loader image

UCZYMY MYŚLEĆ ZA KIEROWNICĄ

o nas

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AKME

Ośrodek Szkolenia Kierowców AKME kształci kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B. Od samego początku nasz klient otrzymuje wsparcie i jest prowadzony przez całą procedurę związaną z uzyskiwaniem uprawnień. Doświadczeni instruktorzy z wysokimi kwalifikacjami zwracają uwagę na, każdy szczegół podczas szkolenia. Uczymy przewidywać sytuacje na drodze, odpowiednio reagować i samodzielnie myśleć. Opracowany przez nas system szkolenia wspierany przy użyciu najlepszych materiałów dydaktycznych gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Zainwestuj w siebie, wybierz mądrze. Dołącz do Społeczności AKME już dziś.

O NAS

MASZ PYTANIE?

KLIENCI O NAS

google
5.0

Świetna szkoła! Instruktorzy mają cierpliwość godną podziwu! Wszyscy są zaangażowani w cały proces szkolenia kierowców i szczerze są zainteresowani egzaminem kursantów. Udało się wam przeszkolić recydywistkę 😉 POLECAM! (Translated by Google) Great school! The instructors have admirable patience! Everyone is involved in the entire driver training process and is sincerely interested in the student exam. You managed to train a recidivist;) RECOMMENDED!

Ewelina Gruszczak

1 October 2022
google
5.0

Świetna szkoła jazdy i super ludzie. Bardzo polecam Dominikę, z którą jeździłam i Michała, z którym miałam tylko raz jazdy, ale też jego wskazówki były bardzo pomocne. Po pierwszym niezdanym egzaminie i 8 miesiącach przerwy w jeżdżeniu zaczynałam w zasadzie od początku. Dzięki jeżdżeniu z Dominiką nabrałam pewności i sprawności, ale też przestałam myśleć, że zdanie egzaminu w krakowskim MORDzie to mission impossible. AKME ma świetne statystyki zdawalności (od początku działalności na poziomie ponad 50%)– i to nie jest tylko liczba na papierze, ale sukces ich świetnego podejścia, wiedzy i umiejętności efektywnego uczenia. Są bardzo konkretni, rzeczowi, rzetelni i profesjonalni. Bardzo mi się podobał też sposób zarządzania i komunikacji w AKME: przypomnienia smsem o jazdach, sposób umawiania jazd, bardzo pomocne podsumowania po każdej jeździe, szybkie i skuteczne informowanie i reagowanie na sytuacje, a także odczuwalna troska o klienta i autentyczne zaangażowanie. Wiedzą co robią i co dokładnie jest potrzebne, żeby zdać egzamin. Dominika zwracała mi uwagę na szczegóły, które są ważne dla egzaminatorów i co chyba najważniejsze – w sytuacjach stresujących na drodze dostawałam od niej pełne wsparcie, co sprawiło, że mogłam nabrać pewności i nauczyłam się spokojnie reagować. To z kolei zaprocentowało na egzaminie i pomogło mi zachować spokój w trudnej sytuacji. Po wyjeżdżeniu z Dominiką 15h jazd zdałam za pierwszym podejściem. Długo szukałam dobrej szkoły jazdy, wybrałam AKME ze względu na imponujące, jak na Kraków, statystyki zdawalności, a teraz po sprawdzeniu ich w praktyce – polecam w 100%. (Translated by Google) Great driving school and great people. I highly recommend Dominika, with whom I traveled, and Michał, with whom I have only ridden once, but his tips were also very helpful. After the first failed exam and 8 months of break in driving, I basically started all over again. Thanks to driving with Dominika, I gained confidence and fitness, but I also stopped thinking that passing the exam in Krakow's MORD is mission impossible. AKME has great pass rates (more than 50% since the beginning) - and this is not just a number on paper, but the success of their great approach, knowledge and effective learning skills. They are very specific, to the point, honest and professional. I also really liked the way of managing and communicating at AKME: SMS reminders about rides, the way of arranging rides, very helpful summaries after each ride, quick and effective information and response to situations, as well as noticeable customer care and genuine commitment. They know what they are doing and what exactly is needed to pass the exam. Dominika paid me attention to the details that are important to the examiners and, perhaps most importantly, in stressful situations on the road, I got her full support, which made me feel confident and calmly react. This, in turn, paid off in the exam and helped me stay calm in a difficult situation. After leaving with Dominika, I passed 15 hours of riding on the first attempt. I was looking for a good driving school for a long time, I chose AKME because of the impressive pass statistics for Krakow, and now, after checking them in practice - I recommend it 100%.

Marta M.

24 September 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy to tylko AKME 🥰☺️Wspaniali i cierpliwi instruktorzy są świetni ☺️☺️Miła atmosfera, wspaniałe przygotowanie do egzaminu❗ Polecam tylko AKME ☺️ (Translated by Google) The best driving school is only AKME 🥰☺️ Great and patient instructors are great ☺️☺️ Nice atmosphere, great preparation for the exam I only recommend AKME ☺️

Mari Ta

24 September 2022
google
5.0

AKME to najlepsza szkoła do jakiej mogłam trafić! Wykłady prowadzone były profesjonalnie i bardzo ciekwie. Kursanci byli angażowani w zajęcia i dzięki temu wiele się z nich można było nauczyć. Przez co zdanie teorii było proste. Jeśli chodzi o jazdy, była to dla mnie po prostu niezła frajda. Instruktorzy są cierpliwi i na spokojnie wszystko tłumaczą, przekazują najważniejsze informacje by móc swobodnie i poprawnie poruszać się po drodze. Przede wszystkim jest cudowna atmosfera i nigdy nudy nie było. Jeździłam w sumie ze wszystkimi i z każdym jeździło mi się wspaniale. Nie ma nic do zarzucenia. Dzięki nim udało mi się zdać praktykę i nie było z nią problemu. Więc jeśli chodzi o wybór szkoły, to jest to najlepsza opcja z możliwych! Bardzo dziękuję Maksowi i całej załodze! (Translated by Google) AKME is the best school I could go to! The lectures were professional and very interesting. The trainees were involved in the classes and thanks to that, a lot could be learned from them. Which made the sentence of the theory simple. As for the driving, it was just a lot of fun for me. The instructors are patient and calmly explain everything, provide the most important information to be able to move freely and correctly on the road. Above all, there is a wonderful atmosphere and it was never boring. I drove with everyone, and it was great for me. Nothing to complain about. Thanks to them, I was able to pass the internship and there was no problem with it. So when it comes to choosing a school, this is the best option possible! Thanks a lot to Maks and all the crew!

Patrycja Siuta

20 September 2022
google
5.0

Polecam AKME z całego serduszka! Profesjonalne i indywidualne podejście do kursanta 🙂 W trakcie zajęć każdy manewr jest dokładnie omawiany, a popełniane błędy na bieżąco korygowane. Dodatkowo każde zajęcia kończą się dokładnym omówieniem wszystkiego, dzięki czemu przygotowują nie tylko do zdania egzaminu ale też do samodzielnej mądrej jazdy. Dziękuję bardzo Maksowi za stała pomoc i kontakt dzięki którym mogłam przejść przez cały ten proces bezstresowo. Dziękuję też najlepszemu instruktorowi Maksowi 'Juniorowi' który nauczył mnie wszystkiego, cierpliwie odpowiadał na miliony pytań i sprawił że jazda stała się przyjemnością. Zdane za pierwszym o czym nawet nie marzyłam zaczynając kurs 🙂 Dziękuję chłopaki, jesteście wspaniali ❤️ (Translated by Google) I recommend AKME with the whole heart! Professional and individual approach to the student 🙂 During the course, each maneuver is thoroughly discussed, and any mistakes made are corrected on an ongoing basis. In addition, each class ends with a detailed discussion of everything, thanks to which they prepare not only for passing the exam, but also for smart driving on their own. Thank you very much to Maks for his constant help and contact thanks to which I was able to go through this whole process without any stress. I would also like to thank the best instructor Maks 'Junior' who taught me everything, patiently answered millions of questions and made driving a pleasure. Passed the first thing I never dreamed of when I started the course 🙂 Thank you guys, you guys are great ❤️

Marta Zalewska

16 September 2022
google
5.0

Polecam AKME z całego serduszka! Profesjonalne i indywidualne podejście do kursanta 🙂 W trakcie zajęć każdy manewr jest dokładnie omawiany, a popełniane błędy na bieżąco korygowane. Dodatkowo każde zajęcia kończą się dokładnym omówieniem wszystkiego, dzięki czemu przygotowują nie tylko do zdania egzaminu ale też do samodzielnej mądrej jazdy. Dziękuję bardzo Maksowi za stała pomoc i kontakt dzięki którym mogłam przejść przez cały ten proces bezstresowo. Dziękuję też najlepszemu instruktorowi Maksowi 'Juniorowi' który nauczył mnie wszystkiego, cierpliwie odpowiadał na miliony pytań i sprawił że jazda stała się przyjemnością. Zdane za pierwszym o czym nawet nie marzyłam zaczynając kurs 🙂 Dziękuję chłopaki, jesteście wspaniali ❤️ (Translated by Google) I recommend AKME with the whole heart! Professional and individual approach to the student 🙂 During the course, each maneuver is thoroughly discussed, and any mistakes made are corrected on an ongoing basis. In addition, each class ends with a detailed discussion of everything, thanks to which they prepare not only for passing the exam, but also for smart driving on their own. Thank you very much to Maks for his constant help and contact thanks to which I was able to go through this whole process without any stress. I would also like to thank the best instructor Maks 'Junior' who taught me everything, patiently answered millions of questions and made driving a pleasure. Passed the first thing I never dreamed of when I started the course 🙂 Thank you guys, you guys are great ❤️

Marta Zalewska

16 September 2022
google
5.0

Polecam każdemu z całego serca. To była moja druga szkoła w której się uczyłam jeździć i szczerze żałuję, że nie trafiłam do was wcześniej! Instruktorzy przemili, profesjonalni, widać ze uczą z pasją. Największe podziękowania dla Arka i Michała - Dziekuje chłopaki za wsparcie w dążeniu po prawo jazdy i za te kilka godzin spędzonych razem❤️ To dzięki wam się udało. (Translated by Google) I recommend it to everyone with all my heart. It was my second school where I learned to drive and I sincerely wish I had come to you sooner! The instructors are very nice, professional, you can see that they teach with passion. The biggest thanks to Arek and Michał - Thank you guys for your support in seeking a driving license and for the few hours spent together❤️ It was thanks to you that you made it.

San Dab

12 September 2022
google
5.0

Polecam każdemu z całego serca. To była moja druga szkoła w której się uczyłam jeździć i szczerze żałuję, że nie trafiłam do was wcześniej! Instruktorzy przemili, profesjonalni, widać ze uczą z pasją. Największe podziękowania dla Arka i Michała - Dziekuje chłopaki za wsparcie w dążeniu po prawo jazdy i za te kilka godzin spędzonych razem❤️ To dzięki wam się udało. (Translated by Google) I recommend it to everyone with all my heart. It was my second school where I learned to drive and I sincerely wish I had come to you sooner! The instructors are very nice, professional, you can see that they teach with passion. The biggest thanks to Arek and Michał - Thank you guys for your support in seeking a driving license and for the few hours spent together❤️ It was thanks to you that you made it.

San Dab

12 September 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Jazdy doszkalające super bardzo pomocne w zdaniu egzaminu. Profesjonalni i pomocni instruktorzy. Polecam z całego serca AKME wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Retraining driving super very helpful in passing the exam. Professional and helpful instructors. I wholeheartedly recommend AKME to everyone.

Joanna Szczepka

7 September 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Jazdy doszkalające super bardzo pomocne w zdaniu egzaminu. Profesjonalni i pomocni instruktorzy. Polecam z całego serca AKME wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Retraining driving super very helpful in passing the exam. Professional and helpful instructors. I wholeheartedly recommend AKME to everyone.

Joanna Szczepka

7 September 2022
google
5.0

Trafiłam do tej szkoły jazdy z polecenia i absolutnie nie żałuję. Zajęcia przeprowadzane są w miłej atmosferze i wszystko jest dokładnie tłumaczone. Instruktorzy wykazują się pełnym profesjonalizmem, a na każde postawione pytanie dostawałam satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Serdecznie polecam wszystkim przyszłym kierowcom! (Translated by Google) I came to this driving school on recommendation and I absolutely do not regret it. Classes are conducted in a relaxed atmosphere and everything is carefully translated. The instructors show full professionalism, and I received a satisfactory answer to each question. I heartily recommend to all future drivers!

Maria Jawień

7 September 2022
google
5.0

Trafiłam do tej szkoły jazdy z polecenia i absolutnie nie żałuję. Zajęcia przeprowadzane są w miłej atmosferze i wszystko jest dokładnie tłumaczone. Instruktorzy wykazują się pełnym profesjonalizmem, a na każde postawione pytanie dostawałam satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Serdecznie polecam wszystkim przyszłym kierowcom! (Translated by Google) I came to this driving school on recommendation and I absolutely do not regret it. Classes are conducted in a relaxed atmosphere and everything is carefully translated. The instructors show full professionalism, and I received a satisfactory answer to each question. I heartily recommend to all future drivers!

Maria Jawień

7 September 2022
google
5.0

Polecam wszystkim szkołę AKME, najlepsi instruktorzy dzięki którym zdalam oraz świetna atmosfera podczas jazdy (Translated by Google) I recommend AKME school to everyone, the best instructors thanks to whom I passed and a great atmosphere while driving

google
5.0

Polecam wszystkim szkołę AKME, najlepsi instruktorzy dzięki którym zdalam oraz świetna atmosfera podczas jazdy (Translated by Google) I recommend AKME school to everyone, the best instructors thanks to whom I passed and a great atmosphere while driving

google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę jazdy! Mili instruktorzy, którzy profesjonalnie przygotowali mnie do egzaminu i dzięki nim zdałem za pierwszym razem😊 (Translated by Google) I highly recommend this driving school! Nice instructors who professionally prepared me for the exam and thanks to them I passed the exam the first time

Piotr Bednarski

3 September 2022
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę jazdy! Mili instruktorzy, którzy profesjonalnie przygotowali mnie do egzaminu i dzięki nim zdałem za pierwszym razem😊 (Translated by Google) I highly recommend this driving school! Nice instructors who professionally prepared me for the exam and thanks to them I passed the exam the first time

Piotr Bednarski

3 September 2022
google
5.0

Do AKME trafiłam z polecenia i teraz ja każdemu serdecznie polecam! Podczas jazd panuje bardzo miła atmosfera, instruktorzy są cierpliwi i wyrozumiali. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywały się bardzo profesjonalnie i pod żadnym pozorem nie były nudne. Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdane za pierwszym razem B) (Translated by Google) I came to AKME on recommendation and now I recommend it to everyone! There is a very nice atmosphere during the rides, the instructors are patient and understanding. Both theoretical and practical classes were very professional and were by no means boring. Theoretical and practical exam passed the first time B)

Ula Rogus

2 September 2022
google
5.0

Do AKME trafiłam z polecenia i teraz ja każdemu serdecznie polecam! Podczas jazd panuje bardzo miła atmosfera, instruktorzy są cierpliwi i wyrozumiali. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywały się bardzo profesjonalnie i pod żadnym pozorem nie były nudne. Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdane za pierwszym razem B) (Translated by Google) I came to AKME on recommendation and now I recommend it to everyone! There is a very nice atmosphere during the rides, the instructors are patient and understanding. Both theoretical and practical classes were very professional and were by no means boring. Theoretical and practical exam passed the first time B)

Ula Rogus

2 September 2022
google
5.0

Z czystym sumieniem polecam OSK AKME. Miła, luźna atmosfera przeplatana konstruktywnymi i cennymi uwagami. Po każdej jeździe wszystko omawiane było z instruktorem, a każda trudniejsza sytuacja analizowana była na tablecie, co dla kogoś z moją marną orientacją w terenie było niezastąpione 😅 Żadne zadanie na egzaminie nie bylo dla mnie zaskoczeniem. W trakcie jazd miałam możliwość poznać trasy egzaminacyjne, ale podczas przekazywania wiedzy praktycznej nacisk kładziony był nie tylko na zdanie egzaminu, ale również na naukę jazdy w codziennym ruchu drogowym. Indywidualne podejście do kursanta pomogło mi odnaleźć się za kierownicą, a wsparcie instruktorów umożliwiło mi bezstresową jazdę po mieście. Chiałam podziękować moim instruktorom: Michałowi, Maksowi oraz Maksowi Jr. 😉 (Translated by Google) I recommend OSK AKME with a clear conscience. Nice, relaxed atmosphere interwoven with constructive and valuable comments. After each ride, everything was discussed with the instructor, and each more difficult situation was analyzed on the tablet, which was irreplaceable for someone with my poor orientation in the field 😅 No task during the exam was a surprise to me. During the driving, I had the opportunity to learn the test routes, but during the transfer of practical knowledge, the emphasis was placed not only on passing the exam, but also on learning to drive in everyday road traffic. The individual approach to the student helped me find myself behind the wheel, and the support of the instructors made it possible for me to drive around the city without stress. I would like to thank my instructors: Michał, Maks and Maks Jr. 😉

