czynnikami warto zaznaczyć, że atmosfera w drużynie AKME jest niesamowita, przez co można poczuć się komfortowo podczas zajęć, bez zbędnego stresu, który na samej drodze jest już wystarczający. Co tu dużo mówić.... Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym podejściem... Nic dodać nic ująć. Polecam! 🙂 (Translated by Google) The most 5-star opinion due to the quality of services provided. Theoretical classes are held with the emphasis on very important details that make it easier to pass the theoretical state examination. On the part of the instructors, full professionalism, content, patience and understanding towards the student. Everything is accurately translated in every way. In addition to the preparation for the practical state exam, great emphasis is placed on technique, driving skills and thinking on the road. When it comes to contact and arranging all dates, everything is done with full professionalism. In addition to these factors, it is worth noting that the atmosphere in the AKME team is amazing, so you can feel comfortable during the classes, without unnecessary stress, which is enough on the way. What can I say .... Theoretical and practical exam passed at the first attempt ... Nothing more to add. I recommend! 🙂

Patrycja De

27 April 2022
google
5.0

Bardzo polecam tę szkołę jazdy. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie, a nabyte podczas nich umiejętności pozwoliły zdać egzamin za pierwszym razem. AKME to dobry wybór! (Translated by Google) I highly recommend this driving school. The classes were conducted very professionally, and the skills acquired during them allowed me to pass the exam the first time. AKME is a good choice!

Grzegorz

27 April 2022
google
5.0

Bardzo polecam tę szkołę jazdy. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie, a nabyte podczas nich umiejętności pozwoliły zdać egzamin za pierwszym razem. AKME to dobry wybór! (Translated by Google) I highly recommend this driving school. The classes were conducted very professionally, and the skills acquired during them allowed me to pass the exam the first time. AKME is a good choice!

Grzegorz

27 April 2022
google
5.0

Polecam!!! Super atmosfera i świetni instruktorzy. Wszystko zdane za pierwszym razem. (Translated by Google) I recommend!!! Great atmosphere and great instructors. Everything passed the first time.

Maja O

26 April 2022
google
5.0

Polecam!!! Super atmosfera i świetni instruktorzy. Wszystko zdane za pierwszym razem. (Translated by Google) I recommend!!! Great atmosphere and great instructors. Everything passed the first time.

Maja O

26 April 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 Instruktorzy z tej szkoły zrobili na prawdę dobrą robotę ucząc mnie przed egzaminem państwowym. Super podejście do nauki. Jestem mega zadowolony że skorzystałem z usług tej szkoły. Doświadczenie instruktorów i ich podejście do nauki czynią jazdy bezstresowe i zrozumiałe. No Najlepsza Szkoła EVER ! :). Dzięki tej szkole zrozumiałem zachowania na drodze i zostałem genialnie przygotowany do egzaminu który zdałem. Szczególne podziękowania dla pani Dominiki gdyż to ona mnie wszystkiego nauczyła i jest genialna w tym co robi :). Ogromna pomoc która płynie z tej szkoły na każdym kroku. Bardzo Polecam ! 🙂 (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 The instructors from this school did a really good job teaching me before the state exam. Great approach to learning. I am very pleased that I used the services of this school. The instructors' experience and their approach to learning make driving stress-free and understandable. No. Best School EVER! :). Thanks to this school, I understood the behavior on the road and was brilliantly prepared for the exam I passed. Special thanks to Mrs. Dominika because she taught me everything and she is brilliant in what she does :). A huge help that flows from this school every step of the way. I highly recommend ! 🙂

Mza 123

17 April 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 Instruktorzy z tej szkoły zrobili na prawdę dobrą robotę ucząc mnie przed egzaminem państwowym. Super podejście do nauki. Jestem mega zadowolony że skorzystałem z usług tej szkoły. Doświadczenie instruktorów i ich podejście do nauki czynią jazdy bezstresowe i zrozumiałe. No Najlepsza Szkoła EVER ! :). Dzięki tej szkole zrozumiałem zachowania na drodze i zostałem genialnie przygotowany do egzaminu który zdałem. Szczególne podziękowania dla pani Dominiki gdyż to ona mnie wszystkiego nauczyła i jest genialna w tym co robi :). Ogromna pomoc która płynie z tej szkoły na każdym kroku. Bardzo Polecam ! 🙂 (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 The instructors from this school did a really good job teaching me before the state exam. Great approach to learning. I am very pleased that I used the services of this school. The instructors' experience and their approach to learning make driving stress-free and understandable. No. Best School EVER! :). Thanks to this school, I understood the behavior on the road and was brilliantly prepared for the exam I passed. Special thanks to Mrs. Dominika because she taught me everything and she is brilliant in what she does :). A huge help that flows from this school every step of the way. I highly recommend ! 🙂

Mza 123

17 April 2022
google
5.0

Profesjonalne podejście i przyjemna atmosfera. Instruktorzy szczegółowo tłumaczą dane manewry i korygują nawet najmniejsze błędy. Kurs uczy samodzielności i myślenia za kierownicom, jednocześnie doskonale przygotowując uczestników na egzamin, który udało mi się zdać za pierwszym razem. Szczerze polecam tę szkołę jazdy. (Translated by Google) Professional approach and pleasant atmosphere. The instructors explain the given maneuvers in detail and correct even the smallest mistakes. The course teaches independence and thinking behind the wheel, while perfectly preparing participants for the exam that I was able to pass the first time. I sincerely recommend this driving school.

Michał Jasik

15 April 2022
google
5.0

Profesjonalne podejście i przyjemna atmosfera. Instruktorzy szczegółowo tłumaczą dane manewry i korygują nawet najmniejsze błędy. Kurs uczy samodzielności i myślenia za kierownicom, jednocześnie doskonale przygotowując uczestników na egzamin, który udało mi się zdać za pierwszym razem. Szczerze polecam tę szkołę jazdy. (Translated by Google) Professional approach and pleasant atmosphere. The instructors explain the given maneuvers in detail and correct even the smallest mistakes. The course teaches independence and thinking behind the wheel, while perfectly preparing participants for the exam that I was able to pass the first time. I sincerely recommend this driving school.

Michał Jasik

15 April 2022
google
5.0

Bardzo profesjonalne podejście do kursanta, nacisk na logiczne myślenie jasno wytłumaczone zagadnienia i rozwiewanie wątpliwości przez instruktorów. Kilku instruktorów co daje możliwość od każdego zdobyć cenne wskazówki i uwagi. Na koniec jazdy dostajesz feedback co było dobrze a nad czym musisz popracować. Omawiają skrzyżowania, ronda itd. Z pomocami dydaktycznymi na tablecie co pomaga zrozumieć który pas kiedy zająć. Bardzo cierpliwi i wyrozumiali instruktorzy aczkolwiek wymagający, bardzo miła atmosfera. Naprawdę zależy im żeby kursant umiał jeździć i zdał egzamin. Uczą tak dobrze, że z każdą jazdą mniej sie bałam jeździć. Mam porównanie bo kurs robiłam w innym ośrodku i nie wiele sie nauczyłam i nie czułam sie pewnie za kierownicą i nikt nie zwracał uwagi na moje błędy i złe nawyki - instruktorzy Akme (Michał, Dominika, Arek i Maks) pomogli mi poprawić umiejętności i technikę jazdy, właściwie to mnie wszystkiego nauczyli 😅 za co zawsze bedę im wdzieczna. Egzamin zakończony sukcesem 😃 polecam (Translated by Google) A very professional approach to the student, emphasis on logical thinking, clearly explained issues and dispelling doubts by the instructors. Several instructors, which gives the opportunity to get valuable tips and attention from everyone. At the end of the ride, you get feedback on what was good and what you need to work on. They discuss intersections, roundabouts etc. With teaching aids on the tablet to help you understand which lane to occupy when. Very patient and understanding instructors, although demanding, very nice atmosphere. They really want the student to know how to drive and pass the exam. They learn so well that I was less afraid to drive with each ride. I have a comparison because I did the course in another center and I didn't learn much and I didn't feel confident behind the wheel and nobody paid attention to my mistakes and bad habits - Akme instructors (Michał, Dominika, Arek and Maks) helped me improve my driving skills and technique , actually, they taught me everything 😅 for which I will always be grateful. Successful exam 😃 I recommend it

Asia G

14 April 2022
google
5.0

Bardzo profesjonalne podejście do kursanta, nacisk na logiczne myślenie jasno wytłumaczone zagadnienia i rozwiewanie wątpliwości przez instruktorów. Kilku instruktorów co daje możliwość od każdego zdobyć cenne wskazówki i uwagi. Na koniec jazdy dostajesz feedback co było dobrze a nad czym musisz popracować. Omawiają skrzyżowania, ronda itd. Z pomocami dydaktycznymi na tablecie co pomaga zrozumieć który pas kiedy zająć. Bardzo cierpliwi i wyrozumiali instruktorzy aczkolwiek wymagający, bardzo miła atmosfera. Naprawdę zależy im żeby kursant umiał jeździć i zdał egzamin. Uczą tak dobrze, że z każdą jazdą mniej sie bałam jeździć. Mam porównanie bo kurs robiłam w innym ośrodku i nie wiele sie nauczyłam i nie czułam sie pewnie za kierownicą i nikt nie zwracał uwagi na moje błędy i złe nawyki - instruktorzy Akme (Michał, Dominika, Arek i Maks) pomogli mi poprawić umiejętności i technikę jazdy, właściwie to mnie wszystkiego nauczyli 😅 za co zawsze bedę im wdzieczna. Egzamin zakończony sukcesem 😃 polecam (Translated by Google) A very professional approach to the student, emphasis on logical thinking, clearly explained issues and dispelling doubts by the instructors. Several instructors, which gives the opportunity to get valuable tips and attention from everyone. At the end of the ride, you get feedback on what was good and what you need to work on. They discuss intersections, roundabouts etc. With teaching aids on the tablet to help you understand which lane to occupy when. Very patient and understanding instructors, although demanding, very nice atmosphere. They really want the student to know how to drive and pass the exam. They learn so well that I was less afraid to drive with each ride. I have a comparison because I did the course in another center and I didn't learn much and I didn't feel confident behind the wheel and nobody paid attention to my mistakes and bad habits - Akme instructors (Michał, Dominika, Arek and Maks) helped me improve my driving skills and technique , actually, they taught me everything 😅 for which I will always be grateful. Successful exam 😃 I recommend it

Asia G

14 April 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy, na jaką trafiłam - wspaniali instruktorzy, ogromnie cierpliwi i tłumaczący każde trudne miejsce, skrzyżowania, ronda w Krakowie. Bardzo podobało mi się to, że po każdej jeździe na bieżąco były omawiane moje błędy i postępy - zdecydowanie pomogło mi to w późniejszych jazdach. Zdobyłam nie tylko ogromną wiedzę, praktyczne umiejętności ale także pewność siebie za kierownicą, której zdecydowanie mi brakowało i za to serdecznie dziękuję! Kontakt z biurem i możliwości ustalenia jazd - również najlepsze na jakie trafiłam: aż czuć, że każdemu zależy na poszczególnych kursantach i na zdaniu przez nich egzaminu. Polecam absolutnie każdemu, kto planuje zdawać prawo jazdy - tylko AKME! (Translated by Google) The best driving school I found - great instructors, very patient and explaining every difficult place, intersections, roundabouts in Krakow. I really liked that after each ride my mistakes and progress were discussed on a regular basis - it definitely helped me in the later rides. I gained not only a lot of knowledge and practical skills, but also confidence behind the wheel, which I definitely missed, and for that I am very grateful! Contact with the office and the possibility of arranging rides - also the best I have found: until you feel that everyone cares about individual students and about passing the exam. I absolutely recommend it to everyone who plans to pass a driving license - only AKME!