Renata Cichocka

26 August 2022
google
5.0

Z czystym sumieniem polecam OSK AKME. Miła, luźna atmosfera przeplatana konstruktywnymi i cennymi uwagami. Po każdej jeździe wszystko omawiane było z instruktorem, a każda trudniejsza sytuacja analizowana była na tablecie, co dla kogoś z moją marną orientacją w terenie było niezastąpione 😅 Żadne zadanie na egzaminie nie bylo dla mnie zaskoczeniem. W trakcie jazd miałam możliwość poznać trasy egzaminacyjne, ale podczas przekazywania wiedzy praktycznej nacisk kładziony był nie tylko na zdanie egzaminu, ale również na naukę jazdy w codziennym ruchu drogowym. Indywidualne podejście do kursanta pomogło mi odnaleźć się za kierownicą, a wsparcie instruktorów umożliwiło mi bezstresową jazdę po mieście. Chiałam podziękować moim instruktorom: Michałowi, Maksowi oraz Maksowi Jr. 😉 (Translated by Google) I recommend OSK AKME with a clear conscience. Nice, relaxed atmosphere interwoven with constructive and valuable comments. After each ride, everything was discussed with the instructor, and each more difficult situation was analyzed on the tablet, which was irreplaceable for someone with my poor orientation in the field 😅 No task during the exam was a surprise to me. During the driving, I had the opportunity to learn the test routes, but during the transfer of practical knowledge, the emphasis was placed not only on passing the exam, but also on learning to drive in everyday road traffic. The individual approach to the student helped me find myself behind the wheel, and the support of the instructors made it possible for me to drive around the city without stress. I would like to thank my instructors: Michał, Maks and Maks Jr. 😉

Renata Cichocka

26 August 2022
google
5.0

Bardzo polecam szkołe jazdy AKME!! Zajęcia teoretyczne i praktyczne są profesjonalnie i ciekawie prowadzone. Instruktorzy są super, starają się jak najlepiej wytłumaczyć wszelkie wątpliwości. Super atmosfera, wspaniali ludzie i profesjonalna usługa. OSK AKME to był mój najlepszy wybór! Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują!! Dziękuję wszystkim za wspaniałą współpracę i cudowne chwile <33 (Translated by Google) I highly recommend the AKME driving school !! Theoretical and practical classes are professionally and interestingly conducted. The instructors are great, they try their best to explain any doubts. Great atmosphere, great people and professional service. OSK AKME was my best choice! I hope our paths will cross again !! Thank you to everyone for the great cooperation and wonderful moments <33

google
5.0

Bardzo polecam szkołe jazdy AKME!! Zajęcia teoretyczne i praktyczne są profesjonalnie i ciekawie prowadzone. Instruktorzy są super, starają się jak najlepiej wytłumaczyć wszelkie wątpliwości. Super atmosfera, wspaniali ludzie i profesjonalna usługa. OSK AKME to był mój najlepszy wybór! Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują!! Dziękuję wszystkim za wspaniałą współpracę i cudowne chwile <33 (Translated by Google) I highly recommend the AKME driving school !! Theoretical and practical classes are professionally and interestingly conducted. The instructors are great, they try their best to explain any doubts. Great atmosphere, great people and professional service. OSK AKME was my best choice! I hope our paths will cross again !! Thank you to everyone for the great cooperation and wonderful moments <33

google
5.0

Chciałbym podziękować zespołowi tej szkoły nauki jazdy. Jestem z Białorusi. Ale znaleźli właściwe podejście nawet do obcokrajowca. I zdałam za pierwszym razem Egzamin telretyczny i praktyczny! Dziękuję bardzo! (Translated by Google) I would like to thank the team of this driving school. I am from Belarus. But they found the right approach even to a foreigner. And I passed the telretic and practical exam for the first time! Thank you very much!

google
5.0

Chciałbym podziękować zespołowi tej szkoły nauki jazdy. Jestem z Białorusi. Ale znaleźli właściwe podejście nawet do obcokrajowca. I zdałam za pierwszym razem Egzamin telretyczny i praktyczny! Dziękuję bardzo! (Translated by Google) I would like to thank the team of this driving school. I am from Belarus. But they found the right approach even to a foreigner. And I passed the telretic and practical exam for the first time! Thank you very much!

google
5.0

Wspaniała szkoła jazdy, prezentująca wysoki poziom nauczania. Cierpliwi, kompetentni i mega przyjaźni instruktorzy! Do AKME trafiłam 10 lat po ukończeniu kursu w innej szkole jazdy i oblaniu kilku egzaminów praktycznych. Skorzystałam z zajęć uzupełniających, które były realizowane na zmianę z trzema różnymi instruktorami (pozdrawiam wszystkich instruktorów serdecznie :)) Każdy z nich przekazywał wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. Na koniec każdego spotkania omawiane było to co robiliśmy, co można poprawić i na co zwracać uwagę. Na jazdach panowała przyjazna i swobodna atmosfera, ale równocześnie instruktorzy byli wymagający i starali się nauczyć mnie nie tylko zdać sam egzamin, ale myśleć za kierownicą i prowadzić bezpiecznie. Egzamin oczywiście zdany i każdemu z całego serca polecam robienie kursu w AKME! (Translated by Google) A great driving school, presenting a high level of education. Patient, competent and friendly instructors! I joined AKME 10 years after completing a course in another driving school and failing a few practical exams. I took advantage of complementary classes, which were carried out in turns with three different instructors (I greet all instructors warmly :)) Each of them conveyed knowledge in a clear and understandable way. At the end of each meeting, we discussed what we were doing, what could be improved and what to pay attention to. There was a friendly and relaxed atmosphere on the rides, but at the same time the instructors were demanding and tried to teach me not only to pass the exam, but to think behind the wheel and drive safely. Of course, the exam is passed and I wholeheartedly recommend taking the AKME course to everyone!

google
5.0

Wspaniała szkoła jazdy, prezentująca wysoki poziom nauczania. Cierpliwi, kompetentni i mega przyjaźni instruktorzy! Do AKME trafiłam 10 lat po ukończeniu kursu w innej szkole jazdy i oblaniu kilku egzaminów praktycznych. Skorzystałam z zajęć uzupełniających, które były realizowane na zmianę z trzema różnymi instruktorami (pozdrawiam wszystkich instruktorów serdecznie :)) Każdy z nich przekazywał wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. Na koniec każdego spotkania omawiane było to co robiliśmy, co można poprawić i na co zwracać uwagę. Na jazdach panowała przyjazna i swobodna atmosfera, ale równocześnie instruktorzy byli wymagający i starali się nauczyć mnie nie tylko zdać sam egzamin, ale myśleć za kierownicą i prowadzić bezpiecznie. Egzamin oczywiście zdany i każdemu z całego serca polecam robienie kursu w AKME! (Translated by Google) A great driving school, presenting a high level of education. Patient, competent and friendly instructors! I joined AKME 10 years after completing a course in another driving school and failing a few practical exams. I took advantage of complementary classes, which were carried out in turns with three different instructors (I greet all instructors warmly :)) Each of them conveyed knowledge in a clear and understandable way. At the end of each meeting, we discussed what we were doing, what could be improved and what to pay attention to. There was a friendly and relaxed atmosphere on the rides, but at the same time the instructors were demanding and tried to teach me not only to pass the exam, but to think behind the wheel and drive safely. Of course, the exam is passed and I wholeheartedly recommend taking the AKME course to everyone!

google
5.0

Wybierając tą szkołę jazdy ,sugerowałam się Waszymi opiniami i muszę przyznać ,że był to strzał w dziesiątkę .😃 Bardzo chciałam podziękować Panu Maksowi ,który przygotował mnie do egzaminu teoretycznego oraz za ogrom przekazanej wiedzy . Gdy zaczynał jazdy bardzo się bałam ,że trafię na mało sympatycznego i niewyrozumiałego instruktora ,ale w AKME nie ma to miejsca !!! Wszyscy instruktorzy z którymi jeździłam, byli bardzo cierpliwi i sympatyczni . Szczególnie chciałam podziękować Michałowi ,dzięki któremu jazda stała się dla mnie o wiele mniej skomplikowana oraz za to ,że wszystko co jest ważne na egzaminie praktycznym zostało mi wytłumaczone na 110% jak i również za pozbawienie mnie wątpliwości ,że może mi się nie udać i ogromnie jestem mu za to wdzięczna . Jeszcze raz dziękuje wszystkim z AKME ,którzy przyczynili się do mojego sukcesu ,którym było zdanie prawa jazdy za 1 razem oraz za przygotowanie do samodzielnej jazdy. (Translated by Google) When choosing this driving school, I was guided by your opinions and I must admit that it was a bull's eye. I would like to thank Mr. Maks, who prepared me for the theoretical exam, and for the enormity of the knowledge he has provided. When he started driving, I was very scared that I would come across an unpleasant and incomprehensible instructor, but this is not the case at AKME !!! All the instructors I went with were very patient and friendly. I would especially like to thank Michał, thanks to whom driving has become much less complicated for me and for the fact that everything that is important in the practical exam has been explained to me 110% and also for taking away my doubts that I may fail and tremendously I am grateful to him for that. Thanks again to everyone at AKME who contributed to my success, which was passing my driving license once and for preparing myself to drive myself.

Natalia Mielecka

13 August 2022
google
5.0

Wybierając tą szkołę jazdy ,sugerowałam się Waszymi opiniami i muszę przyznać ,że był to strzał w dziesiątkę .😃 Bardzo chciałam podziękować Panu Maksowi ,który przygotował mnie do egzaminu teoretycznego oraz za ogrom przekazanej wiedzy . Gdy zaczynał jazdy bardzo się bałam ,że trafię na mało sympatycznego i niewyrozumiałego instruktora ,ale w AKME nie ma to miejsca !!! Wszyscy instruktorzy z którymi jeździłam, byli bardzo cierpliwi i sympatyczni . Szczególnie chciałam podziękować Michałowi ,dzięki któremu jazda stała się dla mnie o wiele mniej skomplikowana oraz za to ,że wszystko co jest ważne na egzaminie praktycznym zostało mi wytłumaczone na 110% jak i również za pozbawienie mnie wątpliwości ,że może mi się nie udać i ogromnie jestem mu za to wdzięczna . Jeszcze raz dziękuje wszystkim z AKME ,którzy przyczynili się do mojego sukcesu ,którym było zdanie prawa jazdy za 1 razem oraz za przygotowanie do samodzielnej jazdy. (Translated by Google) When choosing this driving school, I was guided by your opinions and I must admit that it was a bull's eye. I would like to thank Mr. Maks, who prepared me for the theoretical exam, and for the enormity of the knowledge he has provided. When he started driving, I was very scared that I would come across an unpleasant and incomprehensible instructor, but this is not the case at AKME !!! All the instructors I went with were very patient and friendly. I would especially like to thank Michał, thanks to whom driving has become much less complicated for me and for the fact that everything that is important in the practical exam has been explained to me 110% and also for taking away my doubts that I may fail and tremendously I am grateful to him for that. Thanks again to everyone at AKME who contributed to my success, which was passing my driving license once and for preparing myself to drive myself.

Natalia Mielecka

13 August 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy! Zdecydowałam się na jazdy doszkalające. Chciałam odświeżyć prawko i odważyć się jeździć po Krakowie. Udało się! Atmosfera na zajęciach super. Instruktorzy z powołania! Polecam i jeszcze raz polecam! 😉 (Translated by Google) The best driving school! I decided to go for training. I wanted to refresh my license and dare to travel around Krakow. Managed to! The atmosphere during the classes is great. Instructors by calling! I recommend and recommend it again! 😉

Ewelina Maciaszek

13 August 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy! Zdecydowałam się na jazdy doszkalające. Chciałam odświeżyć prawko i odważyć się jeździć po Krakowie. Udało się! Atmosfera na zajęciach super. Instruktorzy z powołania! Polecam i jeszcze raz polecam! 😉 (Translated by Google) The best driving school! I decided to go for training. I wanted to refresh my license and dare to travel around Krakow. Managed to! The atmosphere during the classes is great. Instructors by calling! I recommend and recommend it again! 😉

Ewelina Maciaszek

13 August 2022
google
5.0

Co tu dużo mówić, zdałem prawko dzięki im polecam AKME każdemu. (Translated by Google) What can I say, I passed my license, thanks to them I recommend AKME to everyone.

Damian Kkk

5 August 2022
google
5.0

Co tu dużo mówić, zdałem prawko dzięki im polecam AKME każdemu. (Translated by Google) What can I say, I passed my license, thanks to them I recommend AKME to everyone.

Damian Kkk

5 August 2022
google
5.0

Gdyby można było dodać miliard gwiazdek i iść dla nich po gwiazdkę z nieba, poszłabym. Cudotwórcy. Polecam każdemu kto się boi, waha, chce byc dobrym, bezpiecznym kierowcą. Dzięki jazdą doszlakajacym zdobyłam wymarzone prawo jazdy. W pewnym momencie w życiu nie wiedziałam co kogo mam się zwrócic o pomoc, żeby nauczyc się jeździc. Nie zaluje ani jednej wydanej złotówki na jazdy doszkalajace. Pomógł mi Michał, z którym każda spędzona godzina była niezwykła frajda, ale ogromną dawką wiedzy. Co ważne, skorygował moje złe nawyki i pokazał takie triki, że jak wychodziłam po dwóch godzinach z samochodu nie wiedziałam jak się nazywam 😀 Walcie o swoje marzenia zawsze, nigdy się nie poddawajcie. Oni mi pomogli i sprawili, że euforia z tego, że pokonałam coś co wydawało mi się niemożliwe nie opuści mnie do końca życia. Dziękuję ❤️ (Translated by Google) If you could add a billion stars and go get a star from the sky for them, I would go. Miracle Worker. I recommend it to anyone who is afraid, hesitating, and wants to be a good, safe driver. Thanks to trailing driving, I got my dream driving license. At one point in my life, I didn't know what to ask for help to learn how to ride. I do not regret a single zloty spent on training. Michał helped me, with whom every hour spent was extraordinary fun, but with a huge dose of knowledge. Importantly, he corrected my bad habits and showed such tricks that when I left the car after two hours, I did not know my name: D Fight for your dreams always, never give up. They helped me and made the euphoria that I had overcome something that seemed impossible for me will not leave me for the rest of my life. Thank you ❤️

google
5.0

Gdyby można było dodać miliard gwiazdek i iść dla nich po gwiazdkę z nieba, poszłabym. Cudotwórcy. Polecam każdemu kto się boi, waha, chce byc dobrym, bezpiecznym kierowcą. Dzięki jazdą doszlakajacym zdobyłam wymarzone prawo jazdy. W pewnym momencie w życiu nie wiedziałam co kogo mam się zwrócic o pomoc, żeby nauczyc się jeździc. Nie zaluje ani jednej wydanej złotówki na jazdy doszkalajace. Pomógł mi Michał, z którym każda spędzona godzina była niezwykła frajda, ale ogromną dawką wiedzy. Co ważne, skorygował moje złe nawyki i pokazał takie triki, że jak wychodziłam po dwóch godzinach z samochodu nie wiedziałam jak się nazywam 😀 Walcie o swoje marzenia zawsze, nigdy się nie poddawajcie. Oni mi pomogli i sprawili, że euforia z tego, że pokonałam coś co wydawało mi się niemożliwe nie opuści mnie do końca życia. Dziękuję ❤️ (Translated by Google) If you could add a billion stars and go get a star from the sky for them, I would go. Miracle Worker. I recommend it to anyone who is afraid, hesitating, and wants to be a good, safe driver. Thanks to trailing driving, I got my dream driving license. At one point in my life, I didn't know what to ask for help to learn how to ride. I do not regret a single zloty spent on training. Michał helped me, with whom every hour spent was extraordinary fun, but with a huge dose of knowledge. Importantly, he corrected my bad habits and showed such tricks that when I left the car after two hours, I did not know my name: D Fight for your dreams always, never give up. They helped me and made the euphoria that I had overcome something that seemed impossible for me will not leave me for the rest of my life. Thank you ❤️

google
5.0

Bez wątpliwości AKME jest najlepszą szkoła jazdy w Krakowie! Teorie i praktykę udało się zdać za pierwszym podejściem, jest to nasz wspólny sukces z każdym z tych cudownych instruktorów AKME! Zajęcia z teorii i praktyki prowadzone na najwyższym poziomie! Zajęcia teoretyczne prowadzone przez Maksa były bardzo ciekawe, przekazywał nam ogrom swojej wiedzy i profesjonalizmu. Jeździłam głównie z Arkiem i Michałem i to im zawdzięczam to, że zdałam egzamin. Dziękuję za wyjaśnienia najmniejszych szczegółów, za cierpliwość. Uczyli mnie nie tylko do egzaminu, ale do samodzielnej jazdy w życiu. Są najlepsi i z całego serca polecam tych instruktorów! Z Michałem natomiast miałam jazdy głównie na początku i to z nim tak pokochałam jazdę samochodem, będę bardzo tęsknić za naszymi zajęciami, dziękuję za cenne rady, za wiarę we mnie i wsparcie, i za tą fajną atmosferę podczas jazd! To nie pięć gwiazdek musi być dla tej szkoły jazdy, tylko milion, bo to naprawdę był najlepszy wybór w moim życiu! Dziękuję każdemu z was! Polecam z całego serca!! (Translated by Google) Without a doubt, AKME is the best driving school in Krakow! We managed to pass the theories and practice on the first try, it is our joint success with each of these wonderful AKME instructors! Classes in theory and practice conducted at the highest level! The theoretical classes conducted by Maks were very interesting, he passed on to us a lot of his knowledge and professionalism. I traveled mainly with Arek and Michał and I owe them the fact that I passed the exam. Thank you for explaining the smallest details, for your patience. They taught me not only for the exam, but for independent driving in life. They are the best and I wholeheartedly recommend these instructors! With Michał, however, I had driving mainly at the beginning and it is with him that I love driving a car so much, I will miss our classes a lot, thank you for valuable advice, for faith in me and support, and for this nice atmosphere while driving! It doesn't have to be five stars for this driving school, but a million because it really was the best choice of my life! Thank you to all of you! I recommend it with all my heart !!

Lena Mukomel

30 July 2022
google
5.0

Bez wątpliwości AKME jest najlepszą szkoła jazdy w Krakowie! Teorie i praktykę udało się zdać za pierwszym podejściem, jest to nasz wspólny sukces z każdym z tych cudownych instruktorów AKME! Zajęcia z teorii i praktyki prowadzone na najwyższym poziomie! Zajęcia teoretyczne prowadzone przez Maksa były bardzo ciekawe, przekazywał nam ogrom swojej wiedzy i profesjonalizmu. Jeździłam głównie z Arkiem i Michałem i to im zawdzięczam to, że zdałam egzamin. Dziękuję za wyjaśnienia najmniejszych szczegółów, za cierpliwość. Uczyli mnie nie tylko do egzaminu, ale do samodzielnej jazdy w życiu. Są najlepsi i z całego serca polecam tych instruktorów! Z Michałem natomiast miałam jazdy głównie na początku i to z nim tak pokochałam jazdę samochodem, będę bardzo tęsknić za naszymi zajęciami, dziękuję za cenne rady, za wiarę we mnie i wsparcie, i za tą fajną atmosferę podczas jazd! To nie pięć gwiazdek musi być dla tej szkoły jazdy, tylko milion, bo to naprawdę był najlepszy wybór w moim życiu! Dziękuję każdemu z was! Polecam z całego serca!! (Translated by Google) Without a doubt, AKME is the best driving school in Krakow! We managed to pass the theories and practice on the first try, it is our joint success with each of these wonderful AKME instructors! Classes in theory and practice conducted at the highest level! The theoretical classes conducted by Maks were very interesting, he passed on to us a lot of his knowledge and professionalism. I traveled mainly with Arek and Michał and I owe them the fact that I passed the exam. Thank you for explaining the smallest details, for your patience. They taught me not only for the exam, but for independent driving in life. They are the best and I wholeheartedly recommend these instructors! With Michał, however, I had driving mainly at the beginning and it is with him that I love driving a car so much, I will miss our classes a lot, thank you for valuable advice, for faith in me and support, and for this nice atmosphere while driving! It doesn't have to be five stars for this driving school, but a million because it really was the best choice of my life! Thank you to all of you! I recommend it with all my heart !!

Lena Mukomel

30 July 2022
google
5.0

Od całego serca polecam tą szkołę! Po kursie prawa jazdy w innej szkole, 2 nieudanych podejściach do egzaminu państwowego oraz straconej wiary, w końcu trafiłam w dobrą szkołę oraz dobre ręce! W ciągu tylko 4 dodatkowych jazd udało się dowiedzieć dużo nowych rzeczy, nabrać się pewności siebie a przede wszystkim prowadzenia pojazdu. Serdecznie polecam tą szkołę, bardzo nowoczesne podejście oraz mega cierpliwi instruktorzy którym zależy na tym by każdy kursant się nauczył na swoich błędach oraz poczuł się pewnie za kierownicą w każdej sytuacji. Dodatkowo dodam o elastyczności terminów, wygodnej lokalizacji oraz super cenie za taki ogrom wiedzy 🙂 (Translated by Google) I recommend this school with all my heart! After a driving license course at another school, 2 unsuccessful attempts at the state exam and lost faith, I finally found a good school and good hands! During only 4 additional rides, I managed to learn a lot of new things, gain self-confidence and, above all, driving a vehicle. I heartily recommend this school, a very modern approach and mega patient instructors who want each student to learn from their mistakes and feel confident behind the wheel in every situation. In addition, I will add about the flexibility of terms, convenient location and a great price for such a lot of knowledge 🙂

google
5.0

Od całego serca polecam tą szkołę! Po kursie prawa jazdy w innej szkole, 2 nieudanych podejściach do egzaminu państwowego oraz straconej wiary, w końcu trafiłam w dobrą szkołę oraz dobre ręce! W ciągu tylko 4 dodatkowych jazd udało się dowiedzieć dużo nowych rzeczy, nabrać się pewności siebie a przede wszystkim prowadzenia pojazdu. Serdecznie polecam tą szkołę, bardzo nowoczesne podejście oraz mega cierpliwi instruktorzy którym zależy na tym by każdy kursant się nauczył na swoich błędach oraz poczuł się pewnie za kierownicą w każdej sytuacji. Dodatkowo dodam o elastyczności terminów, wygodnej lokalizacji oraz super cenie za taki ogrom wiedzy 🙂 (Translated by Google) I recommend this school with all my heart! After a driving license course at another school, 2 unsuccessful attempts at the state exam and lost faith, I finally found a good school and good hands! During only 4 additional rides, I managed to learn a lot of new things, gain self-confidence and, above all, driving a vehicle. I heartily recommend this school, a very modern approach and mega patient instructors who want each student to learn from their mistakes and feel confident behind the wheel in every situation. In addition, I will add about the flexibility of terms, convenient location and a great price for such a lot of knowledge 🙂

google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy na świecie. Szkoła została mi polecona przez kilka osób na jednej z prywatnych grup na Facebooku. Absolutnie nie zawiodłam się! Jako jedni z niewielu prowadzą jazdy doszkalające, niewielu instruktorów się tego podejmuje, ponieważ bardzo trudno jest zmienić błędy i nawyki osób, które albo nie jeździły przez bardzo długi czas albo źle były nauczone w przyszłości. Maks to niesamowity człowiek. Ma niesamowite doświadczenie; jest czynnym strażakiem, więc widział to i owo na drogach, widział do jakich tragicznych wypadków może doprowadzić niewiedza kierowcy i błędy popełniane na drogach. Uczy jazdy z głową, uczy logicznego myślenia! Jeżeli myślicie, że nie można nauczyć kogoś logicznego myślenia to jesteście w błędzie! Niezwykła cierpliwość instruktora, konkretne przykłady, dokładne omawianie każdej lekcji, poczucie humoru potrafi wyprowadzić na prostą każdego niedzielnego kierowcę. (Translated by Google) The best driving school in the world. The school was recommended to me by several people on one of the private Facebook groups. I was absolutely not disappointed! As one of the few driving training courses, not many instructors do it, because it is very difficult to change the mistakes and habits of people who have either not been driving for a very long time or have been poorly learned in the future. Maks is an amazing man. She has an amazing experience; he is an active firefighter, so he has seen this and that on the roads, he has seen what tragic accidents can be caused by driver ignorance and mistakes made on the roads. It teaches you to drive smart, teaches you to think logically! If you think that it is impossible to teach someone to think logically, you are wrong! The instructor's remarkable patience, specific examples, thorough discussion of each lesson, and a sense of humor can bring every Sunday driver to a straight line.

google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy na świecie. Szkoła została mi polecona przez kilka osób na jednej z prywatnych grup na Facebooku. Absolutnie nie zawiodłam się! Jako jedni z niewielu prowadzą jazdy doszkalające, niewielu instruktorów się tego podejmuje, ponieważ bardzo trudno jest zmienić błędy i nawyki osób, które albo nie jeździły przez bardzo długi czas albo źle były nauczone w przyszłości. Maks to niesamowity człowiek. Ma niesamowite doświadczenie; jest czynnym strażakiem, więc widział to i owo na drogach, widział do jakich tragicznych wypadków może doprowadzić niewiedza kierowcy i błędy popełniane na drogach. Uczy jazdy z głową, uczy logicznego myślenia! Jeżeli myślicie, że nie można nauczyć kogoś logicznego myślenia to jesteście w błędzie! Niezwykła cierpliwość instruktora, konkretne przykłady, dokładne omawianie każdej lekcji, poczucie humoru potrafi wyprowadzić na prostą każdego niedzielnego kierowcę. (Translated by Google) The best driving school in the world. The school was recommended to me by several people on one of the private Facebook groups. I was absolutely not disappointed! As one of the few driving training courses, not many instructors do it, because it is very difficult to change the mistakes and habits of people who have either not been driving for a very long time or have been poorly learned in the future. Maks is an amazing man. She has an amazing experience; he is an active firefighter, so he has seen this and that on the roads, he has seen what tragic accidents can be caused by driver ignorance and mistakes made on the roads. It teaches you to drive smart, teaches you to think logically! If you think that it is impossible to teach someone to think logically, you are wrong! The instructor's remarkable patience, specific examples, thorough discussion of each lesson, and a sense of humor can bring every Sunday driver to a straight line.

google
5.0

Wybrałam AKME i był to strzał w dziesiątkę 🙂 Miałam okazję jeździć z różnymi instruktorami i od każdego z nich uzyskałam cenne wskazówki, które doprowadziły mnie do zdania egzaminu na prawo jazdy. Mogę szczerze powiedzieć, że byłam pod bardzo dobrą opieką podczas nauki jazdy, a wszystko przebiegało w bardzo pozytywnej, przyjaznej atmosferze. Zdecydowanie polecam! (Translated by Google) I chose AKME and it was a bull's eye 🙂 I had the opportunity to ride with various instructors and from each of them I got valuable tips that led me to pass the driving test. I can honestly say that I was looked after very well while I was learning how to drive, and it was all in a very positive, friendly atmosphere. I definitely recommend it!

Martyna Hatys

5 July 2022
google
5.0

Wybrałam AKME i był to strzał w dziesiątkę 🙂 Miałam okazję jeździć z różnymi instruktorami i od każdego z nich uzyskałam cenne wskazówki, które doprowadziły mnie do zdania egzaminu na prawo jazdy. Mogę szczerze powiedzieć, że byłam pod bardzo dobrą opieką podczas nauki jazdy, a wszystko przebiegało w bardzo pozytywnej, przyjaznej atmosferze. Zdecydowanie polecam! (Translated by Google) I chose AKME and it was a bull's eye 🙂 I had the opportunity to ride with various instructors and from each of them I got valuable tips that led me to pass the driving test. I can honestly say that I was looked after very well while I was learning how to drive, and it was all in a very positive, friendly atmosphere. I definitely recommend it!

Martyna Hatys

5 July 2022
google
5.0

Serdecznie polecam!!! Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i profesjonalni, dzięki czemu zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w przyjemnej atmosferze i dają dużo frajdy. Jazdy z nimi były prawdziwą przyjemnością. Pan Maksymilian stworzył świetnie zorganizowany i przeprowadzony z dużym zaangażowaniem kurs. Zawsze można było liczyć na jego pomoc z każdym problemem w czasie trwania kursu. Bezdyskusyjnie najlepsza szkoła jazdy, jaką można wybrać. 😊 Tak jak wielu moich znajomych jestem bardzo zadowolony, że wybrałem OSK AKME. (Translated by Google) I heartily recommend !!! The instructors are very nice, patient and professional, thanks to which the practical and theoretical classes take place in a pleasant atmosphere and give a lot of fun. Riding with them was a real pleasure. Mr. Maksymilian created a well-organized and committed course. You could always count on his help with any problem during the course. Undoubtedly the best driving school you can choose. 😊 Like many of my friends, I am very pleased that I chose OSK AKME.

google
5.0

Serdecznie polecam!!! Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i profesjonalni, dzięki czemu zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w przyjemnej atmosferze i dają dużo frajdy. Jazdy z nimi były prawdziwą przyjemnością. Pan Maksymilian stworzył świetnie zorganizowany i przeprowadzony z dużym zaangażowaniem kurs. Zawsze można było liczyć na jego pomoc z każdym problemem w czasie trwania kursu. Bezdyskusyjnie najlepsza szkoła jazdy, jaką można wybrać. 😊 Tak jak wielu moich znajomych jestem bardzo zadowolony, że wybrałem OSK AKME. (Translated by Google) I heartily recommend !!! The instructors are very nice, patient and professional, thanks to which the practical and theoretical classes take place in a pleasant atmosphere and give a lot of fun. Riding with them was a real pleasure. Mr. Maksymilian created a well-organized and committed course. You could always count on his help with any problem during the course. Undoubtedly the best driving school you can choose. 😊 Like many of my friends, I am very pleased that I chose OSK AKME.

google
5.0

Polecam zdane za 1 (Translated by Google) I recommend passing for 1

Dawid DAXO

27 June 2022
google
5.0

Polecam zdane za 1 (Translated by Google) I recommend passing for 1

Dawid DAXO

27 June 2022
google
5.0

Polecam zdane za 1 (Translated by Google) I recommend passing for 1

Dawid DAXO

27 June 2022
google
5.0

Szczerze polecam. Dzięki podejściu, radom i cierpliwości Dominiki udało się zdać za pierwszym razem! 🙂

Zosia

14 June 2022
google
5.0

Szczerze polecam. Dzięki podejściu, radom i cierpliwości Dominiki udało się zdać za pierwszym razem! 🙂 (Translated by Google) I sincerely recommend. Thanks to Dominika's approach, advice and patience, we managed to pass the first time! 🙂

Zosia

14 June 2022
google
5.0

Szczerze polecam. Dzięki podejściu, radom i cierpliwości Dominiki udało się zdać za pierwszym razem! 🙂 (Translated by Google) I sincerely recommend. Thanks to Dominika's approach, advice and patience, we managed to pass the first time! 🙂

Zosia

14 June 2022
google
5.0

Z calego serca polecam szkole jazdy AKME. Moja najlepsza z najlepszych instruktorek była p. Dominika Która z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Jazdy zawsze przebiegały w miłej atmosferze i wszystko było jasno wytłumaczone. W końcu po wielu próbach i stresie udało się zdać egzamin na prawo jazdy ; ))) (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driving school. My best of the best instructors was Ms. Dominika who I can recommend to everyone with a clear conscience. The driving experience was always nice and everything was clearly explained. Finally, after many trials and stress, I managed to pass the driving test; )))

Kinga Janiszyn

13 June 2022
google
5.0

Z calego serca polecam szkole jazdy AKME. Moja najlepsza z najlepszych instruktorek była p. Dominika Która z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Jazdy zawsze przebiegały w miłej atmosferze i wszystko było jasno wytłumaczone. W końcu po wielu próbach i stresie udało się zdać egzamin na prawo jazdy ; ))) (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driving school. My best of the best instructors was Ms. Dominika who I can recommend to everyone with a clear conscience. The driving experience was always nice and everything was clearly explained. Finally, after many trials and stress, I managed to pass the driving test; )))

Kinga Janiszyn

13 June 2022
google
5.0

Z calego serca polecam szkole jazdy AKME. Moja najlepsza z najlepszych instruktorek była p. Dominika Która z czystym sumieniem mogę każdemu polecić. Jazdy zawsze przebiegały w miłej atmosferze i wszystko było jasno wytłumaczone. W końcu po wielu próbach i stresie udało się zdać egzamin na prawo jazdy ; ))) (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driving school. My best of the best instructors was Ms. Dominika who I can recommend to everyone with a clear conscience. The driving experience was always nice and everything was clearly explained. Finally, after many trials and stress, I managed to pass the driving test; )))

Kinga Janiszyn

13 June 2022
google
5.0

Polecam ten ośrodek! Pełen profesjonalizm i super podejście instruktorów. Ciepliwość i pomoc w doszkoleniu w bardzo bezstresowej, przyjemnej atmosferze 🙂 bardzo dobry, szybki kontakt. Polecam!

karolina myćka

12 June 2022
google
5.0

Polecam ten ośrodek! Pełen profesjonalizm i super podejście instruktorów. Ciepliwość i pomoc w doszkoleniu w bardzo bezstresowej, przyjemnej atmosferze 🙂 bardzo dobry, szybki kontakt. Polecam! (Translated by Google) I recommend this resort! Full professionalism and great approach of the instructors. Warmth and help in training in a very stress-free, pleasant atmosphere 🙂 very good, quick contact. I recommend!

karolina myćka

12 June 2022
google
5.0

Polecam ten ośrodek! Pełen profesjonalizm i super podejście instruktorów. Ciepliwość i pomoc w doszkoleniu w bardzo bezstresowej, przyjemnej atmosferze 🙂 bardzo dobry, szybki kontakt. Polecam! (Translated by Google) I recommend this resort! Full professionalism and great approach of the instructors. Warmth and help in training in a very stress-free, pleasant atmosphere 🙂 very good, quick contact. I recommend!