Weronika Kałka

12 April 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy, na jaką trafiłam - wspaniali instruktorzy, ogromnie cierpliwi i tłumaczący każde trudne miejsce, skrzyżowania, ronda w Krakowie. Bardzo podobało mi się to, że po każdej jeździe na bieżąco były omawiane moje błędy i postępy - zdecydowanie pomogło mi to w późniejszych jazdach. Zdobyłam nie tylko ogromną wiedzę, praktyczne umiejętności ale także pewność siebie za kierownicą, której zdecydowanie mi brakowało i za to serdecznie dziękuję! Kontakt z biurem i możliwości ustalenia jazd - również najlepsze na jakie trafiłam: aż czuć, że każdemu zależy na poszczególnych kursantach i na zdaniu przez nich egzaminu. Polecam absolutnie każdemu, kto planuje zdawać prawo jazdy - tylko AKME! (Translated by Google) The best driving school I found - great instructors, very patient and explaining every difficult place, intersections, roundabouts in Krakow. I really liked that after each ride my mistakes and progress were discussed on a regular basis - it definitely helped me in the later rides. I gained not only a lot of knowledge and practical skills, but also confidence behind the wheel, which I definitely missed, and for that I am very grateful! Contact with the office and the possibility of arranging rides - also the best I have found: until you feel that everyone cares about individual students and about passing the exam. I absolutely recommend it to everyone who plans to pass a driving license - only AKME!

Weronika Kałka

12 April 2022
google
5.0

Ten OSK jest super !) Zaliczyłem egzamin za pierwszym razem! Zadbane samochody i kompetentne instruktorzy . Polecam !

ProtectrPrime

11 April 2022
google
5.0

4 godziny z Arkiem przygotowały mnie lepiej do egzaminu praktycznego, niż cały kurs w innej szkole jazdy. (Translated by Google) 4 hours with Arek prepared me better for the practical exam than the whole course in another driving school.

Stanisław

8 April 2022
google
5.0

4 godziny z Arkiem przygotowały mnie lepiej do egzaminu praktycznego, niż cały kurs w innej szkole jazdy. (Translated by Google) 4 hours with Arek prepared me better for the practical exam than the whole course in another driving school.

Stanisław

8 April 2022
google
5.0

Trafiłam do akme z innego osk, który nie spełnił moich oczekiwań. Jazdy dodatkowe w akme pomogły,a tak naprawdę umożliwiły zdanie prawka 😉 Przemiła Pani Dominika zwracała uwagę na najtrudniejsze miejsca w Krakowie a Pan Maks bardzo mi pomógł z terminami na egzamin .Dostałam ogromne wsparcie i dlatego mi się udało ♥️ (Translated by Google) I came to the akme from another osk, which did not meet my expectations. Additional rides in akme helped, and in fact made it possible to pass the driving license;) Kindest Mrs. Dominika paid attention to the most difficult places in Krakow and Mr. Maks helped me a lot with the exam deadlines. I got a lot of support and that's why I managed ♥ ️

Klaudia Wiecha

8 April 2022
google
5.0

Trafiłam do akme z innego osk, który nie spełnił moich oczekiwań. Jazdy dodatkowe w akme pomogły,a tak naprawdę umożliwiły zdanie prawka 😉 Przemiła Pani Dominika zwracała uwagę na najtrudniejsze miejsca w Krakowie a Pan Maks bardzo mi pomógł z terminami na egzamin .Dostałam ogromne wsparcie i dlatego mi się udało ♥️ (Translated by Google) I came to the akme from another osk, which did not meet my expectations. Additional rides in akme helped, and in fact made it possible to pass the driving license;) Kindest Mrs. Dominika paid attention to the most difficult places in Krakow and Mr. Maks helped me a lot with the exam deadlines. I got a lot of support and that's why I managed ♥ ️

Klaudia Wiecha

8 April 2022
google
5.0

Profesjonalne i personalne podejście do każdego kursanta. Ekipa fantastyczna atmosfera również. Dużo się nauczyłem zdałem wszystko za 1 podejściem polecam każdemu (Translated by Google) Professional and personal approach to each student. The team had a fantastic atmosphere as well. I learned a lot, I passed it all in 1 attempt. I recommend it to everyone

Jędrzej Motyka

8 April 2022
google
5.0

Profesjonalne i personalne podejście do każdego kursanta. Ekipa fantastyczna atmosfera również. Dużo się nauczyłem zdałem wszystko za 1 podejściem polecam każdemu (Translated by Google) Professional and personal approach to each student. The team had a fantastic atmosphere as well. I learned a lot, I passed it all in 1 attempt. I recommend it to everyone

Jędrzej Motyka

8 April 2022
google
5.0

Absolutnie bezkonkurencyjny ośrodek nauki jazdy👍👍👍Polecam wszystkim gorąco! A mam porównanie, ponieważ swoją przygodę z samochodem rozpoczęłam w przeciętnej krakowskiej "masówce"... tutaj możecie liczyć na profesjonalne, cierpliwe i bardzo rzetelne podejście, świetną atmosferę oraz instruktorów z powołania, którzy szczerze i w sposób niebanalny przekazują swoją wiedzę! To w tej szkole pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku - także na egzamin mogłam pójść spokojna, a wyjść z niego radosna:). Dziękuję serdecznie Maksowi, Michałowi i Arkowi, którym w głównej mierze zawdzięczam zdany egzamin! Jesteście świetni! (Translated by Google) Absolutely unrivaled driving school I highly recommend it to everyone! And I have a comparison, because I started my adventure with the car in an average Krakow "mass" ... here you can count on a professional, patient and very reliable approach, great atmosphere and instructors who communicate their knowledge honestly and in an original way! It was in this school that I got rid of the bad habits learned in the previous center - I could also go to the exam calmly and leave it joyful :). Many thanks to Maks, Michał and Arek, to whom I mainly owe my passing exam! You're great!

Anna Haecker

2 April 2022
google
5.0

Absolutnie bezkonkurencyjny ośrodek nauki jazdy👍👍👍Polecam wszystkim gorąco! A mam porównanie, ponieważ swoją przygodę z samochodem rozpoczęłam w przeciętnej krakowskiej "masówce"... tutaj możecie liczyć na profesjonalne, cierpliwe i bardzo rzetelne podejście, świetną atmosferę oraz instruktorów z powołania, którzy szczerze i w sposób niebanalny przekazują swoją wiedzę! To w tej szkole pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku - także na egzamin mogłam pójść spokojna, a wyjść z niego radosna:). Dziękuję serdecznie Maksowi, Michałowi i Arkowi, którym w głównej mierze zawdzięczam zdany egzamin! Jesteście świetni! (Translated by Google) Absolutely unrivaled driving school I highly recommend it to everyone! And I have a comparison, because I started my adventure with the car in an average Krakow "mass" ... here you can count on a professional, patient and very reliable approach, great atmosphere and instructors who communicate their knowledge honestly and in an original way! It was in this school that I got rid of the bad habits learned in the previous center - I could also go to the exam calmly and leave it joyful :). Many thanks to Maks, Michał and Arek, to whom I mainly owe my passing exam! You're great!

Anna Haecker

2 April 2022
google
5.0

Szczerze polecam osk AKME. 🚘 Wszyscy instruktorzy mili i profesjonalni, z bardzo dobrym podejściem do kursanta. Uczą przede wszystkim myślenia na drodze😉 (Translated by Google) I sincerely recommend the AKME osk. 🚘 All instructors are nice and professional, with a very good approach to the student. Above all, they teach you to think on the road😉

Roxana Biel

28 March 2022
google
5.0

Szczerze polecam osk AKME. 🚘 Wszyscy instruktorzy mili i profesjonalni, z bardzo dobrym podejściem do kursanta. Uczą przede wszystkim myślenia na drodze😉 (Translated by Google) I sincerely recommend the AKME osk. 🚘 All instructors are nice and professional, with a very good approach to the student. Above all, they teach you to think on the road😉

Roxana Biel

28 March 2022
google
5.0

Super szkolenia od strony toeretycznej jak i praktycznej. Do tego świetni ludzie i przyjazna atmosfera! Cieszę się że wybrałam tą szkołę bo dzięki zaangażowaniu i cierpliwości instruktorów nie miałam żadnych problemów i egzamin państwowy zdany za pierwszym podejściem! 😄😄😄 POLECAM!!! (Translated by Google) Great training from the toeretic and practical side. Plus great people and a friendly atmosphere! I am glad that I chose this school because thanks to the commitment and patience of the instructors I had no problems and I passed the state exam at the first attempt! 😄😄😄 I RECOMMEND !!!

Klaudia Wąsik

26 March 2022
google
5.0

Super szkolenia od strony toeretycznej jak i praktycznej. Do tego świetni ludzie i przyjazna atmosfera! Cieszę się że wybrałam tą szkołę bo dzięki zaangażowaniu i cierpliwości instruktorów nie miałam żadnych problemów i egzamin państwowy zdany za pierwszym podejściem! 😄😄😄 POLECAM!!! (Translated by Google) Great training from the toeretic and practical side. Plus great people and a friendly atmosphere! I am glad that I chose this school because thanks to the commitment and patience of the instructors I had no problems and I passed the state exam at the first attempt! 😄😄😄 I RECOMMEND !!!

Klaudia Wąsik

26 March 2022
google
5.0

Najlepsza szkola nauki jazdy jaka tylko może być. Każdy z instruktorów jest pomocny i odpowie na nurtujące pytania. Przyjemna atmosfera, duża wiedza i doświadczenie jeśli chodzi o pracę z osobami uczącymi się na kierowców. Wszystko zdane za pierwszym co jest duża zasługa tej szkoły 😇😊 (Translated by Google) The best driving school there can be. Each of the instructors is helpful and will answer bothering questions. Pleasant atmosphere, extensive knowledge and experience when it comes to working with people learning to be drivers. Everything passed first, which is a great merit of this school 😇😊

Julia Wypych

15 March 2022
google
5.0

Najlepsza szkola nauki jazdy jaka tylko może być. Każdy z instruktorów jest pomocny i odpowie na nurtujące pytania. Przyjemna atmosfera, duża wiedza i doświadczenie jeśli chodzi o pracę z osobami uczącymi się na kierowców. Wszystko zdane za pierwszym co jest duża zasługa tej szkoły 😇😊 (Translated by Google) The best driving school there can be. Each of the instructors is helpful and will answer bothering questions. Pleasant atmosphere, extensive knowledge and experience when it comes to working with people learning to be drivers. Everything passed first, which is a great merit of this school 😇😊

Julia Wypych

15 March 2022
google
5.0

Polecam, instruktorzy kompetentni, zaangażowani i mili. Zdalem za pierwszym razem! (Translated by Google) I recommend competent, committed and nice instructors. I passed the first time!