karolina myćka

12 June 2022
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę. Gdybym musiała wybierać drugi raz, to znowu wybrałabym AKME. Nauczyłam się nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak jeździć. Niesamowite podejście do kursanta na każdym etapie szkolenia, a nawet już po zdaniu. Wykłady prowadzone w bardzo ciekawy sposób, tak że człowiek nie zasypiał jak to zwykle bywa. Podczas nauki praktycznej, instruktorzy bardzo spokojni i opanowani. Miałam przyjemność jeździć głównie z Dominiką, która wszystko dokładnie wyjaśniała. Po skończonej jeździe również cała lekcja była dokładnie omawiana, to bardzo pomagało. Nauka u takich ludzi to czysta przyjemność. Myślałam, że moja przygoda z nauką jazdy tutaj potrwa dłużej, ale cóż udało się zdać za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo polecam!

google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę. Gdybym musiała wybierać drugi raz, to znowu wybrałabym AKME. Nauczyłam się nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak jeździć. Niesamowite podejście do kursanta na każdym etapie szkolenia, a nawet już po zdaniu. Wykłady prowadzone w bardzo ciekawy sposób, tak że człowiek nie zasypiał jak to zwykle bywa. Podczas nauki praktycznej, instruktorzy bardzo spokojni i opanowani. Miałam przyjemność jeździć głównie z Dominiką, która wszystko dokładnie wyjaśniała. Po skończonej jeździe również cała lekcja była dokładnie omawiana, to bardzo pomagało. Nauka u takich ludzi to czysta przyjemność. Myślałam, że moja przygoda z nauką jazdy tutaj potrwa dłużej, ale cóż udało się zdać za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo polecam! (Translated by Google) I highly recommend this school. If I had to choose a second time, I would choose AKME again. I learned not only how to pass the exam, but also how to drive. Incredible approach to the student at every stage of the training, and even after passing. The lectures are conducted in a very interesting way, so that a person does not fall asleep as it usually is. During the practical training, the instructors are very calm and composed. I had the pleasure of riding mainly with Dominika, who explained everything exactly. After finishing the ride, the whole lesson was also thoroughly discussed, it helped a lot. Studying with such people is pure pleasure. I thought that my adventure with learning to drive here will take longer, but what did I pass the first time? I highly recommend it again!

google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę. Gdybym musiała wybierać drugi raz, to znowu wybrałabym AKME. Nauczyłam się nie tylko jak zdać egzamin, ale przede wszystkim jak jeździć. Niesamowite podejście do kursanta na każdym etapie szkolenia, a nawet już po zdaniu. Wykłady prowadzone w bardzo ciekawy sposób, tak że człowiek nie zasypiał jak to zwykle bywa. Podczas nauki praktycznej, instruktorzy bardzo spokojni i opanowani. Miałam przyjemność jeździć głównie z Dominiką, która wszystko dokładnie wyjaśniała. Po skończonej jeździe również cała lekcja była dokładnie omawiana, to bardzo pomagało. Nauka u takich ludzi to czysta przyjemność. Myślałam, że moja przygoda z nauką jazdy tutaj potrwa dłużej, ale cóż udało się zdać za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo polecam! (Translated by Google) I highly recommend this school. If I had to choose a second time, I would choose AKME again. I learned not only how to pass the exam, but also how to drive. Incredible approach to the student at every stage of the training, and even after passing. The lectures are conducted in a very interesting way, so that a person does not fall asleep as it usually is. During the practical training, the instructors are very calm and composed. I had the pleasure of riding mainly with Dominika, who explained everything exactly. After finishing the ride, the whole lesson was also thoroughly discussed, it helped a lot. Studying with such people is pure pleasure. I thought that my adventure with learning to drive here will take longer, but what did I pass the first time? I highly recommend it again!

google
5.0

Najlepsza szkoła nauki jazdy w Krakowie! Świetni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pełna profeska. Perfekcyjne przygotowanie do egzaminu. Serdecznie polecam! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! Great instructors, great atmosphere, full professed. Perfect preparation for the exam. I heartily recommend!

google
5.0

Najlepsza szkoła nauki jazdy w Krakowie! Świetni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pełna profeska. Perfekcyjne przygotowanie do egzaminu. Serdecznie polecam! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! Great instructors, great atmosphere, full professed. Perfect preparation for the exam. I heartily recommend!

google
5.0

Najlepsza szkoła nauki jazdy w Krakowie! Świetni instruktorzy, wspaniała atmosfera, pełna profeska. Perfekcyjne przygotowanie do egzaminu. Serdecznie polecam! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! Great instructors, great atmosphere, full professed. Perfect preparation for the exam. I heartily recommend!

google
5.0

Polecam gorąco bezkonkurencyjny Ośrodek Szkolenia Kierowców!! Do AKME trafiłam po skończonym kursie w innej szkole jazdy, ale tak naprawdę tutaj nauczyłam się jeździć. Dzięki profesjonalnemu podejściu, ogromnej wiedzy i CIERPLIWOŚCI 🙂 oraz pełnemu zaangażowaniu instruktorów, którzy nie zwątpili we mnie ani na chwilę i motywowali do samego końca, pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku i zdobyłam upragnione prawo jazdy. Maks, Arek, Dominika jesteście najlepsi! 🙂 (Translated by Google) I highly recommend the unrivaled Driver Training Center !! I came to AKME after completing a course in another driving school, but in fact I learned to ride here. Thanks to the professional approach, enormous knowledge and PATIENCE 🙂 and the full commitment of the instructors who did not doubt me even for a moment and motivated me to the very end, I got rid of the bad habits learned in the previous center and obtained the desired driving license. Maks, Arek, Dominika you are the best! 🙂

google
5.0

Polecam gorąco bezkonkurencyjny Ośrodek Szkolenia Kierowców!! Do AKME trafiłam po skończonym kursie w innej szkole jazdy, ale tak naprawdę tutaj nauczyłam się jeździć. Dzięki profesjonalnemu podejściu, ogromnej wiedzy i CIERPLIWOŚCI 🙂 oraz pełnemu zaangażowaniu instruktorów, którzy nie zwątpili we mnie ani na chwilę i motywowali do samego końca, pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku i zdobyłam upragnione prawo jazdy. Maks, Arek, Dominika jesteście najlepsi! 🙂 (Translated by Google) I highly recommend the unrivaled Driver Training Center !! I came to AKME after completing a course in another driving school, but in fact I learned to ride here. Thanks to the professional approach, enormous knowledge and PATIENCE 🙂 and the full commitment of the instructors who did not doubt me even for a moment and motivated me to the very end, I got rid of the bad habits learned in the previous center and obtained the desired driving license. Maks, Arek, Dominika you are the best! 🙂

google
5.0

Polecam gorąco bezkonkurencyjny Ośrodek Szkolenia Kierowców!! Do AKME trafiłam po skończonym kursie w innej szkole jazdy, ale tak naprawdę tutaj nauczyłam się jeździć. Dzięki profesjonalnemu podejściu, ogromnej wiedzy i CIERPLIWOŚCI 🙂 oraz pełnemu zaangażowaniu instruktorów, którzy nie zwątpili we mnie ani na chwilę i motywowali do samego końca, pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku i zdobyłam upragnione prawo jazdy. Maks, Arek, Dominika jesteście najlepsi! 🙂 (Translated by Google) I highly recommend the unrivaled Driver Training Center !! I came to AKME after completing a course in another driving school, but in fact I learned to ride here. Thanks to the professional approach, enormous knowledge and PATIENCE 🙂 and the full commitment of the instructors who did not doubt me even for a moment and motivated me to the very end, I got rid of the bad habits learned in the previous center and obtained the desired driving license. Maks, Arek, Dominika you are the best! 🙂

google
5.0

Polecam z całego serca! Pełen profesjonalizm, świetna organizacja a instruktorzy na medal. Chyba nie można trafić na lepszych instruktorów niż Arek i Michał, z którymi jeździłam. Cierpliwi, dokładni, konkretni, otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości, uczą jeździć z głową, dają cenne wskazówki, a przy tym stwarzają rewelacyjną atmosferę, przez co jazda staje się przyjemnością, a z nimi ciężko się później rozstać 🙂 Dzięki jeszcze raz Panowie! (Translated by Google) I recommend it with all my heart! Full professionalism, great organization and the instructors won the medal. I guess you can't find better instructors than Arek and Michał, with whom I traveled. Patient, precise, specific, open to any questions and doubts, they teach you to drive with your head, give valuable tips, and at the same time create a great atmosphere, which makes driving a pleasure, and it's hard to part with them later 🙂 Thanks again, gentlemen!

google
5.0

Polecam z całego serca! Pełen profesjonalizm, świetna organizacja a instruktorzy na medal. Chyba nie można trafić na lepszych instruktorów niż Arek i Michał, z którymi jeździłam. Cierpliwi, dokładni, konkretni, otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości, uczą jeździć z głową, dają cenne wskazówki, a przy tym stwarzają rewelacyjną atmosferę, przez co jazda staje się przyjemnością, a z nimi ciężko się później rozstać 🙂 Dzięki jeszcze raz Panowie! (Translated by Google) I recommend it with all my heart! Full professionalism, great organization and the instructors won the medal. I guess you can't find better instructors than Arek and Michał, with whom I traveled. Patient, precise, specific, open to any questions and doubts, they teach you to drive with your head, give valuable tips, and at the same time create a great atmosphere, which makes driving a pleasure, and it's hard to part with them later 🙂 Thanks again, gentlemen!

google
5.0

Polecam z całego serca! Pełen profesjonalizm, świetna organizacja a instruktorzy na medal. Chyba nie można trafić na lepszych instruktorów niż Arek i Michał, z którymi jeździłam. Cierpliwi, dokładni, konkretni, otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości, uczą jeździć z głową, dają cenne wskazówki, a przy tym stwarzają rewelacyjną atmosferę, przez co jazda staje się przyjemnością, a z nimi ciężko się później rozstać 🙂 Dzięki jeszcze raz Panowie! (Translated by Google) I recommend it with all my heart! Full professionalism, great organization and the instructors won the medal. I guess you can't find better instructors than Arek and Michał, with whom I traveled. Patient, precise, specific, open to any questions and doubts, they teach you to drive with your head, give valuable tips, and at the same time create a great atmosphere, which makes driving a pleasure, and it's hard to part with them later 🙂 Thanks again, gentlemen!

google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME, instruktorzy są pomocni i wyrozumiali ale też wymagający. Bardzo indywidualne podejście do kursanta, instruktorzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły i pomagają w ich dopracowaniu 🙂 (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME, the instructors are helpful and understanding, but also demanding. A very individual approach to the student, the instructors pay attention to even the smallest details and help to refine them 🙂

Julia J

4 June 2022
google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME, instruktorzy są pomocni i wyrozumiali ale też wymagający. Bardzo indywidualne podejście do kursanta, instruktorzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły i pomagają w ich dopracowaniu 🙂 (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME, the instructors are helpful and understanding, but also demanding. A very individual approach to the student, the instructors pay attention to even the smallest details and help to refine them 🙂

Julia J

4 June 2022
google
5.0

Serdecznie polecam OSK AKME, instruktorzy są pomocni i wyrozumiali ale też wymagający. Bardzo indywidualne podejście do kursanta, instruktorzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze szczegóły i pomagają w ich dopracowaniu 🙂 (Translated by Google) I heartily recommend OSK AKME, the instructors are helpful and understanding, but also demanding. A very individual approach to the student, the instructors pay attention to even the smallest details and help to refine them 🙂

Julia J

4 June 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 dziękuję z całego serca zespołowi AKME, zrobiliśmy na prawdę dobrą robotę, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno nie tylko pod egzamin, jak się robi w większości szkół. Jestem bardzo zadowolona że skorzystałam z usług tej szkoły, zdobyłam dużo doświadczenia bez stresu, każde zajęcie odbywało się mega pozytywnie i profesjonalnie. Bardzo Polecam, przyjdzcie do AKME i zdajcie egzamin państwowy łatwo i bezboleśnie:)

Yana Halevko

30 May 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 dziękuję z całego serca zespołowi AKME, zrobiliśmy na prawdę dobrą robotę, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno nie tylko pod egzamin, jak się robi w większości szkół. Jestem bardzo zadowolona że skorzystałam z usług tej szkoły, zdobyłam dużo doświadczenia bez stresu, każde zajęcie odbywało się mega pozytywnie i profesjonalnie. Bardzo Polecam, przyjdzcie do AKME i zdajcie egzamin państwowy łatwo i bezboleśnie:) (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 thank you from the bottom of my heart to the AKME team, we did a really good job, I learned a lot and certainly not only for the exam, as it is done in most schools. I am very pleased that I used the services of this school, I gained a lot of experience without stress, each lesson was very positive and professional. I highly recommend it, come to AKME and pass the state exam easily and painlessly 🙂

Yana Halevko

30 May 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 dziękuję z całego serca zespołowi AKME, zrobiliśmy na prawdę dobrą robotę, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno nie tylko pod egzamin, jak się robi w większości szkół. Jestem bardzo zadowolona że skorzystałam z usług tej szkoły, zdobyłam dużo doświadczenia bez stresu, każde zajęcie odbywało się mega pozytywnie i profesjonalnie. Bardzo Polecam, przyjdzcie do AKME i zdajcie egzamin państwowy łatwo i bezboleśnie:) (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 thank you from the bottom of my heart to the AKME team, we did a really good job, I learned a lot and certainly not only for the exam, as it is done in most schools. I am very pleased that I used the services of this school, I gained a lot of experience without stress, each lesson was very positive and professional. I highly recommend it, come to AKME and pass the state exam easily and painlessly 🙂

Yana Halevko

30 May 2022
google
5.0

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Instruktorzy każdy manewr dokładnie tłumaczą oraz korygują błędy. Dodatkowo zawsze można liczyć na przyjemną atmosferę na zajęciach :). Ta szkoła jazdy uczy myślenia na drodze, a także świetnie przygotowuje do egzaminu, czego potwierdzeniem jest zdany przeze mnie egzamin za pierwszym razem. Polecam tą szkołę jazdy z całego serca!

google
5.0

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Instruktorzy każdy manewr dokładnie tłumaczą oraz korygują błędy. Dodatkowo zawsze można liczyć na przyjemną atmosferę na zajęciach :). Ta szkoła jazdy uczy myślenia na drodze, a także świetnie przygotowuje do egzaminu, czego potwierdzeniem jest zdany przeze mnie egzamin za pierwszym razem. Polecam tą szkołę jazdy z całego serca! (Translated by Google) Professional training conducted by experienced instructors. The instructors thoroughly explain and correct each maneuver. Additionally, you can always count on a pleasant atmosphere during classes :). This driving school teaches you to think on the road, and also perfectly prepares you for the exam, which is confirmed by the exam I passed the first time. I recommend this driving school with all my heart!

google
5.0

Profesjonalne szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Instruktorzy każdy manewr dokładnie tłumaczą oraz korygują błędy. Dodatkowo zawsze można liczyć na przyjemną atmosferę na zajęciach :). Ta szkoła jazdy uczy myślenia na drodze, a także świetnie przygotowuje do egzaminu, czego potwierdzeniem jest zdany przeze mnie egzamin za pierwszym razem. Polecam tą szkołę jazdy z całego serca! (Translated by Google) Professional training conducted by experienced instructors. The instructors thoroughly explain and correct each maneuver. Additionally, you can always count on a pleasant atmosphere during classes :). This driving school teaches you to think on the road, and also perfectly prepares you for the exam, which is confirmed by the exam I passed the first time. I recommend this driving school with all my heart!

google
5.0

Pełen profesjonalizm, polecam (Translated by Google) Full professionalism, I recommend it

google
5.0

Pełen profesjonalizm, polecam (Translated by Google) Full professionalism, I recommend it

google
5.0

Pełen profesjonalizm, polecam (Translated by Google) Full professionalism, I recommend it

google
5.0

Brałem u nich jazdy doszkalające po niezdanym egzaminie, ogólnie atmosfera super, dobrze uczą i tłumaczą, Oczywiście po jazdach egzamin już zdany 😉 (Translated by Google) I took refresher driving after passing the exam, the atmosphere is great, they teach and translate well, Of course, after the driving, the exam has already passed;)

google
5.0

Brałem u nich jazdy doszkalające po niezdanym egzaminie, ogólnie atmosfera super, dobrze uczą i tłumaczą, Oczywiście po jazdach egzamin już zdany 😉 (Translated by Google) I took refresher driving after passing the exam, the atmosphere is great, they teach and translate well, Of course, after the driving, the exam has already passed;)

google
5.0

Brałem u nich jazdy doszkalające po niezdanym egzaminie, ogólnie atmosfera super, dobrze uczą i tłumaczą, Oczywiście po jazdach egzamin już zdany 😉 (Translated by Google) I took refresher driving after passing the exam, the atmosphere is great, they teach and translate well, Of course, after the driving, the exam has already passed;)

google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME! Zarówno wykłady jak i jazdy są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i wyrozumiali ale też wymagający, ponieważ chcą nauczyć nas jak myśleć na drodze, abyśmy później jeździli przede wszystkim bezpiecznie. Po każdych zajęciach zajęciach praktycznych instruktor omawia co poszło nam dobrze, oraz to nad czy musimy jeszcze popracować. Wszystkie formalne sprawy jakie musimy podjąć aby uzyskać prawo jazdy są dokładnie omawiane dzięki czemu ja o niczym nie zapomniałam. Jeszcze raz gorąco polecam tą szkołę jazdy. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME! Both lectures and driving are conducted in a friendly and stress-free atmosphere. The instructors are very nice, patient and understanding, but also demanding, because they want to teach us how to think on the road so that we can drive safely afterwards. After each practical class, the instructor discusses what went well for us, and whether we still need to work. All formal matters that we have to take to obtain a driving license are thoroughly discussed so that I have not forgotten anything. Once again, I highly recommend this driving school.

Natalia Kocel

11 May 2022
google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME! Zarówno wykłady jak i jazdy są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i wyrozumiali ale też wymagający, ponieważ chcą nauczyć nas jak myśleć na drodze, abyśmy później jeździli przede wszystkim bezpiecznie. Po każdych zajęciach zajęciach praktycznych instruktor omawia co poszło nam dobrze, oraz to nad czy musimy jeszcze popracować. Wszystkie formalne sprawy jakie musimy podjąć aby uzyskać prawo jazdy są dokładnie omawiane dzięki czemu ja o niczym nie zapomniałam. Jeszcze raz gorąco polecam tą szkołę jazdy. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME! Both lectures and driving are conducted in a friendly and stress-free atmosphere. The instructors are very nice, patient and understanding, but also demanding, because they want to teach us how to think on the road so that we can drive safely afterwards. After each practical class, the instructor discusses what went well for us, and whether we still need to work. All formal matters that we have to take to obtain a driving license are thoroughly discussed so that I have not forgotten anything. Once again, I highly recommend this driving school.

Natalia Kocel

11 May 2022
google
5.0

Z całego serca polecam OSK AKME! Zarówno wykłady jak i jazdy są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze. Instruktorzy są bardzo mili, cierpliwi i wyrozumiali ale też wymagający, ponieważ chcą nauczyć nas jak myśleć na drodze, abyśmy później jeździli przede wszystkim bezpiecznie. Po każdych zajęciach zajęciach praktycznych instruktor omawia co poszło nam dobrze, oraz to nad czy musimy jeszcze popracować. Wszystkie formalne sprawy jakie musimy podjąć aby uzyskać prawo jazdy są dokładnie omawiane dzięki czemu ja o niczym nie zapomniałam. Jeszcze raz gorąco polecam tą szkołę jazdy. (Translated by Google) I wholeheartedly recommend OSK AKME! Both lectures and driving are conducted in a friendly and stress-free atmosphere. The instructors are very nice, patient and understanding, but also demanding, because they want to teach us how to think on the road so that we can drive safely afterwards. After each practical class, the instructor discusses what went well for us, and whether we still need to work. All formal matters that we have to take to obtain a driving license are thoroughly discussed so that I have not forgotten anything. Once again, I highly recommend this driving school.

Natalia Kocel

11 May 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie! Zajęcia z teorii były ciekawe i przekazały mi odpowiednią wiedzę. Instruktorzy bardzo dobrze i indywidualnie podchodzą do kursanta oraz nie wywierają presji. Wszystko zostało mi dobrze wytłumaczone. Zdecydowanie polecam!!! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! The theory classes were interesting and provided me with relevant knowledge. The instructors approach the student very well and individually and do not exert any pressure. Everything was well explained to me. I definitely recommend !!!

Paulina Antos

11 May 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie! Zajęcia z teorii były ciekawe i przekazały mi odpowiednią wiedzę. Instruktorzy bardzo dobrze i indywidualnie podchodzą do kursanta oraz nie wywierają presji. Wszystko zostało mi dobrze wytłumaczone. Zdecydowanie polecam!!! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! The theory classes were interesting and provided me with relevant knowledge. The instructors approach the student very well and individually and do not exert any pressure. Everything was well explained to me. I definitely recommend !!!

Paulina Antos

11 May 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie! Zajęcia z teorii były ciekawe i przekazały mi odpowiednią wiedzę. Instruktorzy bardzo dobrze i indywidualnie podchodzą do kursanta oraz nie wywierają presji. Wszystko zostało mi dobrze wytłumaczone. Zdecydowanie polecam!!! (Translated by Google) The best driving school in Krakow! The theory classes were interesting and provided me with relevant knowledge. The instructors approach the student very well and individually and do not exert any pressure. Everything was well explained to me. I definitely recommend !!!

Paulina Antos

11 May 2022
google
5.0

Super instruktorzy, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Polecam pana Arka 😉 (Translated by Google) Great instructors, they prepare for exams very well. I recommend Mr. Arek;)

google
5.0

Super instruktorzy, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Polecam pana Arka 😉 (Translated by Google) Great instructors, they prepare for exams very well. I recommend Mr. Arek;)

google
5.0

Super instruktorzy, bardzo dobrze przygotowują do egzaminów. Polecam pana Arka 😉 (Translated by Google) Great instructors, they prepare for exams very well. I recommend Mr. Arek;)

google
5.0

Zdecydowanie polecam ten ośrodek! Wszyscy instruktorzy mają rewelacyjne podejście do kursanta, cierpliwie wszystko tłumaczą, widzą w czym kursant ma problemy i pomagają w ich rozwiązaniu. Zależy im zarówno, żeby kursant zdał egzamin, jak i na tym, żeby po prostu umiał jeździć zgodnie z zasadami ruchu, zdecydowanie, płynnie, itd. Samochody są w idealnym stanie, więc tutaj też zdecydowanie duży plus. Mam porównanie, bo wcześniej robiłam kurs w innym ośrodku, gdzie niewiele się nauczyłam. (Translated by Google) I definitely recommend this resort! All instructors have a great approach to the student, explain everything patiently, see where the student has problems and help in solving them. They want the trainee to pass the exam as well as to be able to drive in accordance with the rules of traffic, decisively, smoothly, etc. The cars are in perfect condition, so here is also a big plus. I have a comparison because earlier I did a course in another center, where I learned little.

google
5.0

Zdecydowanie polecam ten ośrodek! Wszyscy instruktorzy mają rewelacyjne podejście do kursanta, cierpliwie wszystko tłumaczą, widzą w czym kursant ma problemy i pomagają w ich rozwiązaniu. Zależy im zarówno, żeby kursant zdał egzamin, jak i na tym, żeby po prostu umiał jeździć zgodnie z zasadami ruchu, zdecydowanie, płynnie, itd. Samochody są w idealnym stanie, więc tutaj też zdecydowanie duży plus. Mam porównanie, bo wcześniej robiłam kurs w innym ośrodku, gdzie niewiele się nauczyłam. (Translated by Google) I definitely recommend this resort! All instructors have a great approach to the student, explain everything patiently, see where the student has problems and help in solving them. They want the trainee to pass the exam as well as to be able to drive in accordance with the rules of traffic, decisively, smoothly, etc. The cars are in perfect condition, so here is also a big plus. I have a comparison because earlier I did a course in another center, where I learned little.

google
5.0

Zdecydowanie polecam ten ośrodek! Wszyscy instruktorzy mają rewelacyjne podejście do kursanta, cierpliwie wszystko tłumaczą, widzą w czym kursant ma problemy i pomagają w ich rozwiązaniu. Zależy im zarówno, żeby kursant zdał egzamin, jak i na tym, żeby po prostu umiał jeździć zgodnie z zasadami ruchu, zdecydowanie, płynnie, itd. Samochody są w idealnym stanie, więc tutaj też zdecydowanie duży plus. Mam porównanie, bo wcześniej robiłam kurs w innym ośrodku, gdzie niewiele się nauczyłam. (Translated by Google) I definitely recommend this resort! All instructors have a great approach to the student, explain everything patiently, see where the student has problems and help in solving them. They want the trainee to pass the exam as well as to be able to drive in accordance with the rules of traffic, decisively, smoothly, etc. The cars are in perfect condition, so here is also a big plus. I have a comparison because earlier I did a course in another center, where I learned little.

google
5.0

Opinia jak najbardziej 5-cio gwiazdkowa, ze względu na jakość świadczonych usług. Zajęcia teoretyczne odbywają się z zaznaczeniem bardzo istotnych szczegółów, które ułatwiają zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. Ze strony instruktorów pełen profesjonalizm, merytoryczność, cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursanta. Wszystko jest w każdym calu dokładnie tłumaczone. Oprócz samego przygotowania do egzaminu państwowego praktycznego, duży nacisk stawiany jest na technikę i umiejętność jazdy oraz myślenie na drodze. Jeżeli chodzi o kontakt i ustalanie wszelkich terminów, wszystko odbywa się z pełnym profesjonalizmem. Poza tymi czynnikami warto zaznaczyć, że atmosfera w drużynie AKME jest niesamowita, przez co można poczuć się komfortowo podczas zajęć, bez zbędnego stresu, który na samej drodze jest już wystarczający. Co tu dużo mówić.... Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym podejściem... Nic dodać nic ująć. Polecam! 🙂 (Translated by Google) The most 5-star opinion due to the quality of services provided. Theoretical classes are held with the emphasis on very important details that make it easier to pass the theoretical state examination. On the part of the instructors, full professionalism, content, patience and understanding towards the student. Everything is accurately translated in every way. In addition to the preparation for the practical state exam, great emphasis is placed on technique, driving skills and thinking on the road. When it comes to contact and arranging all dates, everything is done with full professionalism. In addition to these factors, it is worth noting that the atmosphere in the AKME team is amazing, so you can feel comfortable during the classes, without unnecessary stress, which is enough on the way. What can I say .... Theoretical and practical exam passed at the first attempt ... Nothing more to add. I recommend! 🙂

Patrycja De

27 April 2022
google
5.0

Opinia jak najbardziej 5-cio gwiazdkowa, ze względu na jakość świadczonych usług. Zajęcia teoretyczne odbywają się z zaznaczeniem bardzo istotnych szczegółów, które ułatwiają zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. Ze strony instruktorów pełen profesjonalizm, merytoryczność, cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursanta. Wszystko jest w każdym calu dokładnie tłumaczone. Oprócz samego przygotowania do egzaminu państwowego praktycznego, duży nacisk stawiany jest na technikę i umiejętność jazdy oraz myślenie na drodze. Jeżeli chodzi o kontakt i ustalanie wszelkich terminów, wszystko odbywa się z pełnym profesjonalizmem. Poza tymi czynnikami warto zaznaczyć, że atmosfera w drużynie AKME jest niesamowita, przez co można poczuć się komfortowo podczas zajęć, bez zbędnego stresu, który na samej drodze jest już wystarczający. Co tu dużo mówić.... Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym podejściem... Nic dodać nic ująć. Polecam! 🙂 (Translated by Google) The most 5-star opinion due to the quality of services provided. Theoretical classes are held with the emphasis on very important details that make it easier to pass the theoretical state examination. On the part of the instructors, full professionalism, content, patience and understanding towards the student. Everything is accurately translated in every way. In addition to the preparation for the practical state exam, great emphasis is placed on technique, driving skills and thinking on the road. When it comes to contact and arranging all dates, everything is done with full professionalism. In addition to these factors, it is worth noting that the atmosphere in the AKME team is amazing, so you can feel comfortable during the classes, without unnecessary stress, which is enough on the way. What can I say .... Theoretical and practical exam passed at the first attempt ... Nothing more to add. I recommend! 🙂

Patrycja De

27 April 2022
google
5.0

Opinia jak najbardziej 5-cio gwiazdkowa, ze względu na jakość świadczonych usług. Zajęcia teoretyczne odbywają się z zaznaczeniem bardzo istotnych szczegółów, które ułatwiają zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. Ze strony instruktorów pełen profesjonalizm, merytoryczność, cierpliwość oraz wyrozumiałość w stosunku do kursanta. Wszystko jest w każdym calu dokładnie tłumaczone. Oprócz samego przygotowania do egzaminu państwowego praktycznego, duży nacisk stawiany jest na technikę i umiejętność jazdy oraz myślenie na drodze. Jeżeli chodzi o kontakt i ustalanie wszelkich terminów, wszystko odbywa się z pełnym profesjonalizmem. Poza tymi czynnikami warto zaznaczyć, że atmosfera w drużynie AKME jest niesamowita, przez co można poczuć się komfortowo podczas zajęć, bez zbędnego stresu, który na samej drodze jest już wystarczający. Co tu dużo mówić.... Egzamin teoretyczny jak i praktyczny zdany za pierwszym podejściem... Nic dodać nic ująć. Polecam! 🙂 (Translated by Google) The most 5-star opinion due to the quality of services provided. Theoretical classes are held with the emphasis on very important details that make it easier to pass the theoretical state examination. On the part of the instructors, full professionalism, content, patience and understanding towards the student. Everything is accurately translated in every way. In addition to the preparation for the practical state exam, great emphasis is placed on technique, driving skills and thinking on the road. When it comes to contact and arranging all dates, everything is done with full professionalism. In addition to these factors, it is worth noting that the atmosphere in the AKME team is amazing, so you can feel comfortable during the classes, without unnecessary stress, which is enough on the way. What can I say .... Theoretical and practical exam passed at the first attempt ... Nothing more to add. I recommend! 🙂

Patrycja De

27 April 2022
google
5.0

Bardzo polecam tę szkołę jazdy. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie, a nabyte podczas nich umiejętności pozwoliły zdać egzamin za pierwszym razem. AKME to dobry wybór! (Translated by Google) I highly recommend this driving school. The classes were conducted very professionally, and the skills acquired during them allowed me to pass the exam the first time. AKME is a good choice!

Grzegorz

27 April 2022
google
5.0

Bardzo polecam tę szkołę jazdy. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie, a nabyte podczas nich umiejętności pozwoliły zdać egzamin za pierwszym razem. AKME to dobry wybór! (Translated by Google) I highly recommend this driving school. The classes were conducted very professionally, and the skills acquired during them allowed me to pass the exam the first time. AKME is a good choice!

Grzegorz

27 April 2022
google
5.0

Bardzo polecam tę szkołę jazdy. Zajęcia prowadzone były bardzo profesjonalnie, a nabyte podczas nich umiejętności pozwoliły zdać egzamin za pierwszym razem. AKME to dobry wybór! (Translated by Google) I highly recommend this driving school. The classes were conducted very professionally, and the skills acquired during them allowed me to pass the exam the first time. AKME is a good choice!

Grzegorz

27 April 2022
google
5.0

Polecam!!! Super atmosfera i świetni instruktorzy. Wszystko zdane za pierwszym razem. (Translated by Google) I recommend!!! Great atmosphere and great instructors. Everything passed the first time.

Maja O

26 April 2022
google
5.0

Polecam!!! Super atmosfera i świetni instruktorzy. Wszystko zdane za pierwszym razem. (Translated by Google) I recommend!!! Great atmosphere and great instructors. Everything passed the first time.

Maja O

26 April 2022
google
5.0

Polecam!!! Super atmosfera i świetni instruktorzy. Wszystko zdane za pierwszym razem. (Translated by Google) I recommend!!! Great atmosphere and great instructors. Everything passed the first time.