Adrian Pytlik

14 March 2022
google
5.0

Polecam, instruktorzy kompetentni, zaangażowani i mili. Zdalem za pierwszym razem! (Translated by Google) I recommend competent, committed and nice instructors. I passed the first time!

Adrian Pytlik

14 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepszy ośrodek szkolenia!!! Cudowni ludzie z powołania z ogromną wiedzą i ciekawym charakterem. Pan Maks świetnie spełnia swoje zadanie ,przez cały okres jazd doszkalających ( i już po zdaniu egzaminu, pomaga w najdrobniejszych sprawach) naprawdę nie było do czego się przyczepić,Pani Dominika i Pan Arek ( bo z nimi miałam przyjemność jeździć ) OGROMNA WIEDZA, zwracają uwagę na najmniejszych błąd, odpowiedzą na każde pytanie, mam porównanie z innej szkoły i AKME pokazało najwyższy możliwy poziom! Ogromny szacunek do drugiego człowieka jak i również zabawna atmosfera w samochodzie. DZIEKUJE WAM Z CALEGO SERCA ❤️🚗 (Translated by Google) The best training center !!! Wonderful people by vocation with great knowledge and an interesting character. Mr. Maks fulfills his task very well, throughout the entire period of training (and after passing the exam, he helps in the smallest matters) there was really nothing to complain about, Mrs. Dominika and Mr. Arek (because I had the pleasure to ride with them) HUGE KNOWLEDGE, pay attention for the slightest mistake, they will answer every question, I have a comparison with another school and AKME showed the highest possible level! Great respect for other people as well as a fun atmosphere in the car. THANK YOU FULLY HEARTED ❤️🚗

Dorota Paliga

2 March 2022
google
5.0

Najlepszy ośrodek szkolenia!!! Cudowni ludzie z powołania z ogromną wiedzą i ciekawym charakterem. Pan Maks świetnie spełnia swoje zadanie ,przez cały okres jazd doszkalających ( i już po zdaniu egzaminu, pomaga w najdrobniejszych sprawach) naprawdę nie było do czego się przyczepić,Pani Dominika i Pan Arek ( bo z nimi miałam przyjemność jeździć ) OGROMNA WIEDZA, zwracają uwagę na najmniejszych błąd, odpowiedzą na każde pytanie, mam porównanie z innej szkoły i AKME pokazało najwyższy możliwy poziom! Ogromny szacunek do drugiego człowieka jak i również zabawna atmosfera w samochodzie. DZIEKUJE WAM Z CALEGO SERCA ❤️🚗 (Translated by Google) The best training center !!! Wonderful people by vocation with great knowledge and an interesting character. Mr. Maks fulfills his task very well, throughout the entire period of training (and after passing the exam, he helps in the smallest matters) there was really nothing to complain about, Mrs. Dominika and Mr. Arek (because I had the pleasure to ride with them) HUGE KNOWLEDGE, pay attention for the slightest mistake, they will answer every question, I have a comparison with another school and AKME showed the highest possible level! Great respect for other people as well as a fun atmosphere in the car. THANK YOU FULLY HEARTED ❤️🚗

Dorota Paliga

2 March 2022
google
5.0

Naprawdę polecam tę szkołę jazdy! Podczas szkolenia nacisk położony był przede wszystkim na nauczenie myślenia na drodze. Tym samym, po zakończeniu kursu, rozumiesz dlaczego w ten czy inny sposób powinieneś ustawić się na skrzyżowaniu czy wykonać dany manewr, zamiast uczyć się go na pamięć. Po każdych zajęciach, a także w trakcie instruktorzy (którzy swoją drogą są naprawdę cierpliwi i wyrozumiali), szczegółowo omawiają to co wydarzyło się na drodze. A w razie błędów są one korygowane. Najlepszą rekomendacją będzie to, że egzamin udało mi się zdać za pierwszym razem, co nie leżało nawet w sferze moich marzeń przed przystąpieniem do kursu 😀 (Translated by Google) I really recommend this driving school! During the training, the emphasis was primarily on teaching how to think on the road. Thus, at the end of the course, you understand why you should, one way or another, position yourself at an intersection or perform a maneuver, rather than memorizing it. After each class, and also during the course, the instructors (who by the way are really patient and understanding), discuss in detail what happened on the road. And in the event of errors, they are corrected. The best recommendation is that I was able to pass the exam the first time, which was not even my dream before starting the course: D

Michał J

22 February 2022
google
5.0

Naprawdę polecam tę szkołę jazdy! Podczas szkolenia nacisk położony był przede wszystkim na nauczenie myślenia na drodze. Tym samym, po zakończeniu kursu, rozumiesz dlaczego w ten czy inny sposób powinieneś ustawić się na skrzyżowaniu czy wykonać dany manewr, zamiast uczyć się go na pamięć. Po każdych zajęciach, a także w trakcie instruktorzy (którzy swoją drogą są naprawdę cierpliwi i wyrozumiali), szczegółowo omawiają to co wydarzyło się na drodze. A w razie błędów są one korygowane. Najlepszą rekomendacją będzie to, że egzamin udało mi się zdać za pierwszym razem, co nie leżało nawet w sferze moich marzeń przed przystąpieniem do kursu 😀 (Translated by Google) I really recommend this driving school! During the training, the emphasis was primarily on teaching how to think on the road. Thus, at the end of the course, you understand why you should, one way or another, position yourself at an intersection or perform a maneuver, rather than memorizing it. After each class, and also during the course, the instructors (who by the way are really patient and understanding), discuss in detail what happened on the road. And in the event of errors, they are corrected. The best recommendation is that I was able to pass the exam the first time, which was not even my dream before starting the course: D

Michał J

22 February 2022
google
5.0

Bardzo serdecznie polecam wszystkim przyszłym kursantom! Świetna atmosfera i mili, dobrze uczący instruktorzy! 😃 (Translated by Google) I heartily recommend to all future students! Great atmosphere and nice, well-educated instructors! 😃

Sylwia Perek

16 February 2022
google
5.0

Bardzo serdecznie polecam wszystkim przyszłym kursantom! Świetna atmosfera i mili, dobrze uczący instruktorzy! 😃 (Translated by Google) I heartily recommend to all future students! Great atmosphere and nice, well-educated instructors! 😃

Sylwia Perek

16 February 2022
google
5.0

Uważam, że jeśli chcesz rozpocząć przygodę z prawem jazdy to AKME jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Nie ma rzeczy, która by mi nie odpowiadała. Zajęcia teoretyczne prowadzone bardzo profesjonalnie i z naciskiem na to żeby wynieść z nich jak najwięcej (nie tylko pod kątem późniejszego egzaminu, ale też zwykłego "życiowego" jeżdżenia samochodem), na zajęciach praktycznych jest wspaniała atmosfera, zero stresu, a przede wszystkim instruktorzy dokładają wszelkich starań żeby nauczyć kursantów wszystkiego co będzie im potrzebne do zdania egzaminu. Jeśli chodzi o inne sprawy to dokąd nie zdasz egzaminu na pewno, nie zostaniesz zostawiony "na lodzie", wszyscy instruktorzy robią co w swojej mocy żeby ułatwić Ci drogę to tego wymarzonego prawa jazdy. Pójście do AKME było zdecydowanie najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć i z jednej strony cieszę się, że zdałam, ale z drugiej strony szkoda mi opuszczać tak wspaniałe miejsce. (Translated by Google) I believe that if you want to start your adventure with a driving license, AKME is definitely the best choice. There is nothing that does not suit me. Theoretical classes are conducted very professionally and with an emphasis on getting the most out of them (not only in terms of a later exam, but also ordinary "real" driving), the practical classes have a great atmosphere, no stress, and above all, the instructors make every effort to teach students everything they will need to pass the exam. When it comes to other matters, until you pass the exam, you will not be left "on the ice", all the instructors do their best to facilitate your journey to this dream driving license. Going to AKME was by far the best decision I could have made and on the one hand I'm glad I passed, but on the other hand I feel sorry to leave such a wonderful place.

Julia Lipniak

15 February 2022
google
5.0

Uważam, że jeśli chcesz rozpocząć przygodę z prawem jazdy to AKME jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Nie ma rzeczy, która by mi nie odpowiadała. Zajęcia teoretyczne prowadzone bardzo profesjonalnie i z naciskiem na to żeby wynieść z nich jak najwięcej (nie tylko pod kątem późniejszego egzaminu, ale też zwykłego "życiowego" jeżdżenia samochodem), na zajęciach praktycznych jest wspaniała atmosfera, zero stresu, a przede wszystkim instruktorzy dokładają wszelkich starań żeby nauczyć kursantów wszystkiego co będzie im potrzebne do zdania egzaminu. Jeśli chodzi o inne sprawy to dokąd nie zdasz egzaminu na pewno, nie zostaniesz zostawiony "na lodzie", wszyscy instruktorzy robią co w swojej mocy żeby ułatwić Ci drogę to tego wymarzonego prawa jazdy. Pójście do AKME było zdecydowanie najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć i z jednej strony cieszę się, że zdałam, ale z drugiej strony szkoda mi opuszczać tak wspaniałe miejsce. (Translated by Google) I believe that if you want to start your adventure with a driving license, AKME is definitely the best choice. There is nothing that does not suit me. Theoretical classes are conducted very professionally and with an emphasis on getting the most out of them (not only in terms of a later exam, but also ordinary "real" driving), the practical classes have a great atmosphere, no stress, and above all, the instructors make every effort to teach students everything they will need to pass the exam. When it comes to other matters, until you pass the exam, you will not be left "on the ice", all the instructors do their best to facilitate your journey to this dream driving license. Going to AKME was by far the best decision I could have made and on the one hand I'm glad I passed, but on the other hand I feel sorry to leave such a wonderful place.

Julia Lipniak

15 February 2022
google
5.0

Z całego serca polecam ośrodek szkolenia kierowców AKME! Profesjonalne oraz rzetelne podejście do klienta. Instruktorzy kompetentni i pomocni, traktujący każdego kursanta w sposób indywidualny. Atmosfera bardzo przyjazna, dzięki czemu nauka jazdy stała się czystą przyjemnością, a nie tylko nudnym obowiązkiem. Jest to miejsce, w którym pracują ludzie pełni pasji oraz chęci dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swój sukces zawdzięczam tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu teamowi AKME. Po doświadczeniach z innymi krakowskimi szkołami z całą pewnością swierdzam, że AKME to najlepszy ośrodek szkolenia kierowców w każdej możliwej kategorii! (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driver training center! Professional and reliable approach to the client. Competent and helpful instructors, treating each student individually. The atmosphere is very friendly, thanks to which learning to drive has become a pure pleasure, not just a boring chore. It is a place where people full of passion and willingness to share their knowledge and skills work. I owe my success only to the qualified AKME team. After my experiences with other Krakow schools, I can definitely say that AKME is the best driver training center in every possible category!