Maja O

26 April 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 Instruktorzy z tej szkoły zrobili na prawdę dobrą robotę ucząc mnie przed egzaminem państwowym. Super podejście do nauki. Jestem mega zadowolony że skorzystałem z usług tej szkoły. Doświadczenie instruktorów i ich podejście do nauki czynią jazdy bezstresowe i zrozumiałe. No Najlepsza Szkoła EVER ! :). Dzięki tej szkole zrozumiałem zachowania na drodze i zostałem genialnie przygotowany do egzaminu który zdałem. Szczególne podziękowania dla pani Dominiki gdyż to ona mnie wszystkiego nauczyła i jest genialna w tym co robi :). Ogromna pomoc która płynie z tej szkoły na każdym kroku. Bardzo Polecam ! 🙂 (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 The instructors from this school did a really good job teaching me before the state exam. Great approach to learning. I am very pleased that I used the services of this school. The instructors' experience and their approach to learning make driving stress-free and understandable. No. Best School EVER! :). Thanks to this school, I understood the behavior on the road and was brilliantly prepared for the exam I passed. Special thanks to Mrs. Dominika because she taught me everything and she is brilliant in what she does :). A huge help that flows from this school every step of the way. I highly recommend ! 🙂

Mza 123

17 April 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 Instruktorzy z tej szkoły zrobili na prawdę dobrą robotę ucząc mnie przed egzaminem państwowym. Super podejście do nauki. Jestem mega zadowolony że skorzystałem z usług tej szkoły. Doświadczenie instruktorów i ich podejście do nauki czynią jazdy bezstresowe i zrozumiałe. No Najlepsza Szkoła EVER ! :). Dzięki tej szkole zrozumiałem zachowania na drodze i zostałem genialnie przygotowany do egzaminu który zdałem. Szczególne podziękowania dla pani Dominiki gdyż to ona mnie wszystkiego nauczyła i jest genialna w tym co robi :). Ogromna pomoc która płynie z tej szkoły na każdym kroku. Bardzo Polecam ! 🙂 (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 The instructors from this school did a really good job teaching me before the state exam. Great approach to learning. I am very pleased that I used the services of this school. The instructors' experience and their approach to learning make driving stress-free and understandable. No. Best School EVER! :). Thanks to this school, I understood the behavior on the road and was brilliantly prepared for the exam I passed. Special thanks to Mrs. Dominika because she taught me everything and she is brilliant in what she does :). A huge help that flows from this school every step of the way. I highly recommend ! 🙂

Mza 123

17 April 2022
google
5.0

Najlepsza Szkoła Ever ! 🙂 Instruktorzy z tej szkoły zrobili na prawdę dobrą robotę ucząc mnie przed egzaminem państwowym. Super podejście do nauki. Jestem mega zadowolony że skorzystałem z usług tej szkoły. Doświadczenie instruktorów i ich podejście do nauki czynią jazdy bezstresowe i zrozumiałe. No Najlepsza Szkoła EVER ! :). Dzięki tej szkole zrozumiałem zachowania na drodze i zostałem genialnie przygotowany do egzaminu który zdałem. Szczególne podziękowania dla pani Dominiki gdyż to ona mnie wszystkiego nauczyła i jest genialna w tym co robi :). Ogromna pomoc która płynie z tej szkoły na każdym kroku. Bardzo Polecam ! 🙂 (Translated by Google) Best School Ever! 🙂 The instructors from this school did a really good job teaching me before the state exam. Great approach to learning. I am very pleased that I used the services of this school. The instructors' experience and their approach to learning make driving stress-free and understandable. No. Best School EVER! :). Thanks to this school, I understood the behavior on the road and was brilliantly prepared for the exam I passed. Special thanks to Mrs. Dominika because she taught me everything and she is brilliant in what she does :). A huge help that flows from this school every step of the way. I highly recommend ! 🙂

Mza 123

17 April 2022
google
5.0

Profesjonalne podejście i przyjemna atmosfera. Instruktorzy szczegółowo tłumaczą dane manewry i korygują nawet najmniejsze błędy. Kurs uczy samodzielności i myślenia za kierownicom, jednocześnie doskonale przygotowując uczestników na egzamin, który udało mi się zdać za pierwszym razem. Szczerze polecam tę szkołę jazdy. (Translated by Google) Professional approach and pleasant atmosphere. The instructors explain the given maneuvers in detail and correct even the smallest mistakes. The course teaches independence and thinking behind the wheel, while perfectly preparing participants for the exam that I was able to pass the first time. I sincerely recommend this driving school.

Michał Jasik

15 April 2022
google
5.0

Profesjonalne podejście i przyjemna atmosfera. Instruktorzy szczegółowo tłumaczą dane manewry i korygują nawet najmniejsze błędy. Kurs uczy samodzielności i myślenia za kierownicom, jednocześnie doskonale przygotowując uczestników na egzamin, który udało mi się zdać za pierwszym razem. Szczerze polecam tę szkołę jazdy. (Translated by Google) Professional approach and pleasant atmosphere. The instructors explain the given maneuvers in detail and correct even the smallest mistakes. The course teaches independence and thinking behind the wheel, while perfectly preparing participants for the exam that I was able to pass the first time. I sincerely recommend this driving school.

Michał Jasik

15 April 2022
google
5.0

Profesjonalne podejście i przyjemna atmosfera. Instruktorzy szczegółowo tłumaczą dane manewry i korygują nawet najmniejsze błędy. Kurs uczy samodzielności i myślenia za kierownicom, jednocześnie doskonale przygotowując uczestników na egzamin, który udało mi się zdać za pierwszym razem. Szczerze polecam tę szkołę jazdy. (Translated by Google) Professional approach and pleasant atmosphere. The instructors explain the given maneuvers in detail and correct even the smallest mistakes. The course teaches independence and thinking behind the wheel, while perfectly preparing participants for the exam that I was able to pass the first time. I sincerely recommend this driving school.

Michał Jasik

15 April 2022
google
5.0

Bardzo profesjonalne podejście do kursanta, nacisk na logiczne myślenie jasno wytłumaczone zagadnienia i rozwiewanie wątpliwości przez instruktorów. Kilku instruktorów co daje możliwość od każdego zdobyć cenne wskazówki i uwagi. Na koniec jazdy dostajesz feedback co było dobrze a nad czym musisz popracować. Omawiają skrzyżowania, ronda itd. Z pomocami dydaktycznymi na tablecie co pomaga zrozumieć który pas kiedy zająć. Bardzo cierpliwi i wyrozumiali instruktorzy aczkolwiek wymagający, bardzo miła atmosfera. Naprawdę zależy im żeby kursant umiał jeździć i zdał egzamin. Uczą tak dobrze, że z każdą jazdą mniej sie bałam jeździć. Mam porównanie bo kurs robiłam w innym ośrodku i nie wiele sie nauczyłam i nie czułam sie pewnie za kierownicą i nikt nie zwracał uwagi na moje błędy i złe nawyki - instruktorzy Akme (Michał, Dominika, Arek i Maks) pomogli mi poprawić umiejętności i technikę jazdy, właściwie to mnie wszystkiego nauczyli 😅 za co zawsze bedę im wdzieczna. Egzamin zakończony sukcesem 😃 polecam (Translated by Google) A very professional approach to the student, emphasis on logical thinking, clearly explained issues and dispelling doubts by the instructors. Several instructors, which gives the opportunity to get valuable tips and attention from everyone. At the end of the ride, you get feedback on what was good and what you need to work on. They discuss intersections, roundabouts etc. With teaching aids on the tablet to help you understand which lane to occupy when. Very patient and understanding instructors, although demanding, very nice atmosphere. They really want the student to know how to drive and pass the exam. They learn so well that I was less afraid to drive with each ride. I have a comparison because I did the course in another center and I didn't learn much and I didn't feel confident behind the wheel and nobody paid attention to my mistakes and bad habits - Akme instructors (Michał, Dominika, Arek and Maks) helped me improve my driving skills and technique , actually, they taught me everything 😅 for which I will always be grateful. Successful exam 😃 I recommend it

Asia G

14 April 2022
google
5.0

Bardzo profesjonalne podejście do kursanta, nacisk na logiczne myślenie jasno wytłumaczone zagadnienia i rozwiewanie wątpliwości przez instruktorów. Kilku instruktorów co daje możliwość od każdego zdobyć cenne wskazówki i uwagi. Na koniec jazdy dostajesz feedback co było dobrze a nad czym musisz popracować. Omawiają skrzyżowania, ronda itd. Z pomocami dydaktycznymi na tablecie co pomaga zrozumieć który pas kiedy zająć. Bardzo cierpliwi i wyrozumiali instruktorzy aczkolwiek wymagający, bardzo miła atmosfera. Naprawdę zależy im żeby kursant umiał jeździć i zdał egzamin. Uczą tak dobrze, że z każdą jazdą mniej sie bałam jeździć. Mam porównanie bo kurs robiłam w innym ośrodku i nie wiele sie nauczyłam i nie czułam sie pewnie za kierownicą i nikt nie zwracał uwagi na moje błędy i złe nawyki - instruktorzy Akme (Michał, Dominika, Arek i Maks) pomogli mi poprawić umiejętności i technikę jazdy, właściwie to mnie wszystkiego nauczyli 😅 za co zawsze bedę im wdzieczna. Egzamin zakończony sukcesem 😃 polecam (Translated by Google) A very professional approach to the student, emphasis on logical thinking, clearly explained issues and dispelling doubts by the instructors. Several instructors, which gives the opportunity to get valuable tips and attention from everyone. At the end of the ride, you get feedback on what was good and what you need to work on. They discuss intersections, roundabouts etc. With teaching aids on the tablet to help you understand which lane to occupy when. Very patient and understanding instructors, although demanding, very nice atmosphere. They really want the student to know how to drive and pass the exam. They learn so well that I was less afraid to drive with each ride. I have a comparison because I did the course in another center and I didn't learn much and I didn't feel confident behind the wheel and nobody paid attention to my mistakes and bad habits - Akme instructors (Michał, Dominika, Arek and Maks) helped me improve my driving skills and technique , actually, they taught me everything 😅 for which I will always be grateful. Successful exam 😃 I recommend it

Asia G

14 April 2022
google
5.0

Bardzo profesjonalne podejście do kursanta, nacisk na logiczne myślenie jasno wytłumaczone zagadnienia i rozwiewanie wątpliwości przez instruktorów. Kilku instruktorów co daje możliwość od każdego zdobyć cenne wskazówki i uwagi. Na koniec jazdy dostajesz feedback co było dobrze a nad czym musisz popracować. Omawiają skrzyżowania, ronda itd. Z pomocami dydaktycznymi na tablecie co pomaga zrozumieć który pas kiedy zająć. Bardzo cierpliwi i wyrozumiali instruktorzy aczkolwiek wymagający, bardzo miła atmosfera. Naprawdę zależy im żeby kursant umiał jeździć i zdał egzamin. Uczą tak dobrze, że z każdą jazdą mniej sie bałam jeździć. Mam porównanie bo kurs robiłam w innym ośrodku i nie wiele sie nauczyłam i nie czułam sie pewnie za kierownicą i nikt nie zwracał uwagi na moje błędy i złe nawyki - instruktorzy Akme (Michał, Dominika, Arek i Maks) pomogli mi poprawić umiejętności i technikę jazdy, właściwie to mnie wszystkiego nauczyli 😅 za co zawsze bedę im wdzieczna. Egzamin zakończony sukcesem 😃 polecam (Translated by Google) A very professional approach to the student, emphasis on logical thinking, clearly explained issues and dispelling doubts by the instructors. Several instructors, which gives the opportunity to get valuable tips and attention from everyone. At the end of the ride, you get feedback on what was good and what you need to work on. They discuss intersections, roundabouts etc. With teaching aids on the tablet to help you understand which lane to occupy when. Very patient and understanding instructors, although demanding, very nice atmosphere. They really want the student to know how to drive and pass the exam. They learn so well that I was less afraid to drive with each ride. I have a comparison because I did the course in another center and I didn't learn much and I didn't feel confident behind the wheel and nobody paid attention to my mistakes and bad habits - Akme instructors (Michał, Dominika, Arek and Maks) helped me improve my driving skills and technique , actually, they taught me everything 😅 for which I will always be grateful. Successful exam 😃 I recommend it

Asia G

14 April 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy, na jaką trafiłam - wspaniali instruktorzy, ogromnie cierpliwi i tłumaczący każde trudne miejsce, skrzyżowania, ronda w Krakowie. Bardzo podobało mi się to, że po każdej jeździe na bieżąco były omawiane moje błędy i postępy - zdecydowanie pomogło mi to w późniejszych jazdach. Zdobyłam nie tylko ogromną wiedzę, praktyczne umiejętności ale także pewność siebie za kierownicą, której zdecydowanie mi brakowało i za to serdecznie dziękuję! Kontakt z biurem i możliwości ustalenia jazd - również najlepsze na jakie trafiłam: aż czuć, że każdemu zależy na poszczególnych kursantach i na zdaniu przez nich egzaminu. Polecam absolutnie każdemu, kto planuje zdawać prawo jazdy - tylko AKME! (Translated by Google) The best driving school I found - great instructors, very patient and explaining every difficult place, intersections, roundabouts in Krakow. I really liked that after each ride my mistakes and progress were discussed on a regular basis - it definitely helped me in the later rides. I gained not only a lot of knowledge and practical skills, but also confidence behind the wheel, which I definitely missed, and for that I am very grateful! Contact with the office and the possibility of arranging rides - also the best I have found: until you feel that everyone cares about individual students and about passing the exam. I absolutely recommend it to everyone who plans to pass a driving license - only AKME!

Weronika Kałka

12 April 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy, na jaką trafiłam - wspaniali instruktorzy, ogromnie cierpliwi i tłumaczący każde trudne miejsce, skrzyżowania, ronda w Krakowie. Bardzo podobało mi się to, że po każdej jeździe na bieżąco były omawiane moje błędy i postępy - zdecydowanie pomogło mi to w późniejszych jazdach. Zdobyłam nie tylko ogromną wiedzę, praktyczne umiejętności ale także pewność siebie za kierownicą, której zdecydowanie mi brakowało i za to serdecznie dziękuję! Kontakt z biurem i możliwości ustalenia jazd - również najlepsze na jakie trafiłam: aż czuć, że każdemu zależy na poszczególnych kursantach i na zdaniu przez nich egzaminu. Polecam absolutnie każdemu, kto planuje zdawać prawo jazdy - tylko AKME! (Translated by Google) The best driving school I found - great instructors, very patient and explaining every difficult place, intersections, roundabouts in Krakow. I really liked that after each ride my mistakes and progress were discussed on a regular basis - it definitely helped me in the later rides. I gained not only a lot of knowledge and practical skills, but also confidence behind the wheel, which I definitely missed, and for that I am very grateful! Contact with the office and the possibility of arranging rides - also the best I have found: until you feel that everyone cares about individual students and about passing the exam. I absolutely recommend it to everyone who plans to pass a driving license - only AKME!

Weronika Kałka

12 April 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy, na jaką trafiłam - wspaniali instruktorzy, ogromnie cierpliwi i tłumaczący każde trudne miejsce, skrzyżowania, ronda w Krakowie. Bardzo podobało mi się to, że po każdej jeździe na bieżąco były omawiane moje błędy i postępy - zdecydowanie pomogło mi to w późniejszych jazdach. Zdobyłam nie tylko ogromną wiedzę, praktyczne umiejętności ale także pewność siebie za kierownicą, której zdecydowanie mi brakowało i za to serdecznie dziękuję! Kontakt z biurem i możliwości ustalenia jazd - również najlepsze na jakie trafiłam: aż czuć, że każdemu zależy na poszczególnych kursantach i na zdaniu przez nich egzaminu. Polecam absolutnie każdemu, kto planuje zdawać prawo jazdy - tylko AKME! (Translated by Google) The best driving school I found - great instructors, very patient and explaining every difficult place, intersections, roundabouts in Krakow. I really liked that after each ride my mistakes and progress were discussed on a regular basis - it definitely helped me in the later rides. I gained not only a lot of knowledge and practical skills, but also confidence behind the wheel, which I definitely missed, and for that I am very grateful! Contact with the office and the possibility of arranging rides - also the best I have found: until you feel that everyone cares about individual students and about passing the exam. I absolutely recommend it to everyone who plans to pass a driving license - only AKME!

Weronika Kałka

12 April 2022
google
5.0

Ten OSK jest super !) Zaliczyłem egzamin za pierwszym razem! Zadbane samochody i kompetentne instruktorzy . Polecam !

ProtectrPrime

11 April 2022
google
5.0

4 godziny z Arkiem przygotowały mnie lepiej do egzaminu praktycznego, niż cały kurs w innej szkole jazdy. (Translated by Google) 4 hours with Arek prepared me better for the practical exam than the whole course in another driving school.

Stanisław

8 April 2022
google
5.0

4 godziny z Arkiem przygotowały mnie lepiej do egzaminu praktycznego, niż cały kurs w innej szkole jazdy. (Translated by Google) 4 hours with Arek prepared me better for the practical exam than the whole course in another driving school.

Stanisław

8 April 2022
google
5.0

4 godziny z Arkiem przygotowały mnie lepiej do egzaminu praktycznego, niż cały kurs w innej szkole jazdy. (Translated by Google) 4 hours with Arek prepared me better for the practical exam than the whole course in another driving school.

Stanisław

8 April 2022
google
5.0

Trafiłam do akme z innego osk, który nie spełnił moich oczekiwań. Jazdy dodatkowe w akme pomogły,a tak naprawdę umożliwiły zdanie prawka 😉 Przemiła Pani Dominika zwracała uwagę na najtrudniejsze miejsca w Krakowie a Pan Maks bardzo mi pomógł z terminami na egzamin .Dostałam ogromne wsparcie i dlatego mi się udało ♥️ (Translated by Google) I came to the akme from another osk, which did not meet my expectations. Additional rides in akme helped, and in fact made it possible to pass the driving license;) Kindest Mrs. Dominika paid attention to the most difficult places in Krakow and Mr. Maks helped me a lot with the exam deadlines. I got a lot of support and that's why I managed ♥ ️

Klaudia Wiecha

8 April 2022
google
5.0

Trafiłam do akme z innego osk, który nie spełnił moich oczekiwań. Jazdy dodatkowe w akme pomogły,a tak naprawdę umożliwiły zdanie prawka 😉 Przemiła Pani Dominika zwracała uwagę na najtrudniejsze miejsca w Krakowie a Pan Maks bardzo mi pomógł z terminami na egzamin .Dostałam ogromne wsparcie i dlatego mi się udało ♥️ (Translated by Google) I came to the akme from another osk, which did not meet my expectations. Additional rides in akme helped, and in fact made it possible to pass the driving license;) Kindest Mrs. Dominika paid attention to the most difficult places in Krakow and Mr. Maks helped me a lot with the exam deadlines. I got a lot of support and that's why I managed ♥ ️

Klaudia Wiecha

8 April 2022
google
5.0

Trafiłam do akme z innego osk, który nie spełnił moich oczekiwań. Jazdy dodatkowe w akme pomogły,a tak naprawdę umożliwiły zdanie prawka 😉 Przemiła Pani Dominika zwracała uwagę na najtrudniejsze miejsca w Krakowie a Pan Maks bardzo mi pomógł z terminami na egzamin .Dostałam ogromne wsparcie i dlatego mi się udało ♥️ (Translated by Google) I came to the akme from another osk, which did not meet my expectations. Additional rides in akme helped, and in fact made it possible to pass the driving license;) Kindest Mrs. Dominika paid attention to the most difficult places in Krakow and Mr. Maks helped me a lot with the exam deadlines. I got a lot of support and that's why I managed ♥ ️

Klaudia Wiecha

8 April 2022
google
5.0

Profesjonalne i personalne podejście do każdego kursanta. Ekipa fantastyczna atmosfera również. Dużo się nauczyłem zdałem wszystko za 1 podejściem polecam każdemu (Translated by Google) Professional and personal approach to each student. The team had a fantastic atmosphere as well. I learned a lot, I passed it all in 1 attempt. I recommend it to everyone

Jędrzej Motyka

8 April 2022
google
5.0

Profesjonalne i personalne podejście do każdego kursanta. Ekipa fantastyczna atmosfera również. Dużo się nauczyłem zdałem wszystko za 1 podejściem polecam każdemu (Translated by Google) Professional and personal approach to each student. The team had a fantastic atmosphere as well. I learned a lot, I passed it all in 1 attempt. I recommend it to everyone

Jędrzej Motyka

8 April 2022
google
5.0

Profesjonalne i personalne podejście do każdego kursanta. Ekipa fantastyczna atmosfera również. Dużo się nauczyłem zdałem wszystko za 1 podejściem polecam każdemu (Translated by Google) Professional and personal approach to each student. The team had a fantastic atmosphere as well. I learned a lot, I passed it all in 1 attempt. I recommend it to everyone

Jędrzej Motyka

8 April 2022
google
5.0

Absolutnie bezkonkurencyjny ośrodek nauki jazdy👍👍👍Polecam wszystkim gorąco! A mam porównanie, ponieważ swoją przygodę z samochodem rozpoczęłam w przeciętnej krakowskiej "masówce"... tutaj możecie liczyć na profesjonalne, cierpliwe i bardzo rzetelne podejście, świetną atmosferę oraz instruktorów z powołania, którzy szczerze i w sposób niebanalny przekazują swoją wiedzę! To w tej szkole pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku - także na egzamin mogłam pójść spokojna, a wyjść z niego radosna:). Dziękuję serdecznie Maksowi, Michałowi i Arkowi, którym w głównej mierze zawdzięczam zdany egzamin! Jesteście świetni! (Translated by Google) Absolutely unrivaled driving school I highly recommend it to everyone! And I have a comparison, because I started my adventure with the car in an average Krakow "mass" ... here you can count on a professional, patient and very reliable approach, great atmosphere and instructors who communicate their knowledge honestly and in an original way! It was in this school that I got rid of the bad habits learned in the previous center - I could also go to the exam calmly and leave it joyful :). Many thanks to Maks, Michał and Arek, to whom I mainly owe my passing exam! You're great!

Anna Haecker

2 April 2022
google
5.0

Absolutnie bezkonkurencyjny ośrodek nauki jazdy👍👍👍Polecam wszystkim gorąco! A mam porównanie, ponieważ swoją przygodę z samochodem rozpoczęłam w przeciętnej krakowskiej "masówce"... tutaj możecie liczyć na profesjonalne, cierpliwe i bardzo rzetelne podejście, świetną atmosferę oraz instruktorów z powołania, którzy szczerze i w sposób niebanalny przekazują swoją wiedzę! To w tej szkole pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku - także na egzamin mogłam pójść spokojna, a wyjść z niego radosna:). Dziękuję serdecznie Maksowi, Michałowi i Arkowi, którym w głównej mierze zawdzięczam zdany egzamin! Jesteście świetni! (Translated by Google) Absolutely unrivaled driving school I highly recommend it to everyone! And I have a comparison, because I started my adventure with the car in an average Krakow "mass" ... here you can count on a professional, patient and very reliable approach, great atmosphere and instructors who communicate their knowledge honestly and in an original way! It was in this school that I got rid of the bad habits learned in the previous center - I could also go to the exam calmly and leave it joyful :). Many thanks to Maks, Michał and Arek, to whom I mainly owe my passing exam! You're great!

Anna Haecker

2 April 2022
google
5.0

Absolutnie bezkonkurencyjny ośrodek nauki jazdy👍👍👍Polecam wszystkim gorąco! A mam porównanie, ponieważ swoją przygodę z samochodem rozpoczęłam w przeciętnej krakowskiej "masówce"... tutaj możecie liczyć na profesjonalne, cierpliwe i bardzo rzetelne podejście, świetną atmosferę oraz instruktorów z powołania, którzy szczerze i w sposób niebanalny przekazują swoją wiedzę! To w tej szkole pozbyłam się złych nawyków wyuczonych w poprzednim ośrodku - także na egzamin mogłam pójść spokojna, a wyjść z niego radosna:). Dziękuję serdecznie Maksowi, Michałowi i Arkowi, którym w głównej mierze zawdzięczam zdany egzamin! Jesteście świetni! (Translated by Google) Absolutely unrivaled driving school I highly recommend it to everyone! And I have a comparison, because I started my adventure with the car in an average Krakow "mass" ... here you can count on a professional, patient and very reliable approach, great atmosphere and instructors who communicate their knowledge honestly and in an original way! It was in this school that I got rid of the bad habits learned in the previous center - I could also go to the exam calmly and leave it joyful :). Many thanks to Maks, Michał and Arek, to whom I mainly owe my passing exam! You're great!

Anna Haecker

2 April 2022
google
5.0

Szczerze polecam osk AKME. 🚘 Wszyscy instruktorzy mili i profesjonalni, z bardzo dobrym podejściem do kursanta. Uczą przede wszystkim myślenia na drodze😉 (Translated by Google) I sincerely recommend the AKME osk. 🚘 All instructors are nice and professional, with a very good approach to the student. Above all, they teach you to think on the road😉

Roxana Biel

28 March 2022
google
5.0

Szczerze polecam osk AKME. 🚘 Wszyscy instruktorzy mili i profesjonalni, z bardzo dobrym podejściem do kursanta. Uczą przede wszystkim myślenia na drodze😉 (Translated by Google) I sincerely recommend the AKME osk. 🚘 All instructors are nice and professional, with a very good approach to the student. Above all, they teach you to think on the road😉

Roxana Biel

28 March 2022
google
5.0

Szczerze polecam osk AKME. 🚘 Wszyscy instruktorzy mili i profesjonalni, z bardzo dobrym podejściem do kursanta. Uczą przede wszystkim myślenia na drodze😉 (Translated by Google) I sincerely recommend the AKME osk. 🚘 All instructors are nice and professional, with a very good approach to the student. Above all, they teach you to think on the road😉

Roxana Biel

28 March 2022
google
5.0

Super szkolenia od strony toeretycznej jak i praktycznej. Do tego świetni ludzie i przyjazna atmosfera! Cieszę się że wybrałam tą szkołę bo dzięki zaangażowaniu i cierpliwości instruktorów nie miałam żadnych problemów i egzamin państwowy zdany za pierwszym podejściem! 😄😄😄 POLECAM!!! (Translated by Google) Great training from the toeretic and practical side. Plus great people and a friendly atmosphere! I am glad that I chose this school because thanks to the commitment and patience of the instructors I had no problems and I passed the state exam at the first attempt! 😄😄😄 I RECOMMEND !!!

Klaudia Wąsik

26 March 2022
google
5.0

Super szkolenia od strony toeretycznej jak i praktycznej. Do tego świetni ludzie i przyjazna atmosfera! Cieszę się że wybrałam tą szkołę bo dzięki zaangażowaniu i cierpliwości instruktorów nie miałam żadnych problemów i egzamin państwowy zdany za pierwszym podejściem! 😄😄😄 POLECAM!!! (Translated by Google) Great training from the toeretic and practical side. Plus great people and a friendly atmosphere! I am glad that I chose this school because thanks to the commitment and patience of the instructors I had no problems and I passed the state exam at the first attempt! 😄😄😄 I RECOMMEND !!!

Klaudia Wąsik

26 March 2022
google
5.0

Super szkolenia od strony toeretycznej jak i praktycznej. Do tego świetni ludzie i przyjazna atmosfera! Cieszę się że wybrałam tą szkołę bo dzięki zaangażowaniu i cierpliwości instruktorów nie miałam żadnych problemów i egzamin państwowy zdany za pierwszym podejściem! 😄😄😄 POLECAM!!! (Translated by Google) Great training from the toeretic and practical side. Plus great people and a friendly atmosphere! I am glad that I chose this school because thanks to the commitment and patience of the instructors I had no problems and I passed the state exam at the first attempt! 😄😄😄 I RECOMMEND !!!

Klaudia Wąsik

26 March 2022
google
5.0

Najlepsza szkola nauki jazdy jaka tylko może być. Każdy z instruktorów jest pomocny i odpowie na nurtujące pytania. Przyjemna atmosfera, duża wiedza i doświadczenie jeśli chodzi o pracę z osobami uczącymi się na kierowców. Wszystko zdane za pierwszym co jest duża zasługa tej szkoły 😇😊 (Translated by Google) The best driving school there can be. Each of the instructors is helpful and will answer bothering questions. Pleasant atmosphere, extensive knowledge and experience when it comes to working with people learning to be drivers. Everything passed first, which is a great merit of this school 😇😊

Julia Wypych

15 March 2022
google
5.0

Najlepsza szkola nauki jazdy jaka tylko może być. Każdy z instruktorów jest pomocny i odpowie na nurtujące pytania. Przyjemna atmosfera, duża wiedza i doświadczenie jeśli chodzi o pracę z osobami uczącymi się na kierowców. Wszystko zdane za pierwszym co jest duża zasługa tej szkoły 😇😊 (Translated by Google) The best driving school there can be. Each of the instructors is helpful and will answer bothering questions. Pleasant atmosphere, extensive knowledge and experience when it comes to working with people learning to be drivers. Everything passed first, which is a great merit of this school 😇😊

Julia Wypych

15 March 2022
google
5.0

Polecam, instruktorzy kompetentni, zaangażowani i mili. Zdalem za pierwszym razem! (Translated by Google) I recommend competent, committed and nice instructors. I passed the first time!

Adrian Pytlik

14 March 2022
google
5.0

Polecam, instruktorzy kompetentni, zaangażowani i mili. Zdalem za pierwszym razem! (Translated by Google) I recommend competent, committed and nice instructors. I passed the first time!

Adrian Pytlik

14 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepsi!!!! Trafiłam do AKME zdecydowanie za późno ,ale osiem dodatkowych godziny które u nich miałam dało mi więcej niż cały kurs w poprzedniej szkółce. Cudowna atmosfera podczas jazdy, duże zainteresowanie kursantem i pomoc z każdej strony. Instruktorzy świetnie wszystko tłumaczą. Zdałam egzamin w dużej mierze dzięki jazdą właśnie w AKME. 🙂 (Translated by Google) The best !!!! I came to AKME definitely too late, but the eight additional hours I had with them gave me more than the entire course at the previous school. A wonderful atmosphere while driving, great interest in the student and help from all sides. The instructors explain everything perfectly. I passed the exam largely thanks to driving in AKME. 🙂

Paulina Bałasz

4 March 2022
google
5.0

Najlepszy ośrodek szkolenia!!! Cudowni ludzie z powołania z ogromną wiedzą i ciekawym charakterem. Pan Maks świetnie spełnia swoje zadanie ,przez cały okres jazd doszkalających ( i już po zdaniu egzaminu, pomaga w najdrobniejszych sprawach) naprawdę nie było do czego się przyczepić,Pani Dominika i Pan Arek ( bo z nimi miałam przyjemność jeździć ) OGROMNA WIEDZA, zwracają uwagę na najmniejszych błąd, odpowiedzą na każde pytanie, mam porównanie z innej szkoły i AKME pokazało najwyższy możliwy poziom! Ogromny szacunek do drugiego człowieka jak i również zabawna atmosfera w samochodzie. DZIEKUJE WAM Z CALEGO SERCA ❤️🚗 (Translated by Google) The best training center !!! Wonderful people by vocation with great knowledge and an interesting character. Mr. Maks fulfills his task very well, throughout the entire period of training (and after passing the exam, he helps in the smallest matters) there was really nothing to complain about, Mrs. Dominika and Mr. Arek (because I had the pleasure to ride with them) HUGE KNOWLEDGE, pay attention for the slightest mistake, they will answer every question, I have a comparison with another school and AKME showed the highest possible level! Great respect for other people as well as a fun atmosphere in the car. THANK YOU FULLY HEARTED ❤️🚗

Dorota Paliga

2 March 2022
google
5.0

Najlepszy ośrodek szkolenia!!! Cudowni ludzie z powołania z ogromną wiedzą i ciekawym charakterem. Pan Maks świetnie spełnia swoje zadanie ,przez cały okres jazd doszkalających ( i już po zdaniu egzaminu, pomaga w najdrobniejszych sprawach) naprawdę nie było do czego się przyczepić,Pani Dominika i Pan Arek ( bo z nimi miałam przyjemność jeździć ) OGROMNA WIEDZA, zwracają uwagę na najmniejszych błąd, odpowiedzą na każde pytanie, mam porównanie z innej szkoły i AKME pokazało najwyższy możliwy poziom! Ogromny szacunek do drugiego człowieka jak i również zabawna atmosfera w samochodzie. DZIEKUJE WAM Z CALEGO SERCA ❤️🚗 (Translated by Google) The best training center !!! Wonderful people by vocation with great knowledge and an interesting character. Mr. Maks fulfills his task very well, throughout the entire period of training (and after passing the exam, he helps in the smallest matters) there was really nothing to complain about, Mrs. Dominika and Mr. Arek (because I had the pleasure to ride with them) HUGE KNOWLEDGE, pay attention for the slightest mistake, they will answer every question, I have a comparison with another school and AKME showed the highest possible level! Great respect for other people as well as a fun atmosphere in the car. THANK YOU FULLY HEARTED ❤️🚗

Dorota Paliga

2 March 2022
google
5.0

Naprawdę polecam tę szkołę jazdy! Podczas szkolenia nacisk położony był przede wszystkim na nauczenie myślenia na drodze. Tym samym, po zakończeniu kursu, rozumiesz dlaczego w ten czy inny sposób powinieneś ustawić się na skrzyżowaniu czy wykonać dany manewr, zamiast uczyć się go na pamięć. Po każdych zajęciach, a także w trakcie instruktorzy (którzy swoją drogą są naprawdę cierpliwi i wyrozumiali), szczegółowo omawiają to co wydarzyło się na drodze. A w razie błędów są one korygowane. Najlepszą rekomendacją będzie to, że egzamin udało mi się zdać za pierwszym razem, co nie leżało nawet w sferze moich marzeń przed przystąpieniem do kursu 😀 (Translated by Google) I really recommend this driving school! During the training, the emphasis was primarily on teaching how to think on the road. Thus, at the end of the course, you understand why you should, one way or another, position yourself at an intersection or perform a maneuver, rather than memorizing it. After each class, and also during the course, the instructors (who by the way are really patient and understanding), discuss in detail what happened on the road. And in the event of errors, they are corrected. The best recommendation is that I was able to pass the exam the first time, which was not even my dream before starting the course: D

Michał J

22 February 2022
google
5.0

Naprawdę polecam tę szkołę jazdy! Podczas szkolenia nacisk położony był przede wszystkim na nauczenie myślenia na drodze. Tym samym, po zakończeniu kursu, rozumiesz dlaczego w ten czy inny sposób powinieneś ustawić się na skrzyżowaniu czy wykonać dany manewr, zamiast uczyć się go na pamięć. Po każdych zajęciach, a także w trakcie instruktorzy (którzy swoją drogą są naprawdę cierpliwi i wyrozumiali), szczegółowo omawiają to co wydarzyło się na drodze. A w razie błędów są one korygowane. Najlepszą rekomendacją będzie to, że egzamin udało mi się zdać za pierwszym razem, co nie leżało nawet w sferze moich marzeń przed przystąpieniem do kursu 😀 (Translated by Google) I really recommend this driving school! During the training, the emphasis was primarily on teaching how to think on the road. Thus, at the end of the course, you understand why you should, one way or another, position yourself at an intersection or perform a maneuver, rather than memorizing it. After each class, and also during the course, the instructors (who by the way are really patient and understanding), discuss in detail what happened on the road. And in the event of errors, they are corrected. The best recommendation is that I was able to pass the exam the first time, which was not even my dream before starting the course: D

Michał J

22 February 2022
google
5.0

Bardzo serdecznie polecam wszystkim przyszłym kursantom! Świetna atmosfera i mili, dobrze uczący instruktorzy! 😃 (Translated by Google) I heartily recommend to all future students! Great atmosphere and nice, well-educated instructors! 😃

Sylwia Perek

16 February 2022
google
5.0

Bardzo serdecznie polecam wszystkim przyszłym kursantom! Świetna atmosfera i mili, dobrze uczący instruktorzy! 😃 (Translated by Google) I heartily recommend to all future students! Great atmosphere and nice, well-educated instructors! 😃

Sylwia Perek

16 February 2022
google
5.0

Uważam, że jeśli chcesz rozpocząć przygodę z prawem jazdy to AKME jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Nie ma rzeczy, która by mi nie odpowiadała. Zajęcia teoretyczne prowadzone bardzo profesjonalnie i z naciskiem na to żeby wynieść z nich jak najwięcej (nie tylko pod kątem późniejszego egzaminu, ale też zwykłego "życiowego" jeżdżenia samochodem), na zajęciach praktycznych jest wspaniała atmosfera, zero stresu, a przede wszystkim instruktorzy dokładają wszelkich starań żeby nauczyć kursantów wszystkiego co będzie im potrzebne do zdania egzaminu. Jeśli chodzi o inne sprawy to dokąd nie zdasz egzaminu na pewno, nie zostaniesz zostawiony "na lodzie", wszyscy instruktorzy robią co w swojej mocy żeby ułatwić Ci drogę to tego wymarzonego prawa jazdy. Pójście do AKME było zdecydowanie najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć i z jednej strony cieszę się, że zdałam, ale z drugiej strony szkoda mi opuszczać tak wspaniałe miejsce. (Translated by Google) I believe that if you want to start your adventure with a driving license, AKME is definitely the best choice. There is nothing that does not suit me. Theoretical classes are conducted very professionally and with an emphasis on getting the most out of them (not only in terms of a later exam, but also ordinary "real" driving), the practical classes have a great atmosphere, no stress, and above all, the instructors make every effort to teach students everything they will need to pass the exam. When it comes to other matters, until you pass the exam, you will not be left "on the ice", all the instructors do their best to facilitate your journey to this dream driving license. Going to AKME was by far the best decision I could have made and on the one hand I'm glad I passed, but on the other hand I feel sorry to leave such a wonderful place.