Ewelina Ziemska

15 February 2022
google
5.0

Z całego serca polecam ośrodek szkolenia kierowców AKME! Profesjonalne oraz rzetelne podejście do klienta. Instruktorzy kompetentni i pomocni, traktujący każdego kursanta w sposób indywidualny. Atmosfera bardzo przyjazna, dzięki czemu nauka jazdy stała się czystą przyjemnością, a nie tylko nudnym obowiązkiem. Jest to miejsce, w którym pracują ludzie pełni pasji oraz chęci dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swój sukces zawdzięczam tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu teamowi AKME. Po doświadczeniach z innymi krakowskimi szkołami z całą pewnością swierdzam, że AKME to najlepszy ośrodek szkolenia kierowców w każdej możliwej kategorii! (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driver training center! Professional and reliable approach to the client. Competent and helpful instructors, treating each student individually. The atmosphere is very friendly, thanks to which learning to drive has become a pure pleasure, not just a boring chore. It is a place where people full of passion and willingness to share their knowledge and skills work. I owe my success only to the qualified AKME team. After my experiences with other Krakow schools, I can definitely say that AKME is the best driver training center in every possible category!

Ewelina Ziemska

15 February 2022
google
5.0

Polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prawem jazdy OSK AKME. Super atmosfera, a instruktorzy mili, wymagający i dokładni. Na każdej lekcji mogłam mieć zagwarantowane dokładne i profesjonalne tłumaczenie zadań oraz indywidualne podejście, dzięki któremu byłam w stanie osiągnąć sukces. Wszyscy instruktorzy przykładają się do pracy, ponadto są bardzo towarzyscy- nauka z nimi była dla mnie super doświadczeniem, które będę pozytywnie wspominać! (Translated by Google) I recommend it to all who want to start their adventure with the OSK AKME driving license. Great atmosphere, and the instructors are nice, demanding and thorough. During each lesson, I could be guaranteed an accurate and professional translation of tasks as well as an individual approach, thanks to which I was able to achieve success. All the instructors do their best and they are very social - learning with them was a great experience for me, which I will remember positively!

google
5.0

Polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prawem jazdy OSK AKME. Super atmosfera, a instruktorzy mili, wymagający i dokładni. Na każdej lekcji mogłam mieć zagwarantowane dokładne i profesjonalne tłumaczenie zadań oraz indywidualne podejście, dzięki któremu byłam w stanie osiągnąć sukces. Wszyscy instruktorzy przykładają się do pracy, ponadto są bardzo towarzyscy- nauka z nimi była dla mnie super doświadczeniem, które będę pozytywnie wspominać! (Translated by Google) I recommend it to all who want to start their adventure with the OSK AKME driving license. Great atmosphere, and the instructors are nice, demanding and thorough. During each lesson, I could be guaranteed an accurate and professional translation of tasks as well as an individual approach, thanks to which I was able to achieve success. All the instructors do their best and they are very social - learning with them was a great experience for me, which I will remember positively!

google
5.0

Świetni instruktorzy, przyjemna atmosfera i widoczne efekty. Serdecznie polecam właśnie w szkole jazdy AKME przygotowywać się do egzaminu na prawko. Dzięki podejściu instruktorów każda godzina jazdy dawała poczucie zbliżania się do celu. Pełen profesjonalizm! (Translated by Google) Great instructors, nice atmosphere and visible effects. I sincerely recommend that you prepare for the license exam at the AKME driving school. Thanks to the instructors' approach, each hour of driving gave the feeling of approaching the goal. Full professionalism!

Klaudiusz Syguła

2 February 2022
google
5.0

Świetni instruktorzy, przyjemna atmosfera i widoczne efekty. Serdecznie polecam właśnie w szkole jazdy AKME przygotowywać się do egzaminu na prawko. Dzięki podejściu instruktorów każda godzina jazdy dawała poczucie zbliżania się do celu. Pełen profesjonalizm! (Translated by Google) Great instructors, nice atmosphere and visible effects. I sincerely recommend that you prepare for the license exam at the AKME driving school. Thanks to the instructors' approach, each hour of driving gave the feeling of approaching the goal. Full professionalism!

Klaudiusz Syguła

2 February 2022
google
5.0

Cudowni instruktorzy i cudowna atmosfera. Aż żałuję, że nie mogę pojeździć z nimi jeszcze kilka godzin, ale może zobaczymy się na drodze 😊 Po dłuższej przerwie wykupiłam tu jazdy doszkalające, instruktorzy zwrócili uwagę na każdy szczegół mojej jazdy, gdy jakiś manewr nie wychodził to dokładnie tłumaczyli co jest nie tak. Dzięki temu na egzaminie czułam się tak pewnie, że na chwilę nawet zapomniałam, że to egzamin państwowy. Bardzo dziękuję całej ekipie za pomoc, jesteście wspaniali! Jeśli ktoś szuka szkoły, która was przygotuje nie tylko do egzaminu ale i do późniejszej jazdy to z całego serca polecam ❤️ (Translated by Google) Lovely instructors and a lovely atmosphere. I regret that I can't ride with them for a few more hours, but maybe we'll see each other on the road 😊 After a long break, I bought some training rides here, the instructors paid attention to every detail of my ride, when a maneuver did not work out, they explained exactly what was wrong. Thanks to this, I felt so confident during the exam that for a moment I even forgot that it was the state exam. Thank you very much to the whole team for your help, you are amazing! If someone is looking for a school that will prepare you not only for the exam but also for later driving, I recommend it with all my heart ❤️

Julia Paos

28 January 2022
google
5.0

Cudowni instruktorzy i cudowna atmosfera. Aż żałuję, że nie mogę pojeździć z nimi jeszcze kilka godzin, ale może zobaczymy się na drodze 😊 Po dłuższej przerwie wykupiłam tu jazdy doszkalające, instruktorzy zwrócili uwagę na każdy szczegół mojej jazdy, gdy jakiś manewr nie wychodził to dokładnie tłumaczyli co jest nie tak. Dzięki temu na egzaminie czułam się tak pewnie, że na chwilę nawet zapomniałam, że to egzamin państwowy. Bardzo dziękuję całej ekipie za pomoc, jesteście wspaniali! Jeśli ktoś szuka szkoły, która was przygotuje nie tylko do egzaminu ale i do późniejszej jazdy to z całego serca polecam ❤️ (Translated by Google) Lovely instructors and a lovely atmosphere. I regret that I can't ride with them for a few more hours, but maybe we'll see each other on the road 😊 After a long break, I bought some training rides here, the instructors paid attention to every detail of my ride, when a maneuver did not work out, they explained exactly what was wrong. Thanks to this, I felt so confident during the exam that for a moment I even forgot that it was the state exam. Thank you very much to the whole team for your help, you are amazing! If someone is looking for a school that will prepare you not only for the exam but also for later driving, I recommend it with all my heart ❤️

Julia Paos

28 January 2022
google
5.0

Jestem zachwycona profesjonalizmem, podejściem, cierpliwością, empatią i dokładnością tłumaczenia. Polecam szczególnie instruktora Arka, który doskonale przygotował mnie do egzaminu, mimo, że nie byłam łatwym przypadkiem. Cieszyłam się jazdą i rzadko się stresowałam. Prawko zrobione sprawnie i zdane za pierwszym! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam! (Translated by Google) I am delighted with the professionalism, approach, patience, empathy and accuracy of the translation. I especially recommend the instructor Arek, who perfectly prepared me for the exam, even though it was not an easy accident. I enjoyed the ride and rarely got stressed. Law done efficiently and passed first! Thank you very much and best regards!

Kaja Kontrymowicz

27 January 2022
google
5.0

Jestem zachwycona profesjonalizmem, podejściem, cierpliwością, empatią i dokładnością tłumaczenia. Polecam szczególnie instruktora Arka, który doskonale przygotował mnie do egzaminu, mimo, że nie byłam łatwym przypadkiem. Cieszyłam się jazdą i rzadko się stresowałam. Prawko zrobione sprawnie i zdane za pierwszym! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam! (Translated by Google) I am delighted with the professionalism, approach, patience, empathy and accuracy of the translation. I especially recommend the instructor Arek, who perfectly prepared me for the exam, even though it was not an easy accident. I enjoyed the ride and rarely got stressed. Law done efficiently and passed first! Thank you very much and best regards!

Kaja Kontrymowicz

27 January 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Profesjonalizm i życzliwość oraz pełne zaangażowania aby nauczyć dobrze jeździć. Super przygotowanie do egzaminu, polecam wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Professionalism and kindness, and full of commitment to learn to drive well. Super preparation for the exam, I recommend it to everyone.

Kamila

19 January 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Profesjonalizm i życzliwość oraz pełne zaangażowania aby nauczyć dobrze jeździć. Super przygotowanie do egzaminu, polecam wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Professionalism and kindness, and full of commitment to learn to drive well. Super preparation for the exam, I recommend it to everyone.

Kamila

19 January 2022
google
5.0

Trafilam do szkoly po dlugiej przerwie i kilku niezdanych egzaminach. Mozna powiedziec, ze znowu zaczelam od zera. Mialam 30 godzin jazdy. Zdalam egzamin za pierwszym podejsciem. Wszystko bylo na wysokiem poziomie. Instruktorzy sa bardzo mili oraz wysoko wykwalifikowani. Swietna komunikacja i dobry stosunek ceny do jakosci. Czulam, ze byli zainteresowany moim sukcesem. (Translated by Google) I went to school after a long break and several failed exams. You could say that I started from scratch again. I had a 30-hour drive. I passed the exam on the first try. Everything was at a high level. The instructors are very nice and highly qualified. Great communication and good price / quality ratio. I felt they were interested in my success.

Aleksandra Shutova

12 January 2022
google
5.0

Trafilam do szkoly po dlugiej przerwie i kilku niezdanych egzaminach. Mozna powiedziec, ze znowu zaczelam od zera. Mialam 30 godzin jazdy. Zdalam egzamin za pierwszym podejsciem. Wszystko bylo na wysokiem poziomie. Instruktorzy sa bardzo mili oraz wysoko wykwalifikowani. Swietna komunikacja i dobry stosunek ceny do jakosci. Czulam, ze byli zainteresowany moim sukcesem. (Translated by Google) I went to school after a long break and several failed exams. You could say that I started from scratch again. I had a 30-hour drive. I passed the exam on the first try. Everything was at a high level. The instructors are very nice and highly qualified. Great communication and good price / quality ratio. I felt they were interested in my success.

Aleksandra Shutova

12 January 2022
google
5.0

Jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie AKME za poświęcony czas i przygotowanie do egzaminu! Ludzie z pasją i profesjonalizmem🔥! Będę polecać każdemu kto myśli o rozpoczęciu przygody z jazdą 🚗🚗 (Translated by Google) I am extremely grateful to the entire AKME team for their time and preparation for the exam! People with passion and professionalism🔥! I will recommend it to anyone who is thinking about starting an adventure with riding 🚗🚗

Karolina S

7 January 2022
google
5.0

Jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie AKME za poświęcony czas i przygotowanie do egzaminu! Ludzie z pasją i profesjonalizmem🔥! Będę polecać każdemu kto myśli o rozpoczęciu przygody z jazdą 🚗🚗 (Translated by Google) I am extremely grateful to the entire AKME team for their time and preparation for the exam! People with passion and professionalism🔥! I will recommend it to anyone who is thinking about starting an adventure with riding 🚗🚗

Karolina S

7 January 2022
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę jazdy , instruktor z którym miałem przyjemność jeździć to osoba pełna doświaczenia a zarazem bardzo miła i przyjemna osoba . Przez 2 godziny dodatkowych jazd , nauczyłem się wielu rzeczy , które później przydały mi się na egzaminie także SZKOŁA JAZDY AKME zasługuje na 5 gwiazdek ! (Translated by Google) I highly recommend this driving school, the instructor with whom I had the pleasure to ride is a person full of experience and at the same time a very nice and pleasant person. For 2 hours of extra rides, I learned a lot of things that later came in handy on the exam, and the AKME RIDING SCHOOL deserves 5 stars!

Przemysław Przemciu

29 December 2021
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę jazdy , instruktor z którym miałem przyjemność jeździć to osoba pełna doświaczenia a zarazem bardzo miła i przyjemna osoba . Przez 2 godziny dodatkowych jazd , nauczyłem się wielu rzeczy , które później przydały mi się na egzaminie także SZKOŁA JAZDY AKME zasługuje na 5 gwiazdek ! (Translated by Google) I highly recommend this driving school, the instructor with whom I had the pleasure to ride is a person full of experience and at the same time a very nice and pleasant person. For 2 hours of extra rides, I learned a lot of things that later came in handy on the exam, and the AKME RIDING SCHOOL deserves 5 stars!

Przemysław Przemciu

29 December 2021
google
5.0

OSK AKME jest najlepszą szkołą do jakiej mogłam trafić. Dzięki instruktorowi- Arkowi nie tylko zdałam egzamin ale przede wszystkim poczułam się komfortowo za kierownicą i nie przeraża mnie już wizja samodzielnego prowadzenia pojazdów 🙂 Arek jest niesamowicie cierpliwy, kompetentny, wyrozumiały a do tego jest świetnym kompanem do rozmowy. Każdy manewr był omawiany lub rozrysowywany do znudzenia a żadne zadane przeze mnie pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Z całego serca mogę polecić tę szkołę jazdy, bo naprawdę robią świetną robotę! (Translated by Google) OSK AKME is the best school I could find. Thanks to the instructor - Arek, I not only passed the exam, but most of all I felt comfortable behind the wheel and I am not scared by the vision of driving independently 🙂 Arek is extremely patient, competent, understanding and is a great conversation partner. Each maneuver was discussed or drawn ad nauseam and no question I asked was left unanswered. I can wholeheartedly recommend this driving school because they really do a great job!

Korzeniak -

23 December 2021
google
5.0

OSK AKME jest najlepszą szkołą do jakiej mogłam trafić. Dzięki instruktorowi- Arkowi nie tylko zdałam egzamin ale przede wszystkim poczułam się komfortowo za kierownicą i nie przeraża mnie już wizja samodzielnego prowadzenia pojazdów 🙂 Arek jest niesamowicie cierpliwy, kompetentny, wyrozumiały a do tego jest świetnym kompanem do rozmowy. Każdy manewr był omawiany lub rozrysowywany do znudzenia a żadne zadane przeze mnie pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Z całego serca mogę polecić tę szkołę jazdy, bo naprawdę robią świetną robotę! (Translated by Google) OSK AKME is the best school I could find. Thanks to the instructor - Arek, I not only passed the exam, but most of all I felt comfortable behind the wheel and I am not scared by the vision of driving independently 🙂 Arek is extremely patient, competent, understanding and is a great conversation partner. Each maneuver was discussed or drawn ad nauseam and no question I asked was left unanswered. I can wholeheartedly recommend this driving school because they really do a great job!

Korzeniak -

23 December 2021
google
5.0

Bardzo polecam szkołę jazdy AKME. Każdy instruktor, z którym miałam przyjemność jeździć, miał bardzo dobre podejście do kursanta, wszystko było tłumaczone spokojnie i jasno. Zwracano uwagę na moje pewne niedociągnięcia, które potem mogłyby być problematyczne w trakcie egzaminu praktycznego. Każdy instruktor starał się bym mogła te błędy poprawić i wyćwiczyć, aby nie były dla mnie stresujące w przyszłości. Szkoła przygotowuje nie tylko do egzaminu, ale też do samej jazdy już po załatwieniu wszystkich formalności, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Pan Maksymilian również był niezwykle cierpliwy i pomocny na każdym etapie kursu. Jeszcze raz bardzo polecam. (Translated by Google) I highly recommend the AKME driving school. Every instructor I had the pleasure to travel with had a very good approach to the student, everything was translated calmly and clearly. Some of my shortcomings were highlighted, which could later become problematic during the practical exam. Each instructor tried to correct and train these mistakes so that they would not be stressful for me in the future. The school prepares not only for the exam, but also for the driving itself after completing all the formalities, which in my opinion is very important. Mr. Maksymilian was also extremely patient and helpful at every stage of the course. I highly recommend it once again.

Magdalena B

20 December 2021
google
5.0

Bardzo polecam szkołę jazdy AKME. Każdy instruktor, z którym miałam przyjemność jeździć, miał bardzo dobre podejście do kursanta, wszystko było tłumaczone spokojnie i jasno. Zwracano uwagę na moje pewne niedociągnięcia, które potem mogłyby być problematyczne w trakcie egzaminu praktycznego. Każdy instruktor starał się bym mogła te błędy poprawić i wyćwiczyć, aby nie były dla mnie stresujące w przyszłości. Szkoła przygotowuje nie tylko do egzaminu, ale też do samej jazdy już po załatwieniu wszystkich formalności, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Pan Maksymilian również był niezwykle cierpliwy i pomocny na każdym etapie kursu. Jeszcze raz bardzo polecam. (Translated by Google) I highly recommend the AKME driving school. Every instructor I had the pleasure to travel with had a very good approach to the student, everything was translated calmly and clearly. Some of my shortcomings were highlighted, which could later become problematic during the practical exam. Each instructor tried to correct and train these mistakes so that they would not be stressful for me in the future. The school prepares not only for the exam, but also for the driving itself after completing all the formalities, which in my opinion is very important. Mr. Maksymilian was also extremely patient and helpful at every stage of the course. I highly recommend it once again.

Magdalena B

20 December 2021
google
5.0

Trafiłam na szkółkę AKME z polecenia, po dwóch niezdanych egzaminach postanowiłam podjąć szkolenie właśnie u Nich i uważam, że był to NAJLEPSZY WYBÓR - po jazdach doszkalających w tej szkółce zdałam egzamin za PIERWSZYM PODEJŚCIEM! Cała kadra AKME jest pełna pasji, profesjonalizmu i zaangażowania; Miałam do czynienia z każdym z ich załogi i z całym sercem mogę ocenić wszystkich instruktorów na szóstkę z plusem, a nawet i na siódemkę!!! Przed wykonaniem danego zadania, bądź manewru każda kwestia jest szczegółowo omawiana, a w razie potrzeby nawet rozrysowywana. Podejście całej załogi AKME jest indywidualne do każdego kursanta i jego potrzeb, zajęcia odbywają się w przyjemnej i bezstresowej atmosferze; Takich instruktorów, jak Maks, Dominika, Arek i Michał nigdzie indziej nie znajdziecie! To właśnie dzięki Wam, wyżej wymienionym, zawdzięczam mój sukces! Bardzo Wam dziękuje! A każdemu z Was, którzy to czytają z czystym sumieniem polecam Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME! (Translated by Google) I came to the AKME school on recommendation, after two failed exams, I decided to start training with them and I think that it was the BEST CHOICE - after training in this school, I passed the exam in the FIRST ATTEMPT! The entire staff of AKME is full of passion, professionalism and commitment; I dealt with each of their crew and I can wholeheartedly rate all instructors as a plus or even a seven !!! Before performing a given task or maneuver, each issue is discussed in detail and, if necessary, even drawn. The approach of the entire AKME team is individual to each student and their needs, the classes are held in a pleasant and stress-free atmosphere; You won't find instructors like Maks, Dominika, Arek and Michał anywhere else! It is thanks to you, mentioned above, that I owe my success! Thank you very much! And to each of you who read this with a clear conscience I recommend the AKME Driver Training Center!

Joanna Praszczałek

14 December 2021
google
5.0

Bardzo się cieszę, ze trafiłam do Akme na jazdy doszkalające dzięki którym udało mi się zdać! Instruktorzy z ogromna wiedza i bardzo pomocni. Szczerze polecam! (Translated by Google) I am very happy that I came to Akme for additional training, thanks to which I was able to pass! Instructors very knowledgeable and very helpful. I sincerely recommend!

Agnieszka Sudek

14 December 2021
google
5.0

Serdecznie polecam Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME, zajęcia odbywały się w super atmosferze. Elastyczny grafik i chęci instruktorów , aby kurs przebiegał sprawnie jest godny podziwu. Podczas kursu mamy do czynienia z różnymi instruktorami dzięki czemu więcej naszych błędów jest zauważane, a następnie stopniowo likwidowane 🙂 Do każdej osoby podchodzą indywidualnie i możemy jeszcze lepiej doskonalić swoje umiejętności. Moim instruktorem prowadzącym był Michał i z nim spędziłem najwięcej godzin "za kółkiem". Myślę, że do końca życia zapamiętam nasze wspólne jazdy, które odbywały się w naprawdę fantastycznej atmosferze. Oprócz nauki jazdy nie zabrakło czasu na żarty. Gorąco polecam szkołę jazdy osobą które chcą zdać prawo jazdy za pierwszym razem! (Translated by Google) I heartily recommend the AKME Driver Training Center, the classes were held in a great atmosphere. The flexible schedule and the instructors' willingness to make the course run smoothly is admirable. During the course, we deal with various instructors, thanks to which more of our mistakes are noticed and then gradually eliminated 🙂 They approach each person individually and we can improve our skills even better. Michał was my leading instructor and I spent the most hours with him "behind the wheel". I think that for the rest of my life I will remember our joint rides, which took place in a really fantastic atmosphere. In addition to driving lessons, there was also time for jokes. I highly recommend the driving school to anyone wanting to pass their driving license the first time!

Kamil Szostak

12 December 2021
google
5.0

Dzięki nim zdałam za pierwszym razem 😀 Instruktorzy bardzo profesjonalni i uczą nie tylko pod egzamin. Podczas jazd otrzymałam ogrom cierpliwości i dobrej atmosfery, które pomogły mi przełamać stres. Jazdy miałam w różnych godzinach, zarówno porannych, jak i popołudniowych, dzięki czemu mogłam bez problemu dopasować je do mojego grafiku. Z całego serca polecam! (Translated by Google) Thanks to them I passed the first time: D Very professional instructors and they teach not only for the exam. During the rides, I received a lot of patience and a good atmosphere, which helped me overcome my stress. I had rides at different times, both in the morning and in the afternoon, so I could easily adjust them to my schedule. I recommend it with all my heart!