Julia Lipniak

15 February 2022
google
5.0

Uważam, że jeśli chcesz rozpocząć przygodę z prawem jazdy to AKME jest zdecydowanie najlepszym wyborem. Nie ma rzeczy, która by mi nie odpowiadała. Zajęcia teoretyczne prowadzone bardzo profesjonalnie i z naciskiem na to żeby wynieść z nich jak najwięcej (nie tylko pod kątem późniejszego egzaminu, ale też zwykłego "życiowego" jeżdżenia samochodem), na zajęciach praktycznych jest wspaniała atmosfera, zero stresu, a przede wszystkim instruktorzy dokładają wszelkich starań żeby nauczyć kursantów wszystkiego co będzie im potrzebne do zdania egzaminu. Jeśli chodzi o inne sprawy to dokąd nie zdasz egzaminu na pewno, nie zostaniesz zostawiony "na lodzie", wszyscy instruktorzy robią co w swojej mocy żeby ułatwić Ci drogę to tego wymarzonego prawa jazdy. Pójście do AKME było zdecydowanie najlepszą decyzją jaką mogłam podjąć i z jednej strony cieszę się, że zdałam, ale z drugiej strony szkoda mi opuszczać tak wspaniałe miejsce. (Translated by Google) I believe that if you want to start your adventure with a driving license, AKME is definitely the best choice. There is nothing that does not suit me. Theoretical classes are conducted very professionally and with an emphasis on getting the most out of them (not only in terms of a later exam, but also ordinary "real" driving), the practical classes have a great atmosphere, no stress, and above all, the instructors make every effort to teach students everything they will need to pass the exam. When it comes to other matters, until you pass the exam, you will not be left "on the ice", all the instructors do their best to facilitate your journey to this dream driving license. Going to AKME was by far the best decision I could have made and on the one hand I'm glad I passed, but on the other hand I feel sorry to leave such a wonderful place.

Julia Lipniak

15 February 2022
google
5.0

Z całego serca polecam ośrodek szkolenia kierowców AKME! Profesjonalne oraz rzetelne podejście do klienta. Instruktorzy kompetentni i pomocni, traktujący każdego kursanta w sposób indywidualny. Atmosfera bardzo przyjazna, dzięki czemu nauka jazdy stała się czystą przyjemnością, a nie tylko nudnym obowiązkiem. Jest to miejsce, w którym pracują ludzie pełni pasji oraz chęci dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swój sukces zawdzięczam tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu teamowi AKME. Po doświadczeniach z innymi krakowskimi szkołami z całą pewnością swierdzam, że AKME to najlepszy ośrodek szkolenia kierowców w każdej możliwej kategorii! (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driver training center! Professional and reliable approach to the client. Competent and helpful instructors, treating each student individually. The atmosphere is very friendly, thanks to which learning to drive has become a pure pleasure, not just a boring chore. It is a place where people full of passion and willingness to share their knowledge and skills work. I owe my success only to the qualified AKME team. After my experiences with other Krakow schools, I can definitely say that AKME is the best driver training center in every possible category!

Ewelina Ziemska

15 February 2022
google
5.0

Z całego serca polecam ośrodek szkolenia kierowców AKME! Profesjonalne oraz rzetelne podejście do klienta. Instruktorzy kompetentni i pomocni, traktujący każdego kursanta w sposób indywidualny. Atmosfera bardzo przyjazna, dzięki czemu nauka jazdy stała się czystą przyjemnością, a nie tylko nudnym obowiązkiem. Jest to miejsce, w którym pracują ludzie pełni pasji oraz chęci dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Swój sukces zawdzięczam tylko i wyłącznie wykwalifikowanemu teamowi AKME. Po doświadczeniach z innymi krakowskimi szkołami z całą pewnością swierdzam, że AKME to najlepszy ośrodek szkolenia kierowców w każdej możliwej kategorii! (Translated by Google) I wholeheartedly recommend the AKME driver training center! Professional and reliable approach to the client. Competent and helpful instructors, treating each student individually. The atmosphere is very friendly, thanks to which learning to drive has become a pure pleasure, not just a boring chore. It is a place where people full of passion and willingness to share their knowledge and skills work. I owe my success only to the qualified AKME team. After my experiences with other Krakow schools, I can definitely say that AKME is the best driver training center in every possible category!

Ewelina Ziemska

15 February 2022
google
5.0

Polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prawem jazdy OSK AKME. Super atmosfera, a instruktorzy mili, wymagający i dokładni. Na każdej lekcji mogłam mieć zagwarantowane dokładne i profesjonalne tłumaczenie zadań oraz indywidualne podejście, dzięki któremu byłam w stanie osiągnąć sukces. Wszyscy instruktorzy przykładają się do pracy, ponadto są bardzo towarzyscy- nauka z nimi była dla mnie super doświadczeniem, które będę pozytywnie wspominać! (Translated by Google) I recommend it to all who want to start their adventure with the OSK AKME driving license. Great atmosphere, and the instructors are nice, demanding and thorough. During each lesson, I could be guaranteed an accurate and professional translation of tasks as well as an individual approach, thanks to which I was able to achieve success. All the instructors do their best and they are very social - learning with them was a great experience for me, which I will remember positively!

google
5.0

Polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z prawem jazdy OSK AKME. Super atmosfera, a instruktorzy mili, wymagający i dokładni. Na każdej lekcji mogłam mieć zagwarantowane dokładne i profesjonalne tłumaczenie zadań oraz indywidualne podejście, dzięki któremu byłam w stanie osiągnąć sukces. Wszyscy instruktorzy przykładają się do pracy, ponadto są bardzo towarzyscy- nauka z nimi była dla mnie super doświadczeniem, które będę pozytywnie wspominać! (Translated by Google) I recommend it to all who want to start their adventure with the OSK AKME driving license. Great atmosphere, and the instructors are nice, demanding and thorough. During each lesson, I could be guaranteed an accurate and professional translation of tasks as well as an individual approach, thanks to which I was able to achieve success. All the instructors do their best and they are very social - learning with them was a great experience for me, which I will remember positively!

google
5.0

Świetni instruktorzy, przyjemna atmosfera i widoczne efekty. Serdecznie polecam właśnie w szkole jazdy AKME przygotowywać się do egzaminu na prawko. Dzięki podejściu instruktorów każda godzina jazdy dawała poczucie zbliżania się do celu. Pełen profesjonalizm! (Translated by Google) Great instructors, nice atmosphere and visible effects. I sincerely recommend that you prepare for the license exam at the AKME driving school. Thanks to the instructors' approach, each hour of driving gave the feeling of approaching the goal. Full professionalism!

Klaudiusz Syguła

2 February 2022
google
5.0

Świetni instruktorzy, przyjemna atmosfera i widoczne efekty. Serdecznie polecam właśnie w szkole jazdy AKME przygotowywać się do egzaminu na prawko. Dzięki podejściu instruktorów każda godzina jazdy dawała poczucie zbliżania się do celu. Pełen profesjonalizm! (Translated by Google) Great instructors, nice atmosphere and visible effects. I sincerely recommend that you prepare for the license exam at the AKME driving school. Thanks to the instructors' approach, each hour of driving gave the feeling of approaching the goal. Full professionalism!

Klaudiusz Syguła

2 February 2022
google
5.0

Cudowni instruktorzy i cudowna atmosfera. Aż żałuję, że nie mogę pojeździć z nimi jeszcze kilka godzin, ale może zobaczymy się na drodze 😊 Po dłuższej przerwie wykupiłam tu jazdy doszkalające, instruktorzy zwrócili uwagę na każdy szczegół mojej jazdy, gdy jakiś manewr nie wychodził to dokładnie tłumaczyli co jest nie tak. Dzięki temu na egzaminie czułam się tak pewnie, że na chwilę nawet zapomniałam, że to egzamin państwowy. Bardzo dziękuję całej ekipie za pomoc, jesteście wspaniali! Jeśli ktoś szuka szkoły, która was przygotuje nie tylko do egzaminu ale i do późniejszej jazdy to z całego serca polecam ❤️ (Translated by Google) Lovely instructors and a lovely atmosphere. I regret that I can't ride with them for a few more hours, but maybe we'll see each other on the road 😊 After a long break, I bought some training rides here, the instructors paid attention to every detail of my ride, when a maneuver did not work out, they explained exactly what was wrong. Thanks to this, I felt so confident during the exam that for a moment I even forgot that it was the state exam. Thank you very much to the whole team for your help, you are amazing! If someone is looking for a school that will prepare you not only for the exam but also for later driving, I recommend it with all my heart ❤️

Julia Paos

28 January 2022
google
5.0

Cudowni instruktorzy i cudowna atmosfera. Aż żałuję, że nie mogę pojeździć z nimi jeszcze kilka godzin, ale może zobaczymy się na drodze 😊 Po dłuższej przerwie wykupiłam tu jazdy doszkalające, instruktorzy zwrócili uwagę na każdy szczegół mojej jazdy, gdy jakiś manewr nie wychodził to dokładnie tłumaczyli co jest nie tak. Dzięki temu na egzaminie czułam się tak pewnie, że na chwilę nawet zapomniałam, że to egzamin państwowy. Bardzo dziękuję całej ekipie za pomoc, jesteście wspaniali! Jeśli ktoś szuka szkoły, która was przygotuje nie tylko do egzaminu ale i do późniejszej jazdy to z całego serca polecam ❤️ (Translated by Google) Lovely instructors and a lovely atmosphere. I regret that I can't ride with them for a few more hours, but maybe we'll see each other on the road 😊 After a long break, I bought some training rides here, the instructors paid attention to every detail of my ride, when a maneuver did not work out, they explained exactly what was wrong. Thanks to this, I felt so confident during the exam that for a moment I even forgot that it was the state exam. Thank you very much to the whole team for your help, you are amazing! If someone is looking for a school that will prepare you not only for the exam but also for later driving, I recommend it with all my heart ❤️

Julia Paos

28 January 2022
google
5.0

Jestem zachwycona profesjonalizmem, podejściem, cierpliwością, empatią i dokładnością tłumaczenia. Polecam szczególnie instruktora Arka, który doskonale przygotował mnie do egzaminu, mimo, że nie byłam łatwym przypadkiem. Cieszyłam się jazdą i rzadko się stresowałam. Prawko zrobione sprawnie i zdane za pierwszym! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam! (Translated by Google) I am delighted with the professionalism, approach, patience, empathy and accuracy of the translation. I especially recommend the instructor Arek, who perfectly prepared me for the exam, even though it was not an easy accident. I enjoyed the ride and rarely got stressed. Law done efficiently and passed first! Thank you very much and best regards!

Kaja Kontrymowicz

27 January 2022
google
5.0

Jestem zachwycona profesjonalizmem, podejściem, cierpliwością, empatią i dokładnością tłumaczenia. Polecam szczególnie instruktora Arka, który doskonale przygotował mnie do egzaminu, mimo, że nie byłam łatwym przypadkiem. Cieszyłam się jazdą i rzadko się stresowałam. Prawko zrobione sprawnie i zdane za pierwszym! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam! (Translated by Google) I am delighted with the professionalism, approach, patience, empathy and accuracy of the translation. I especially recommend the instructor Arek, who perfectly prepared me for the exam, even though it was not an easy accident. I enjoyed the ride and rarely got stressed. Law done efficiently and passed first! Thank you very much and best regards!

Kaja Kontrymowicz

27 January 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Profesjonalizm i życzliwość oraz pełne zaangażowania aby nauczyć dobrze jeździć. Super przygotowanie do egzaminu, polecam wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Professionalism and kindness, and full of commitment to learn to drive well. Super preparation for the exam, I recommend it to everyone.

Kamila

19 January 2022
google
5.0

Najlepsza szkoła jazdy w Krakowie. Profesjonalizm i życzliwość oraz pełne zaangażowania aby nauczyć dobrze jeździć. Super przygotowanie do egzaminu, polecam wszystkim. (Translated by Google) The best driving school in Krakow. Professionalism and kindness, and full of commitment to learn to drive well. Super preparation for the exam, I recommend it to everyone.

Kamila

19 January 2022
google
5.0

Trafilam do szkoly po dlugiej przerwie i kilku niezdanych egzaminach. Mozna powiedziec, ze znowu zaczelam od zera. Mialam 30 godzin jazdy. Zdalam egzamin za pierwszym podejsciem. Wszystko bylo na wysokiem poziomie. Instruktorzy sa bardzo mili oraz wysoko wykwalifikowani. Swietna komunikacja i dobry stosunek ceny do jakosci. Czulam, ze byli zainteresowany moim sukcesem. (Translated by Google) I went to school after a long break and several failed exams. You could say that I started from scratch again. I had a 30-hour drive. I passed the exam on the first try. Everything was at a high level. The instructors are very nice and highly qualified. Great communication and good price / quality ratio. I felt they were interested in my success.

Aleksandra Shutova

12 January 2022
google
5.0

Trafilam do szkoly po dlugiej przerwie i kilku niezdanych egzaminach. Mozna powiedziec, ze znowu zaczelam od zera. Mialam 30 godzin jazdy. Zdalam egzamin za pierwszym podejsciem. Wszystko bylo na wysokiem poziomie. Instruktorzy sa bardzo mili oraz wysoko wykwalifikowani. Swietna komunikacja i dobry stosunek ceny do jakosci. Czulam, ze byli zainteresowany moim sukcesem. (Translated by Google) I went to school after a long break and several failed exams. You could say that I started from scratch again. I had a 30-hour drive. I passed the exam on the first try. Everything was at a high level. The instructors are very nice and highly qualified. Great communication and good price / quality ratio. I felt they were interested in my success.

Aleksandra Shutova

12 January 2022
google
5.0

Jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie AKME za poświęcony czas i przygotowanie do egzaminu! Ludzie z pasją i profesjonalizmem🔥! Będę polecać każdemu kto myśli o rozpoczęciu przygody z jazdą 🚗🚗 (Translated by Google) I am extremely grateful to the entire AKME team for their time and preparation for the exam! People with passion and professionalism🔥! I will recommend it to anyone who is thinking about starting an adventure with riding 🚗🚗

Karolina S

7 January 2022
google
5.0

Jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie AKME za poświęcony czas i przygotowanie do egzaminu! Ludzie z pasją i profesjonalizmem🔥! Będę polecać każdemu kto myśli o rozpoczęciu przygody z jazdą 🚗🚗 (Translated by Google) I am extremely grateful to the entire AKME team for their time and preparation for the exam! People with passion and professionalism🔥! I will recommend it to anyone who is thinking about starting an adventure with riding 🚗🚗

Karolina S

7 January 2022
google
5.0

Bardzo polecam tą szkołę jazdy , instruktor z którym miałem przyjemność jeździć to osoba pełna doświaczenia a zarazem bardzo miła i przyjemna osoba . Przez 2 godziny dodatkowych jazd , nauczyłem się wielu rzeczy , które później przydały mi się na egzaminie także SZKOŁA JAZDY AKME zasługuje na 5 gwiazdek ! (Translated by Google) I highly recommend this driving school, the instructor with whom I had the pleasure to ride is a