Katarzyna Oleś

5 December 2021
google
5.0

Z czystym sumieniem polecam! Profesjonalne podejście i przemiła atmosfera na zajęciach towarzyszyły za każdym razem. Otrzymałam od instruktorów masę cierpliwości i ogrom rzetelnej wiedzy, także jeśli ktoś się zastanawia gdzie robić prawko, to zdecydowanie polecam AKME!!! ❤️❤️ (Translated by Google) I recommend it with a clear conscience! A professional approach and a nice atmosphere were accompanied by the classes every time. I received a lot of patience and a lot of reliable knowledge from the instructors, so if someone is wondering where to do the license, I definitely recommend AKME !!! ❤️❤️

Alicja Stopińska

28 November 2021
google
5.0

Gitara siema, trzeba przyznac ze chca nauczyc a nie tylko wyjezdzic 30h i wziac kase. Pierwsza stycznosc z autem mialem wlasnie w AKME, nie wiedzialem co i jak i wiecie co? Po 8h szkolenia moglem isc na egzamin, takiego miszcza ze mnei zrobili. Od 20h szkolenia to ELKI na wstecznym wyprzedzalem 😀 Egzamin zdany za 1 podejsciem. Duzym plusem jest tez to ze jezdzilem prawie ze wszystkimi instruktorami i roznymi autami, a od 20h moglem cwiczyc to co chcialem. Takze pozdrawiam Was tam wszsytkich, dostane auto to sie poscigamy 😀 Silniki podobne, auta podobne wiec wygra lepszy 😀 😀 😀 (Translated by Google) Guitar hi, you have to admit that you want to learn, not just go 30h and take money. I had my first contact with the car at AKME, I didn't know what and how and you know what? After 8 hours of training, I could go to the exam, they did such a miszcza with me. From 20 hours of training, I was ahead of ELKI in retrospect: D The exam was passed in 1 attempt. A big plus is also that I drove almost with all the instructors and various cars, and from 20 hours I was able to practice what I wanted. I also greet you all there, I will get a car, we will chase: D Similar engines, similar cars so win better: D: D: D

Thedin000 TheDin000

27 November 2021
google
5.0

Są dobrzy, polecam 👍 (Translated by Google) They are good, I recommend them 👍

Grzegorz Szyniec

23 November 2021
google
5.0

Michał Jaworecki

23 November 2021
google
5.0

Zdecydowanie najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Polecam gorąco, każdemu przyszłemu kierowcy zastanawiajacemu się nad wyborem szkoły jazdy.Dzieki nauce jazdy z Maxem byłam idealnie przygotowana do egzaminu. Polecam, polecam ❤️ (Translated by Google) The best driving school in Krakow by far. I highly recommend it to every driver who is considering choosing a driving school. Thanks to learning to drive with Max, I was perfectly prepared for the exam. I recommend it, I recommend it ❤️

Sylwia Shyla

23 November 2021
google
5.0

Witold Antoniów

23 November 2021
google
5.0

Świetna, godna polecenia Szkoła. Merytoryczne, sprawnie prowadzone zajęcia teoretyczne i elastyczne godziny jazdy pozwalają szybko przejść cały kurs. Instruktorzy to profesjonaliści, zaangażowani i skupieni na kursancie, a przy tym mili i ciekawi ludzie 🙂 Nauka prowadzona jest na takim poziomie, że egzamin staje się formalnością, a co najważniejsze... naprawdę umiesz jeździć ! (Translated by Google) A great, recommendable school. Substantive, efficiently conducted theoretical classes and flexible driving hours allow you to quickly complete the entire course. The instructors are professionals, committed and focused on the student, and at the same time nice and interesting people 🙂 Learning is conducted at such a level that the exam becomes a formality, and most importantly ... you really know how to drive!

Aneta Kuma

21 November 2021
google
5.0

Gorąco polecam 🥇🏆 (Translated by Google) I highly recommend 🥇🏆

Wioletta Piesiecka

21 November 2021
google
5.0

Polecam z całego serca. Wszyscy instruktorzy podchodzą do każdej osoby w bardzo przystępny i profesjonalny sposób, kładąc szczególną uwagę na samodzielność za kierownicą, która bardzo przydaje się na egzaminie państwowym. Wykłady są bardzo interesujące, a prowadzącego je Pana Maksa słucha się z przyjemnością. (Translated by Google) I recommend it with all my heart. All instructors approach each person in a very accessible and professional way, paying special attention to independence behind the wheel, which is very useful in the state exam. The lectures are very interesting and Mr. Maks who gives them is a pleasure to listen to.

obi

20 November 2021
google
5.0

Nie ma rzeczy, która nie odpowiadałaby mi w szkoleniu, może oprócz zdania egzaminu państwowego przez który nie będę miała możliwości wyjeździć dodatkowych godzin z tak świetnymi instruktorami. Każdy z nich daje z siebie 100%, nie chcą nauczyć jedynie regułek i tras egzaminatorskich, zależy im przede wszystkim żeby wypuścić dobrych, śmiałych i umiejących myśleć na drodze kierowców. Dziękuję wszystkim instruktorom za poświęcony czas, cierpliwość i tłumaczenie aż do skutku, jesteście najlepsi. Jeżeli ktokolwiek zastanawia się jaką auto szkołę wybrać - Akme to najlepszy wybór 💪 (Translated by Google) There is nothing that would not suit me in the training, maybe apart from passing the state exam through which I will not be able to travel extra hours with such great instructors. Each of them gives 100% of themselves, they do not want to learn only the rules and examination routes, they primarily want to release good, bold and thinking drivers. I would like to thank all instructors for their time, patience and translation until it works, you are the best. If anyone is wondering which auto school to choose - Akme is the best choice 💪

Agata Maciejewska

16 November 2021
google
5.0

Jeśli ktoś szuka szkoły z ciepłą i przyjazną atmosferą, to lepiej trafić nie może. Każdy z instruktorów jest bardzo profesjonalny, a do kursanta podchodzi z uśmiechem. Czegoś nie rozumiesz? Nie ma problemu, zostanie przerobione jeszcze raz. Masz pytanie? Śmiało możesz je zadać, bez żadnego stresu. Jazdy nieraz poprawiały mi humor, a pozytywne słowa kadry dodawały wiary we własne możliwości. Polecam! (Translated by Google) If someone is looking for a school with a warm and friendly atmosphere, then there is no better place. Each of the instructors is very professional and approaches the student with a smile. Something you don't understand? No problem, it will be redone again. Do you have a question? You can go ahead and ask them without any stress. More than once, driving made me feel better, and the positive words of the staff gave me confidence in my own abilities. I recommend!

Martyna Kulis

15 November 2021
google
5.0

Bardzo dobra szkoła, świetny kontakt, elastyczność grafików i wiedza merytoryczna. Polecam. (Translated by Google) A very good school, great contact, flexibility of graphic designers and substantive knowledge. I recommend.

Piotr Kiraga

8 November 2021
google
5.0

Bardzo dobra szkoła, świetny kontakt, elastyczność grafików i wiedza merytoryczna. Polecam. (Translated by Google) A very good school, great contact, flexibility of graphic designers and substantive knowledge. I recommend.

Piotr Kiraga

8 November 2021
google
5.0

polecam! (Translated by Google) I recommend!

Wiktoria Cius

7 November 2021
google
5.0

Bardzo polecam AKME każdemu, komu zależy na miłej atmosferze i profesjonalnym podejściu do kursanta. Większość godzin wyjeździłam z Arkiem. Tłumaczy spokojnie, odpowiada na wszystkie pytania, najpierw omawia teorię, potem są jazdy, na końcu kursant dostaje informację zwrotną na temat postępów, jak i tego, nad czym należy popracować. Nic dodac, nic ujac:) Bardzo dziękuję! (Translated by Google) I highly recommend AKME to anyone who cares about a pleasant atmosphere and a professional approach to the student. Most of the hours I traveled with Arek. He explains calmly, answers all questions, first discusses the theory, then there are rides, at the end the student gets feedback on the progress and what to work on. Nothing to add, nothing to say 🙂 Thank you very much!

Marina Dziedzic

6 November 2021
google
5.0

Świetna ekipa bardzo dobra atmosfera bardzo dobry kontakt z instruktorami w szczególności chciałem podziękować Panu Arkowi i pani Dominice za naukę świetnie potrafią przekazać wiedzę pan Arek potrafił podczas lekcij zrobić naprawdę dobrą robotę z nim spędziłem najwięcej godzin dzieki czemu oczywiście egzamin zdany jeżeli chodzi o lekcje teori Pan max świetnie prowadzi te lekcje cały czas utrzymaje kontakt z podopiecznymi dla tego lekcje po prostu są ciekawe i fajne wracając do jazdy sory kraków korki nie w tej szkole ja osobiście ani razu nie stałem w korkach a jeździłem 11.00 13.00 zdążyło się 15.00 osobiście uważam że jak ktoś naprawdę chciał by zdać bez problemu prawojazdy to polecam te szkołę (Translated by Google) Great team, very good atmosphere, very good contact with the instructors, in particular, I would like to thank Mr. Arek and Mrs. Dominika for learning they can transfer knowledge very well Mr. max conducts these lessons great all the time keeps in touch with the pupils, so the lessons are simply interesting and fun coming back to driving sory krakow traffic jams not in this school I personally never stood in traffic jams and traveled 11.00 13.00 I managed to 15.00 personally I think that as someone he really wanted to pass his driving license without any problems, I recommend this school

zycie zmienia

27 October 2021
google
5.0

Są naprawdę dobrzy, polecam! (Translated by Google) They are really good, I recommend them!

Piotrek Ja

24 October 2021
google
5.0

Wybrałam szkołę czytając pozytywne opinie oraz przeglądając bardzo fajnie prowadzone social media👌 I teraz sama z całego serca chciałabym ją Wam polecić, bo to totalny profesjonalizm❤️ Wszyscy Instruktorzy są fantastyczni w fachu, szybko trafiają do kursanta, przełamują wszystkie jego bariery, uczą naprawdę praktycznie, no i atmosfera jest super. Efekty współpracy sprawdźcie sami, zachęcam i polecam! (Translated by Google) I chose the school by reading positive opinions and browsing through very nice social media👌 And now I would like to wholeheartedly recommend it to you, because it is total professionalism❤️ All the instructors are fantastic in their profession, they quickly find their way to the student, overcome all their barriers, they teach really practically, and the atmosphere is great. Check the effects of cooperation yourself, I encourage and recommend!

Daria Klima

15 October 2021
google
5.0

Godne polecenia! Świetne przygotowanie, a kadra wyśmienita ❤😁 (Translated by Google) Worth recommending! Great preparation and excellent staff ❤😁

Maria Górecka

12 October 2021
google
5.0

Prawko zdane ♥ Mega dziękuję świetnej ekipie Ośrodek szkolenia kierowców AKME, którzy niesamowicie mnie przygotowali i przekazali swoją praktyczną wiedzę!!! Kontakt był bezproblemowy, młodzi i wykształceni instruktorzy, którzy pokazali każde zakamarki Krakowa i miejsca możliwe na egzaminie państwowym. Jestem bardzo zadowolona i zachęcam wszystkich do wybrania tej szkoły! SĄ NAJLEPSI ♥ (Translated by Google) Prawko passed ♥ Mega thank you to the great team of the AKME Driver Training Center, who prepared me amazingly and shared their practical knowledge !!! The contact was hassle-free, young and educated instructors who showed every nook and cranny of Krakow and places possible on the state exam. I am very pleased and I encourage everyone to choose this school! THEY ARE THE BEST ♥

bxchanniexb

3 October 2021
google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME. Instruktorzy są konkretni, wymagające i bardzo profesjonalni. Atmosfera na zajęciach jest przyjazna, a każdy błąd Ci nie tylko wskazują ale i tłumaczą. Konkretnie dla mnie cały wypracowany system nauki był bardzo zrozumiałym i bardzo przydatnym. Nic nie jest ukrywane i mówiono wprost i szczerze, i to dotyczy wszystkiego, nawet kiedy i nie chcesz słyszeć surową prawdę 😅. Zajęcia (jazdy) są regularne i na tyle częste na ile to jest możliwe, bardzo elastyczne. Widać że ciebie na prawdę chcą nauczyć być porządnym kierowca a nie tylko jeździć szablonowo dla zdania egzaminu, co jest bardzo ważne, bo wszyscy się spotkamy na drodze 😁 Jeśli sam chcesz być dobrym kierowcą, to AKME zrobi wszystko co jest możliwe i na pewno pomoże założyć dobry fundament dla tego. (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME. The instructors are specific, demanding and very professional. The atmosphere during the classes is friendly, and they not only show you, but also explain every mistake. Specifically, for me, the entire learning system was very understandable and very useful. Nothing is hidden and spoken straight and honestly, and that goes for everything, even when you don't want to hear the harsh truth 😅. The (driving) classes are regular and as frequent as possible, very flexible. You can see that they really want to teach you to be a decent driver and not just to drive in a standard way to pass the exam, which is very important, because we will all meet on the road 😁 If you want to be a good driver yourself, AKME will do everything possible and will definitely help you set up a good foundation for this.

google
5.0

Dzięki AKME w końcu udało się zdać egzamin. 🙂 W porównaniu do poprzedniej szkoły jazdy AKME jest bezkonkurencyjne. Instruktorzy cierpliwi i profesjonalni, a atmosfera bezstresowa i przyjazna. Polecam ♥ (Translated by Google) Thanks to AKME, we finally managed to pass the exam. 🙂 Compared to the previous driving school, AKME is unrivaled. The instructors are patient and professional, and the atmosphere is stress-free and friendly. I recommend ♥

Wiktoria Dąbrowska

27 September 2021
google
5.0

Niesamowici instruktorzy z ogromem wiedzy i nieskończonymi pokładami cierpliwości. (Translated by Google) Amazing instructors with a lot of knowledge and endless amounts of patience.

Joanna Janczur

25 September 2021
google
5.0

Z czystym sumieniem mogę każdemu polecić OSK AKME. Profesjonalne i indywidulane podejście do kursanta. Jazdy odbywają się w przyjaznej atmosferze, a wszyscy instruktorzy w zrozumiały sposób tłumaczą zagadnienia. OSK AKME świetnie przygotowuje do bycia kierowcą. (Translated by Google) I can recommend OSK AKME to everyone with a clear conscience. Professional and individual approach to the student. Rides take place in a friendly atmosphere, and all instructors explain the issues in an understandable way. OSK AKME is a great preparation for being a driver.

Karol Hydzik

22 September 2021
google
5.0

OSK AKME to strzał w dziesiątkę. Kontakt jest bezproblemowy, a wykłady ciekawe i zrozumiałe, podobnie jak zajęcia z pierwszej pomocy. Instruktorzy to klasa sama w sobie. Są punktualni, wymagający, mają ogromną wiedzę, którą potrafią w odpowiedni sposób przekazywać, uczą logicznego myśłenia, wytykają wszystkie błędy, zwracają uwagę na najmniejsze detale i dają mnóstwo cennych wskazówek. Dzięki AKME nabrałem pewności siebie w jeździe samochodem, która ogólnie stała się dla mnie przyjemnością. Z czystym sumieniem mogę polecić tę szkołę jazdy każdemu. (Translated by Google) OSK AKME is a bull's eye. Contact is hassle-free and the lectures are interesting and understandable, as are the first aid classes. The instructors are in a class of their own. They are punctual, demanding, have enormous knowledge that they can convey in an appropriate way, teach logical thinking, point out all mistakes, pay attention to the smallest details and give lots of valuable tips. Thanks to AKME, I gained confidence in driving, which has become a pleasure for me in general. I can recommend this driving school to everyone with a clear conscience.

Kamil Kochańczyk

21 September 2021
google
5.0

Bardzo polecam tą szkółke wszytkim osobą. Atmosfera była super z każdym instruktorem a szczególnie z Panem Arkiem. Polecam serdecznie!! (Translated by Google) I highly recommend this nursery to everyone. The atmosphere was great with every instructor, especially Mr. Arek. I heartily recommend !!

Jakub Małkowski

16 September 2021
google
5.0

Bardzo polecam. Nie mam porównania do innych szkół, ale jak dla mnie cechą wyróżniającą jest przede wszystkim indywidualne podejście do kursanta, co jest odczuwalne na każdym kroku i jest warte każdej złotówki. Instruktorzy kompetentni, rzetelni, cierpliwi, skupieni na tym, żeby kursant nauczył się jak najwięcej, a nie na swoich prywatnych sprawach. Poza tym bardzo fajni ludzie 🙂 Super kontakt i komunikacja, nauka przebiegła szybko, skutecznie i bezproblemowo. Po kursie zdanie egzaminów było tylko formalnością. Oby tak dalej w miarę rozwoju szkoły 🙂 (Translated by Google) I highly recommend. I have no comparison to other schools, but for me the distinguishing feature is primarily the individual approach to the student, which is felt at every step and is worth every penny. Competent, reliable, patient instructors, focused on making the trainee learn as much as possible, and not on their private matters. Besides, very nice people 🙂 Great contact and communication, learning was fast, effective and hassle-free. After the course, passing the exams was just a formality. May it continue as the school develops 🙂

Bartosz Malocha

13 September 2021
google
5.0

Szczerze polecam AKME wszystkim osobom które chcą zostać przygotowane profesjonalnie do egzaminu i co najważniejsze do prowadzenia auta już po zdanym egzaminie. Nie jest to masówka, do każdej osoby podchodzą indywidualnie - słuchają, doradzają i przede wszystkim tłumaczą tyle razy ile potrzeba. Wykfalifikowana kadra instruktorska - pierwsza klasa, mają różne podejścia przez co łatwiej wybrać z kim chce się jeździć i czyje nauczanie łatwiej do kursanta przemawia 😉 Kolejnym plusem jest niezawodne kierownictwo - organizacja przejazdów, wykłady teoretyczne czy nawet próba kontaktu - nigdy mnie nie zawiodła. Polecam tą szkołę wszystkim, zwłaszcza że oba egzaminy i teoria i praktyka zdane przeze mnie zostały za pierwszym razem 🙂 (Translated by Google) I sincerely recommend AKME to all people who want to be professionally prepared for the exam and, most importantly, to drive a car after passing the exam. It is not a mass class, they approach each person individually - they listen, advise and, above all, translate as many times as needed. Qualified instructors - first class, have different approaches, which makes it easier to choose who to ride with and whose teaching appeals to the student more easily;) Another advantage is reliable management - organization of trips, theoretical lectures or even an attempt to contact - it has never let me down. I recommend this school to everyone, especially since both the exams and theory and practice I passed were the first time 🙂

Czarny Kot

10 September 2021
google
5.0

OSK AKME spełniło w pełni moje oczekiwania. Jest to ośrodek, który zapewnia bardzo dokładne i profesjonalne szkolenie. Instruktorzy są ludźmi miłymi, profesjonalnymi i pełnymi zapału do pracy. Kursant zostaje naprawdę rzetelnie przygotowany do egzaminu państwowego, bez większych problemów zdaje go, i co najważniejsze zostaje nauczony bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Z całego serca polecam wszystkim skorzystać z usług OSK AKME i samemu doświadczyć jak bardzo dbają o jakość przeprowadzanych przez Nich szkoleń ,w końcu nie bez przyczyny ten ośrodek nazywa się AKME 💪❤️ (Translated by Google) OSK AKME fully met my expectations. It is a facility that provides very thorough and professional training. The instructors are nice, professional and enthusiastic people. The trainee is really thoroughly prepared for the state exam, passes it without any problems, and most importantly, is taught to safely navigate on the road. I wholeheartedly recommend everyone to use the services of OSK AKME and experience for themselves how much they care about the quality of their training, after all, this center is called AKME for a reason 💪❤️

Milena Kucybała

4 September 2021
google
5.0

Stanowczość to cecha najbardziej rzucająca się tutaj w oczy. W ciągu sześciu spotkań w AKME odebrałem szkolenie lepsze niż w trakcie 15 jazd w innym OSK. Skupienie na wyczerpującym objaśnieniu zagadnienia, sytuacji/ manewru, przekazywanie dobrych praktyk od samego początku i naprawdę przydatne ćwiczenia nadprogramowe to absolutny game changer w w porównaniu z resztą krajobrazu szkół. Kadra starannie dobrana. Założono że w tym OSK nie będzie miejsca na przypadek i faktycznie tak jest. Jeśli nie chcecie tracić forsy w puste spacery samochodowe i jak najszybciej odebrać plastik - AKME (Translated by Google) Firmness is the most striking trait here. During six meetings at AKME I received better training than during 15 rides in another OSK. Focusing on exhaustive explanation of the issue, situation / maneuver, transferring good practice right from the start and really useful extracurricular exercises are an absolute game changer compared to the rest of the school landscape. Staff carefully selected. It was assumed that in this OSK there would be no room for chance, and in fact it is so. If you do not want to waste money on empty car walks and pick up plastic as soon as possible - AKME

google
5.0

Z całego serca polecam OSK Akme. Instruktorzy są wymagający, ale solidnie i rzetelnie przygotowują kursanta do egzaminu. Atmosfera na jazdach jak najbardziej pozytywna. Teoria oraz praktyka zdane oczywiście za pierwszym razem 🙂 (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK Akme. The instructors are demanding, but they prepare the student for the exam reliably and reliably. The driving atmosphere is as positive as possible. The theory and practice, of course, passed the first time 🙂

Anna Frosik

2 September 2021
google
5.0

Z całego serca mogę polecić AKME . Mega pozytywni ludzie , kompetentni , rzetelni , z mega podejście do kursantów , do każdego indywidualnie . W Akme miałam mieć tylko jazdy doszkalające , w rzeczywistości nauczyli mnie wielu rzeczy , które myślałam że umiem i dzięki nim udało mi się zdać . Polecam !! ❤️❤️❤️ (Translated by Google) I can recommend AKME with all my heart. Mega positive people, competent, honest, with a mega approach to students, to everyone individually. At Akme, I was supposed to only have training rides, in fact they taught me many things that I thought I could and thanks to them I was able to pass. I recommend !! ❤️❤️❤️

My Little Baby

26 August 2021
google
5.0

Polecam wszystkim! Zajęcia miałem z Maksem. Ogromne podziękowania dla niego. Wytknie każdy błąd, motywuje, tłumaczy do bólu. Polecam wszystkim (Translated by Google) I recommend it to everyone! I had classes with Maks. A huge thank you to him. He will point out every mistake, motivate and explain painfully. I recommend it to everyone

Karol Natonek

25 August 2021
google
5.0

Polecam AKME wszystkim, którzy chcą się nauczyć jeździć. Bardzo profesjonalne podejście i skupienie na myśleniu za kierownicą a nie tylko nauka "pod egzamin". Świetni instruktorzy, jazdy z Arkiem to sama przyjemność 🙂 - w super atmosferze, a przede wszystkim rzetelnie i z indywidualnym podejściem do klienta. (Translated by Google) I recommend AKME to everyone who wants to learn to drive. A very professional approach and focus on thinking behind the wheel, not just learning "for the exam". Great instructors, riding with Arek is a pleasure 🙂 - in a great atmosphere, and most of all honestly and with an individual approach to the customer.

Małgorzata Moś

25 August 2021
google
5.0

Ogromne zaangażowanie i profesjonalizm instruktorów. Serdecznie polecam ten ośrodek. (Translated by Google) Huge commitment and professionalism of the instructors. I heartily recommend this resort.

Łukasz Donat

24 August 2021
google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME. Jazdy zawsze w miłej, niebudującej presji atmosferze. Instruktorzy pomagają zrozumieć błędy, a nie tylko je wskazują. Po kursie egzamin był tylko formalnością. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME. Rides always in a nice atmosphere that does not build pressure. Instructors help you understand mistakes, not just point them out. After the course, the exam was just a formality.

Szymon Fortuna

24 August 2021
google
5.0

Polecam OSK AKME wszystkim z wielu powodów. Profesjonalizm, zaangażowanie, życzliwość, punktualność, rzetelność to cechy wiodące tej szkoły. Pan Maksymilian to Instruktor Nieprzeciętny pod każdym względem, Pani Dominika zaangażowana i dodająca wiary w chwilach zwątpienia. Wszystko tłumaczone przejrzyście, wymagania na najwyższym poziomie. Akme to faktycznie szczyt, punkt kulminacyjny, okres najpełniejszego rozwoju jak podają źródła i to wszystko jest w Akme rzeczywiście. Wspaniała szkoła. Instruktorzy uczą myśleć, motywują a kiedy trzeba powiedzą prawdę, która zmienia perspektywę. Tego mi było trzeba. Niezwykły czas. Pozdrawiam (Translated by Google) I recommend OSK AKME to everyone for many reasons. Professionalism, commitment, kindness, punctuality and reliability are the main features of this school. Mr. Maksymilian is an excellent instructor in every respect, Mrs. Dominika is committed and gives faith in moments of doubt. Everything is clearly translated, the requirements are at the highest level. Akme is in fact a peak, a climax, a period of the most complete development, according to the sources, and it is indeed at Akme. Great school. Instructors teach you to think, motivate and, when necessary, tell the truth that changes your perspective. I needed that. An amazing time. regards

Ewa Wesołowska

19 August 2021
google
5.0

świetna atmosfera, indywidualne podejście do kursanta, prawko zadane za pierwszym razem, bardzo polecam (Translated by Google) great atmosphere, individual approach to the student, the right first time, I highly recommend it

Anna Bazan

9 August 2021
google
5.0

Teoria i praktyka zdana z pierwszym razem. Instruktorzy przykładają się do uczenia. Szkoła jazdy jest bardzo dobra, polecam. 🙂 (Translated by Google) Theory and practice passed the first time. The instructors are committed to learning. The driving school is very good, I recommend it. 🙂

google
5.0

AKME jest bezkonkurencyjne. Polecam wszystkim. Zaczynając od wykładów na, których miałem przyjemność być, kończąc na zajęciach praktycznych. Od samego początku byłem prowadzony za rękę. Maks czuwał nad wszystkim, pilnował postępów, tłumaczył do bólu. Na egzaminie usłyszałem od egzaminatora pochwałę i gratulacje wyboru szkoły. Kiedy powiedziałem egzaminatorowi kto mnie uczył on tylko się uśmiechnął i powiedział że nic dziwnego że tak jeżdżę. To jednak o czymś świadczy. Jestem zachwycony bo moje pieniądze wydałem słusznie. Wszystkim niezdecydowanym polecam. (Translated by Google) AKME is unrivaled. I recommend it to everyone. Starting with the lectures I had the pleasure to attend, ending with practical classes. From the very beginning, I was led by the hand. Maks was watching over everything, he was watching the progress, explaining painfully. During the exam, I heard praise from the examiner and congratulations on my choice of school. When I told the examiner who was studying me, he just smiled and said it was no wonder I drive like that. This, however, shows something. I am delighted because I spent my money rightly. I recommend it to all undecided.

Jurek Ogórek

7 August 2021
google
5.0

Polecam wszystkim! Naprawdę warto. (Translated by Google) I recommend it to everyone! Really worth.

Bmm1

4 August 2021
google
5.0

Polecam wszystkim! (Translated by Google) I recommend it to everyone!

Wojciech Frosik

29 July 2021
google
5.0

Polecam wszystkim! (Translated by Google) I recommend it to everyone!

A Google User

29 July 2021
google
5.0

Bardzo polecam:) Egzamin zdany za pierwszym razem, bardzo podobało mi się indywidualne i bezstresowe podejście instruktorów. Wszystko było tłumaczone bardzo dokładnie, jak i również objechane zostały wszystkie trasy egzaminacyjne. Sam egzaminator po skończonym egzaminie stwierdził, że musiałam mieć wspaniałych instruktorów i zostałam bardzo dobrze przez nich przygotowana:) Z dopasowaniem godzin jazd także nie było żadnych problemów. (Translated by Google) I highly recommend 🙂 The exam passed the first time, I really liked the individual and stress-free approach of the instructors. Everything was carefully translated and all exam routes were covered. The examiner himself, after finishing the exam, said that I had to have great instructors and I was prepared very well by them 🙂 There were no problems with adjusting the hours of riding as well.

Klaudia Kiraga

29 July 2021
google
5.0

Polecam z całego serca! Po doświadczeniu z trzema innymi krakowskimi szkołami jazdy mogę śmiało stwierdzić, że Akme to zupełnie inny poziom. Instruktorzy nie uczą tylko jeździć, ale przede wszystkim myśleć (nie bez powodu logiem firmy jest mózg 🧠). Na egzaminie nic nie ma szansy zaskoczyć. Dziękuję! 🙂 (Translated by Google) I recommend it with all my heart! After my experience with three other driving schools in Krakow, I can confidently say that Akme is a completely different level. The instructors do not only teach how to drive, but most of all to think (the brain is the logo of the company for a reason 🧠). Nothing can surprise you during the exam. Thank you! 🙂

vk

29 July 2021
google
5.0

Zaangażowani instruktorzy, miła atmosfera oraz dobry kontakt- otrzymałam wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalnej strony prawka. Godziny jazd wykorzystane w 100% Nic mnie na egzaminie nie zaskoczyło, każdą trasę miałam przejechaną. Zdałam za pierwszym razem. Bardzo polecam 🙂 (Translated by Google) Committed instructors, nice atmosphere and good contact - I received all the necessary information about the formal side of the law. Driving hours used 100% Nothing surprised me during the exam, I had traveled every route. I passed the first time. I highly recommend 🙂

google
5.0

Kurs robiłam parę lat temu gdzieś indziej, egzamin nie zdany. W Akme wykupiłam kilkanaście godzin doszkalających, uczyłam się praktycznie od zera - zdane za pierwszym razem:) Świetny kontakt ze wszystkimi instruktorami, pełen profesjonalizm z ich strony, polecam wszystkim niezdecydowanym! (Translated by Google) I did the course a few years ago somewhere else, the exam failed. At Akme, I bought a dozen or so training hours, I learned practically from scratch - passed the first time 🙂 Great contact with all instructors, full professionalism on their part, I recommend it to all undecided!

Joanna Dębicka

26 July 2021
google
5.0

Profesjonalizm w czystej postaci. Maks ma nieprzyzwoicie szeroką wiedzę w temacie i też nie zatrudnia byle kogo - cała załoga to kompetentni, wykształceni fachowcy, odpowiedzą na każde pytanie, wyjaśnią obrazowo każdą kwestię. Niebawem to będzie najlepsza szkoła jazdy w małopolsce, a o metodach nauczania Maksa Wróblewskiego przeczytacie w książkach. Kurs warty każdej złotówki, tutaj naprawdę nauczycie się jeździć! Pozdrowienia dla całej ekipy AKME! 😉 (Translated by Google) Pure professionalism. Maks has indecently broad knowledge in the subject and he does not employ just anyone - the entire crew are competent, educated professionals, they will answer every question, explain every issue in a vivid way. Soon it will be the best driving school in Lesser Poland, and you can read about Maks Wróblewski's teaching methods in books. A course worth every penny, here you will really learn to ride! Greetings to the entire AKME team! 😉

google
5.0

Serdecznie polecam. Wszystko zdane za pierwszym razem (Translated by Google) I heartily recommend. Everything passed the first time

google
5.0

Szkoła jazdy zdecydowanie godna polecenia! Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym razem. Instruktorzy tłumaczyli każde zagadnienie i każdy problem z dużą starannością i cierpliwością tak, że wszystkie problematyczne pojęcia stawały się czymś zrozumiałym. Jazdy odbywały się w bezstresowej atmosferze, nie było niemiłych komentarzy lub podnoszenia głosu. Instruktorzy z bardzo profesjonalnym podejściem. Dobór godzin jazd elastyczny, dopasowany do grafika klienta. Uważam, że ciężko znaleźć lepszą szkołę jazdy i mój wybór nauki jazdy w AKME był jak najbardziej trafiony. (Translated by Google) The driving school is definitely worth recommending! Theoretical and practical exam passed the first time. The instructors explained each issue and each problem with great care and patience so that all the problematic concepts became something understandable. The rides took place in a stress-free atmosphere, there were no unpleasant comments or raising voices. Instructors with a very professional approach. The selection of driving hours is flexible, tailored to the client's graphics. I think it's hard to find a better driving school and my choice of driving lessons at AKME was the most accurate.

google
5.0

Polecam jak najbardziej. Po jazdach doszkalających egzamin zdany😉 (Translated by Google) I recommend it the most. Passed the exam after training trips

dominique

1 July 2021
google
5.0

Wszystko superowo👍👍👍 Dziękuję bardzo😊 i polecam wszystkim 🙂 (Translated by Google) Everything is great Thank you very much😊 and I recommend it to everyone 🙂

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ APLIKACJĄ I DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI AKME.

error: Alert: Strona chroniona
Osk Akme

Osk Akme

I will be back soon

Osk Akme
Witaj 👋 W czym możemy Ci pomóc?
Messenger Masz pytanie?